Blog

Pobyt v domě seniorů? Není snadné zabalit si celý život do dvou igelitek - Deník.cz

Úsov Kam na výlet?

ÚsovPozoruhodný soubor památek tvoří mohutná středověká pevnost a barokní zámek na zalesněné výšině nad městem Úsovem, na dohled CHKO Litovelské Pomoraví. Úsov se nachází na Šumpersku v Olomouckém kraji.… více informací…

Úsov – Památník obětem 2. světové války

Úsov - Památník obětem 2. světové válkypamátník stojí na Náměstí Míru v Úsově, nese nápis „1939 -1945 Osvoboditelům“, byl vystavěn na začátku 90. let 20. století, památka místního významu více informací…

Úsov – kříž sv. Jiljí

Úsov - kříž sv. JiljíRokoková kamenická práce z roku 1764 a je součástí areálu kostela sv. Jiljí v Úsově. Sv. Jiljí patron kojení a kojících matek, tělesně postižených, žebráků, lesů a kovářů. Pro vlastnictví jednoho z… více informací…

Úsov – socha Panny Marie

Úsov - socha Panny Marie   Památka místního významu. Kamenická práce.   Panna Marie – je v křesťanství a islámu označována za matku Ježíše z Nazareta a snoubenku tesaře Josefa. více informací…

Úsov – kostel sv. Jiljí

Úsov - kostel sv. Jiljí    Historie kostela sv. Jiljí v Úsově sahá do doby tzv. Velké Moravy, kdy Moravskou zemí procházeli svatí bratři Solunští – Cyril s Metodějem. Dle pověsti se bratři Solunští v Úsově… více informací…

Úsov – Zajatecký tábor

Úsov - Zajatecký tábor   Bývalý zajatecký Tábor se nachází na ulici Podlesí s číslem popisným 185 v Úsově. Místní obyvatele budovu znají pod názvem „Německá škola“, která svému účelu také nějaký čas sloužila.… více informací…

Úsov – Židovská synagoga

Úsov - Židovská synagoga   Synagoga (z řeckého „synagógé“ – schromáždění, nebo hebrejského „bejt kneset“ – dům schromáždění nebo „bejt tfila“ – dům motlidby) je židovská motlidebna sloužící, kromě místa pro… více informací…

Úsov – rodný dům básníka a prozaika Vlastimila Artura Poláka

Úsov - rodný dům básníka a prozaika Vlastimila Artura Poláka   Rodný dům básníka a prozaika Vlastimila Artura Poláka najdeme v Úsově v židovské čtvti naproti židovské Synagogy. Na domě je i pamětní deska.  Vlastimil Artur Polák -… více informací…

Úsov – Památník padlým v 1. světové válce

Úsov - Památník padlým v 1. světové válce   První místo, kde památník stával, bylo před domem č. 51 na Náměstí Míru v Úsově, kde stával od roku 1918 (tento rok je zároveň i rokem zhotovení pomníku). Roku 1945 byl … více informací…

Úsovský hřbitov

Úsovský hřbitov   Hřbitov jako takový nemá svou vlastní historii – kromě „Památky zesnulých“. V Úsově se jedná o takovíto hřbitov v pořadí druhý. Původní, první, stával kolem kostela sv. Jiljí v Úsově. Po… více informací…

Úsov – dřevěný kříž na Křížové hoře

Úsov - dřevěný kříž na Křížové hořeKříž na Křížové hoře – dřevěný kříž vyrobený do podoby „Latinského kříže“ (nejužívanějšího kříže v západní křesťanské církvi) s plechovým vyobrazením Krista z 50. let 20. století. Křížová… více informací…

Úsov – Židovský hřbitov

Úsov - Židovský hřbitov   Židovský hřbitov je úzce spojen s vírou, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu a že bude vzkříšen. Proto židé tělo zesnulého „ukrývají“ v bílém plátnu do země. Území hřbitova… více informací…

Hrady, zámky a tvrze:

Zámek Úsov

Zámek ÚsovPůvodně středověká hradní pevnost z 13. st. Za třicetileté války hrad vypálen. V 80. letech 17. st. důkladně opraven a mezi věže hradu byl vestavěn manýristický zámek. Později bylo na zámku zařízeno lovecko-lesnické muzeum. více informací…

Tvrz Dubicko

Tvrz DubickoTvrz z pol. 13. století vybudovaná Benedou z Dubicka, poškozená r. 1424 a zpustošená r. 1471. Pozůstatky tvrze jsou uchovány v sakristii kostela Povýšení sv. Kříže a v památkově chráněné hřbitovní zdi se dvěma opěráky. více informací…

Zámek Doubravice

Zámek DoubravicePrvní tvrz v obci je doložena roku 1382. Nová renesanční tvrz byla vystavěna v 16. stol. a v 18 stol. přestavěna na zámek. Od druhé pol. 19. stol využíván k různým komerčním účelům. více informací…

Hrad Mohelnice

Hrad MohelniceJiž před r. 1238 zde stávala tvrz nebo hrad, později označovaný jako Biskupský hrad, jehož zbytky jsou viditelné ve sklepních prostorách. Od 16. stol. zde byla umístěna fara a děkanství. Po roce 1957 objekt přestavěn pro potřeby Mohelnického muzea. více informací…

Tvrz Podolí

Tvrz PodolíRenesanční tvrz z r.1551. R.1622 tvrz získal olomoucký biskup František z Ditrichštejna, tvrz změněna v hospodářskou budovu a později v obyčejný obytný dům. Nad bočním vchodem zachovaný kamenný znak zakladatelů tvrze Kobylků z Kobylí a datum 1551. více informací…

Zámek Nové Zámky

Zámek Nové ZámkyZámeček byl postaven Lichtenštejny v roce 1690 na místě staršího loveckého zámečku. Ve třicátých letech 18. století byl přestavěn architektem Antoniem Beduzziem. Dnes zámek slouží jako ústav sociální péče. více informací…

Tvrz Šumvald

Tvrz ŠumvaldŠumvaldská tvrz se prvně uvádí v r. 1464. Za česko-uherských válek pravděpodobně zpustla, protože v r. 1492 se zmiňuje pouze tvrziště. Později však byla opět obnovena. V r. 1567 byl majetek spojen s panstvím Úsov. Tím tvrz ztratila funkci šlechtického sídla a zanikla. více informací…

Tvrz Řimice

Tvrz ŘimiceŘimice jsou prvně zmiňovány v r. 1281. V r. 1391 je poprvé zmiňována zdejší tvrz. Další zmínky o tvrzi jsou z let 1495 a 1497. Někdy v pol. 16. stol. byla renesančně upravena. V l. 1971-1973 byl proveden archeologický průzkum objektu č. p. 11. Obvodové zdi budovy zřejmě pochází z 14.-15. stol. více informací…

Zámek Žádlovice

Zámek ŽádloviceBarokní zámek na místě starší tvrze nechali vystavět v l. 1679–1705 Bukůvkové z Bukovky. Další majitelé, Mitrovští z Nemyšle, ho r. 1772 přestavěli v pozdně barokním slohu. Koncem 20. stol. byl zámek rekonstruován a dnes slouží jako SOU zemědělské. více informací…

Tvrz Červená Lhota

Tvrz Červená LhotaVes je poprvé zmiňována v r. 1407, kdy patřila bratrům Vítkovi a Zdislavu z Lhoty. Tvrz vznikla zřejmě až po r. 1507. Poprvé se připomíná r. 1558. Později se již neuvádí. Tvrz stávala v místě dnešního domu č. p. 5, v němž se dodnes dochovaly opěrné pilíře tvrze, ostění a část nápisu. více informací…

Zámek Červenka

Zámek ČervenkaV r. 1847 založen německými rytíři malý empírový zámek. V r. 1859 rytíři darovali zámek řádu redemptoristů, kteří budovu přestavěli na klášter. V letech 1860-1862 přistavěn kostel sv. Alfonse. V r. 1896 klášter rozšířen a zřízena střední škola. Později klášter zrušen. Dnes domov důchodců. více informací…

Tvrz Bílá Lhota

Tvrz Bílá LhotaValy zaniklé tvrze v zámeckém arboretu. Kdy a kým byla tvrz založena není známo, nevíme ani kdy a jak zanikla. Do dnešních dní zůstal pouze čtverhran valů později využívaný jako jízdárna. více informací…

Kostely, kapličky a sochy:

kostel sv. Jiljí

kostel sv. JiljíBarokní kostel v dominantní poloze nad centrem městečka Úsov. Postaven na místě starší stavby 1734 snad podle Hildebrandtova projektu. Později upravena atika na věži. Od roku 1945 využíván jen sporadicky. více informací…

synagoga

synagogaStavba z roku 1783 na místě starší budovy, nuceně demolované 1721. Ta nahradila 1688 původní dřevěnou modlitebnu. Náboženská obec, která spravovala rozsáhlou okolní oblast, zanikla po obsazení Sudet 1938. Po válce evangelický sbor, důkladně obnovena. více informací…

židovský hřbitov

židovský hřbitovRozlehlý hřbitov na severním okraji někdejšího úsovského ghetta, založený roku 1643. Téměř 1100 dochovaných náhrobků ze 17.–20. století. Západní část připojena roku 1820, po roce 1938 nejvíce zdevastovaná. Obnova po roce 2000. více informací…

kaple sv. Rocha

kaple sv. RochaKaple na návrší jihovýchodně od centra městečka Úsova. Postavena z vůle Anny z Lichtenštejna 1624 v manýristickém stylu jako pokus o odvrácení morové epidemie. Místo tradičních poutí (kolem 16. 8.), vyhořelo roku 1962, od té doby postupná obnova. více informací…

kostel sv. Petra a Pavla

kostel sv. Petra a PavlaPrvní doklad o vsi Medlov pochází už z roku 1131. K původně gotickému kostelu sv. Petra a Pavla byla v v letech1502-1506 přistavěna renesanční věž, vysoká 26,5 m, která je dominantou obce i širokého okolí. více informací…

kaple sv. Panny Marie

kaple sv. Panny MarieKaple sv. Panny Marie v obci Dědinka je vysvěcená v roce 1927 a leží na darovaném pozemku. více informací…

kaple sv. Antonína Paduánského

kaple sv. Antonína PaduánskéhoKaple sv. Antonína Paduánského na návsi v Pískově z roku 1884. V roce 2005 pískovcové prvky restauroval Kostas Rizopulos. více informací…

kostel Povýšení svatého Kříže

kostel Povýšení svatého KřížeKostel Povýšení svatého Kříže v Dubicku je barokní architektura ze začátku 18. stol. navazující na raně gotickou stavbu, z níž se dochovalo původní kněžiště s kamenným sanktuářem a oknem ve východní zdi z 2. poloviny 13. stol. Jednolodní s jedním z nejstarších zvonů na Zábřežsku z r. 1476. více informací…

kaple sv. Linharta

kaple sv. LinhartaKaple sv. Linharta je zděná omítaná stavba obdélníkového půdorysu. Na vnější straně je polygonální. V průčelí po bocích vchodu dva pilastry. Boční křídla štítu zdobí štukový dekor. Ve vchodu kovová vrata s empírovou mříží. Kaple je chráněnou kulturní památkou od r. 1964. více informací…

kaple sv. Josefa

kaple sv. JosefaO historii kaple není příliš známo. Traduje se, že ji nechal postavit polesný Josef Chaloupský, údajně někdy kolem 16. stol. jako vděk za záchranu života před divou zvěří. Pravděpodobně však byla postavena až někdy v 2. nebo 3. třetině 19. stol. Dnes je udržovaná stavba krytá šindelovou střechou. více informací…

kostel sv. Jiří

kostel sv. JiříKostel vystavěn v gotickém stylu koncem 15. stol. Úpravami prošel roku 1615, barokní přestavbou r.1753. Rozsáhlou opravou prošel poč. 21. stol. Kostel obklopen vysokou zdí někdejšího hřbitova s barokní brankou. více informací…

kaple sv. Marka

kaple sv. MarkaSakrální stavba postavena v 2. pol. 18. stol. Dochované plastické prvky interiéru i vnější fasáda s výrazným volutovým štítem a nikou určenou pro sochu světce. Drobná církevní stavba obdélného půdorysu. Nepůvodní dvoukřídlé kovové vstupní dveře. V roce 2017 prohlášena za Kulturní památku. více informací…

Akce a kultura – Olomouc a Olomoucký kraj

Akce a kultura - Olomouc a Olomoucký kraj - kalendář akcí | Informuji.cz
červenec 2021
1.7.
čtvrtek
2.7.
pátek
3.7.
sobota
4.7.
neděle
5.7.
pondělí
6.7.
úterý
7.7.
středa
8.7.
čtvrtek
9.7.
pátek
10.7.
sobota
11.7.
neděle
12.7.
pondělí
13.7.
úterý
14.7.
středa
15.7.
čtvrtek
16.7.
pátek
17.7.
sobota
18.7.
neděle
19.7.
pondělí
20.7.
úterý
21.7.
středa
22.7.
čtvrtek
23.7.
pátek
24.7.
sobota
25.7.
neděle
26.7.
pondělí
27.7.
úterý
28.7.
středa
29.7.
čtvrtek
30.7.
pátek
31.7.
sobota
srpen 2021
1.8.
neděle
2.8.
pondělí
3.8.
úterý
4.8.
středa
5.8.
čtvrtek
6.8.
pátek
7.8.
sobota
8.8.
neděle
9.8.
pondělí
10.8.
úterý
11.8.
středa
12.8.
čtvrtek
13.8.
pátek
14.8.
sobota
15.8.
neděle
16.8.
pondělí
17.8.
úterý
18.8.
středa
19.8.
čtvrtek
20.8.
pátek
21.8.
sobota
22.8.
neděle
23.8.
pondělí
24.8.
úterý
25.8.
středa
26.8.
čtvrtek
27.8.
pátek
28.8.
sobota
29.8.
neděle
30.8.
pondělí
31.8.
úterý
září 2021
1.9.
středa
2.9.
čtvrtek
3.9.
pátek
4.9.
sobota
5.9.
neděle
6.9.
pondělí
7.9.
úterý
8.9.
středa
9.9.
čtvrtek
10.9.
pátek
11.9.
sobota
12.9.
neděle
13.9.
pondělí
14.9.
úterý
15.9.
středa
16.9.
čtvrtek
17.9.
pátek
18.9.
sobota
19.9.
neděle
20.9.
pondělí
21.9.
úterý
22.9.
středa
23.9.
čtvrtek
24.9.
pátek
25.9.
sobota
26.9.
neděle
27.9.
pondělí
28.9.
úterý
29.9.
středa
30.9.
čtvrtek
říjen 2021
1.10.
pátek
2.10.
sobota
3.10.
neděle
4.10.
pondělí
5.10.
úterý
6.10.
středa
7.10.
čtvrtek
8.10.
pátek
9.10.
sobota
10.10.
neděle
11.10.
pondělí
12.10.
úterý
13.10.
středa
14.10.
čtvrtek
15.10.
pátek
16.10.
sobota
17.10.
neděle
18.10.
pondělí
19.10.
úterý
20.10.
středa
21.10.
čtvrtek
22.10.
pátek
23.10.
sobota
24.10.
neděle
25.10.
pondělí
26.10.
úterý
27.10.
středa
28.10.
čtvrtek
29.10.
pátek
30.10.
sobota
31.10.
neděle
listopad 2021
1.11.
pondělí
2.11.
úterý
3.11.
středa
4.11.
čtvrtek
5.11.
pátek
6.11.
sobota
7.11.
neděle
8.11.
pondělí
9.11.
úterý
10.11.
středa
11.11.
čtvrtek
12.11.
pátek
13.11.
sobota
14.11.
neděle
15.11.
pondělí
16.11.
úterý
17.11.
středa
18.11.
čtvrtek
19.11.
pátek
20.11.
sobota
21.11.
neděle
22.11.
pondělí
23.11.
úterý
24.11.
středa
25.11.
čtvrtek
26.11.
pátek
27.11.
sobota
28.11.
neděle
29.11.
pondělí
30.11.
úterý
prosinec 2021
1.12.
středa
2.12.
čtvrtek
3.12.
pátek
4.12.
sobota
5.12.
neděle
6.12.
pondělí
7.12.
úterý
8.12.
středa
9.12.
čtvrtek

Máme nové weby, přečtěte si, co jsme vylepšili a napište nám, jak se vám líbí


http://www.morave.eu/

Čechy, Morava a... Slezsko! Jak jsme ho získali a proč ho chtěli cizí vladaři? | 100+1 zahraniční zajímavost
Jižní Morava • GreenMind.cz - Cestování se psem
Dovolená a výlety Jihomoravský kraj a Jižní Morava | Krauzovi na cestách
Úžasná Morava | Turistický portál
DAEN - Česko - Jižní Morava

http://www.obchode.eu/

Vytvořte internetový obchod, webový design internetového obchodu, Woocommerce, elektronický obchod, prodej produktů, DotNek, Prague, Česko
online obchod – emobilita.eu
Spustit online obchod v Nizozemí (Průvodce) - ICS Blog
Internetové obchody - CMC Group
BIBLOO fashion online store | KOTVA

On-line přednášky: Informační servis v době covidu-19 pro ohrožené seniory a pečující

Institut

Zveme vás na květnové přednášky Gerontologického institutu, konané v rámci projektu Informační servisu v době covidu-19 pro ohrožené seniory a pečující

On-line přednášky: Informační servis v době covidu-19 pro ohrožené seniory a pečující

Přednášky budou pořádány ve virtuální podobě a účast je zdarma. Na která témata se můžete těšit?

OČKOVÁNÍ DOSPĚLÝCH – VAKCÍNA PROTI CHŘIPCE, PNEUMOKOKŮM

11. 5. 2021, 16:00–18:00
Přednášející: prof. MUDr. Pazdiora Petr CSc., přednosta Ústavu epidemiologie, Fakultní nemocnice Bory


JAK SPRÁVNĚ ZACHÁZET S ROUŠKAMI A DALŠÍMI OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY?

18. 5. 2021, 16:00–18:00
Přednášející: Radek Doubrava, Český Červený kříž, lektor OOPP, dobrovolník Českého červeného kříže, oblastní spolek Praha 1


JAK POSILOVAT IMUNITU – SPRÁVNÁ VÝŽIVA PRO POSÍLENÍ IMUNITY KŘEHKÝCH SENIORŮ

23. 5. 2021, 16:00–18:00
Přednášející: Mgr. Marieta Balíková, vedoucí nutriční terapeutka FN Motol, zdravotní, dietní sestra, autorka publikací z oboru

REGISTROVAT NA PŘEDNÁŠKY SE MŮŽETE ZDE

Aktivity projektu Informační servis v době Covid-19 pro ohrožené seniory a pečující jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a  proseniorských organizací  s celostátní působností.    

Pečovatelská služba ŽIVOTa 90 nabízí volnou kapacitu pro pražské klienty a klientky

Asistence

V domácnostech starších lidí naši pečovatelé a pečovatelky pomáhají s jednotlivými úkony, které již klientka či klient sám nezvládá. Dále nabízíme doprovod k lékaři, na procházku či na úřad.

Pečovatelská služba ŽIVOTa 90 nabízí volnou kapacitu pro pražské klienty a klientky
S čím můžeme pomoci?
 • pomůžeme při osobní hygieně a oblékání
 • nakoupíme, doneseme jídlo nebo pomůžeme při jeho podávání
 • postaráme se o běžný úklid
 • poskytneme doprovod na procházku, k lékaři nebo na úřad
Pečovatelskou službu nabízíme v následujících lokalitách
 • Praha 1 celá, Praha 2 celá, Praha 3 celá
 • Praha 4 v omezené lokalitě – Podolí, Nusle, Pankrác
 • Praha 5 v omezené lokalitě – Smíchov, Košíře, Malá Strana
 • Praha 6 v omezené lokalitě – Hradčany, Dejvice
 • Praha 10 v omezené lokalitě – Vršovice, Vinohrady, Strašnice

Za základní úkony hradí klient/ka poplatek 130 Kč/hod. Kompletní seznam poskytovaných služeb naleznete v našem ceníku.

Máte o pečovatelskou službu ŽIVOTa 90 zájem?

Kompletní informace o službě naleznete na stránce služby.ZPĚT NA VÝPIS

Senioři by mohli fungovat jako tzv. živá laboratoř, testovali by technologie

foto

Praha – Někteří senioři a seniorky v hlavním městě by mohli začít fungovat jako takzvaná živá laboratoř pro inovátory a výrobce nových technologií. Mohli by testovat jejich nápady a produkty a dodávat podněty a požadavky ke zlepšení. Zapojení do vývoje a testování nabízí organizace Sociální služby Praha 9 (SSP). K propojení start-upů či výzkumných týmů s nejstarší generací má přispět projekt I-CARE-SMART, který dnes na tiskové konferenci představily jeho manažerka Veronika Schwarzová a ředitelka SSP Michaela Žáčková. Podle nich se za epidemie ukázalo, že moderní technologie nejsou ke starším lidem příliš vstřícné.

Vedle SSP se do projektu, který začal v květnu 2019 a skončí za rok, zapojilo 12 organizací a institucí ze sedmi zemí. Cílem je zlepšit kvalitu života starších lidí díky inovacím a zapojit je do vývoje nových technologií. Vzniknout má mezinárodní platforma na podporu takzvané stříbrné ekonomiky, v níž jsou hlavním hráčem senioři. Je možné získat peníze z evropského fondu pro regionální rozvoj.

SSP provozuje domov pro seniory či pečovatelskou službu. Stará se o více než tisícovku lidí ve vysokém věku či s postižením. K využívání technologií přispěla epidemie. Platila nařízení o zákazu návštěv a opouštění zařízení. Začaly se využívat tablety, počítače a aplikace, které pomáhaly spojit se s blízkými.

„Poučili jsme se, že technologie mají limity. Většina není přizpůsobena seniorům. Řada z nich špatně vidí, špatně slyší, mají omezenou jemnou motoriku. Problém technologií není, že bychom je nechtěli, ale většina se seniory nepočítá,“ uvedla Schwarzová.

Autoři projektu v SSP na začátku ověřovali, zda mají starší lidé o moderní techniku zájem. Ukázalo se, že je virtuální realita, kontakt s robotem, různé aplikace či komunikace na dálku baví a pomáhají jim. „Vyzýváme ke spolupráci inovační subjekty, start-upy, malé a střední firmy, univerzity či výzkumné týmy, které mají nějaký nápad a pracují na výrobku či službě, která by reagovala na potřeby našich seniorů. Zveme je ke spolupráci jako živá laboratoř,“ řekla Schwarzová. Inovátoři by dostávali podněty od klientů i pracovníků, mohli by své produkty podle toho vyvíjet či upravit.

Podle Žáčkové jsou na trhu sice třeba zjednodušené telefony a aplikace pro seniory, ale není jich dost a nejsou propracované. „Problém je v infantilizaci. Lidé nejsou dětinští, nemají mentální omezení. Potřebují ale pomoci s motorikou. Je problém pracovat s myší či touchpadem. Třesou se jim ruce. Chytrý mobil je pro starší seniory velká potíž,“ popsala šéfka SSP.

Problém dělají i příliš malá tlačítka či nepřátelské ovládání. Zkušenosti ukazují, že obsluhování by mělo být snadné bez komplikované cesty a složitých technických řešení. Nutná je propracovanější vizuální stránka. „Cesta tudy povede, je tomu potřeba přizpůsobit trh,“ je přesvědčena Žáčková. Podle Schwarzové by senioři ocenili také to, kdyby tvůrci a výrobci pamatovali na postupné zhoršování jejich kondice kvůli věku.

Vědci v Česku i cizině zkoumají vztah nejstarší generace k technologiím. Testují využívání humanoidů, umělé inteligence či virtuální reality. Nové technologie mají přispět ke zlepšení zdravotního stavu, posílení soběstačnosti, odbourání pocitu osamělosti či zajištění většího bezpečí.

Kam na výlet v Úsově a okolí

OBCE V

OKOLÍ BOHUSLAVICE DUBICKO HRABOVÁ KLOPINA MEDLOV MORAVIČANY NOVÁ HRADEČNÁ..zobrazit víceLovecko-lesnické muzeum na zámku ÚsovMUZEA A HISTORIE ÚSOV6.9 KMVrch BradloTURISTIKA KAMENNÁ7.0 KMMuzeum MohelniceMUZEA A HISTORIE MOHELNICE8.3 KMMuzeum Olomouckých tvarůžkůMUZEA A HISTORIE LOŠTICE9.1 KMKoupaliště LošticeKOUPÁNÍ LOŠTICE10.2 KMMladečské jeskyněJESKYNĚ MLADEČ11.1 KMKoupaliště LitovelKOUPÁNÍ LITOVEL11.1 KMZřícenina hradu BrníčkoZŘÍCENINY BRNÍČKO11.9 KMMuzeum LitovelMUZEA A HISTORIE LITOVEL13.2 KMRybník OborníkKOUPÁNÍ ZÁBŘEH13.4 KMZážitkový let balónemADRENALINOVÉ ATRAKCE BOUZOV13.5 KMPlavecký areál ZábřehKOUPÁNÍ ZÁBŘEH13.6 KMHrad BouzovHRADY A ZÁMKY BOUZOV13.7 KMMuzeum ZábřehMUZEA A HISTORIE ZÁBŘEH13.9 KMRelax Park BouzovADRENALINOVÉ ATRAKCE BOUZOV14.1 KMBarokní kalvárie Křížový vrchSAKRÁLNÍ PAMÁTKY TVRDKOV14.8 KMŽelezniční skanzen na opuštěné drázeMUZEA A HISTORIE NEMILE15.2 KMArboretum Makču PikčuZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ ZAHRADY PASEKA15.8 KMRozhledna BrusnáROZHLEDNY BLUDOV15.8 KMJavoříčské jeskyněJESKYNĚ LUKÁ16.7 KMKoupaliště PasekaKOUPÁNÍ PASEKA17.1 KMRešovské vodopádyVODOPÁDY HORNÍ MĚSTO17.3 KMTermální bazén Lázně BludovKOUPÁNÍ BLUDOV17.5 KMHrad SovinecHRADY A ZÁMKY JIŘÍKOV18.1 KMLetní koupaliště ŠumperkKOUPÁNÍ ŠUMPERK18.5 KMPřírodní koupaliště Vlčí DůlKOUPÁNÍ BLUDOV18.7 KMVlastivědné muzeum v ŠumperkuMUZEA A HISTORIE ŠUMPERK19.4 KMRuiny hradu RabštejnZŘÍCENINY OSKAVA19.5 KMVyhlídková plošina Kamenec – 964 m n.m.TURISTIKA NOVÝ MALÍN19.8 KMZemědělský skanzenMUZEA A HISTORIE RAPOTÍN

EKO ŽIVOT NA MORAVĚ

Tip na výlet: Valašská dědina v Rožnově pod Radhoštěm

Mýty o zelené elektřině. Kterým věříte vy?

Drahá, nedostupná a nahnědlá. O zelené elektřině se mluví stále častěji. Automobilky, banky i technologické společnosti se zavazují k jejímu výhradnímu využívání a na zelený proud už se připojila i spousta českých domácností. O její ceně, skutečném původu a udržitelnosti koluje řada nepravdivých informací. Které z mýtů o zelené elektřině jsou pravdivé? Jak poznat marketing natřený nazeleno od opravdového zeleného proudu?

Zelená je ve skutečnosti nahnědlá

 Propadlé pánve na Mostecku nebo ekologicky zpracovaný zemědělský odpad z kanalizací. Zhruba takový je rozdíl ve výrobě hnědé a zelené elektřiny. Dobrá zpráva je, že nemusíte dělat kompromis, protože proud mířící do vašich zásuvek může být k přírodě stoprocentně citlivý. „Naši dodavatelé dokáží na elektřinu přeměnit vítr, sluneční paprsky i proud vody nebo biomasu,” vysvětluje Stanislav Chvála z české firmy Nano Energies, která spolupracuje pouze s domácími dodavateli a jejich zelená elektřina je ze 100 % obnovitelných zdrojů z Čech a Moravy.  

V Česku má na výrobě energie stále největší podíl hnědé uhlí. Jeho spalování ale produkuje zplodiny negativně ovlivňující kvalitu ovzduší. Za ekologické nelze označit ani jeho získávání. Pestrá skladba zdrojů zelené elektřiny naopak zaručuje, že když topíme, svítíme nebo vaříme, tak se uvolňuje jen minimální množství CO2.  

Svítit udržitelně je dražší a složitější 

Vysoká cena je další nepodložený mýtus, který si lidé se zelenou energií spojují. Za čistou elektřinu Nazeleno by přitom zaplatili srovnatelnou částku, jako u jiných dodavatelů, protože zelená elektřina je dražší v průměru o jednotky procent. Rozdíl, který typicky zaplatíte za zelenou elektřinu, odpovídá u tří až čtyřčlenné rodiny žijící v bytě zhruba cappuccinu a dortíku v kavárně. A to za čistší vzduch a férové podmínky pro dodavatele stojí.  

A neodůvodněné obavy panují i ohledně přepisu energií. „Na webu máme kalkulačku, kde si během tří minut můžete spočítat, kolik za čistou energii zaplatíte. Administrativa spojená s převodem jde také za námi – přejít můžete kdykoliv, pokud nejste vázáni smlouvou do určitého data. Vše vyřídíme za vás,“ pokračuje ve vyvracení mýtů Chvála. 

Jedna zelená domácnost nic nezmění 

Je pravda, že když budete svítit čistou elektřinou, nezmění se hned barva světla vašich žárovek v obýváku a ani složení energie, která je rozsvěcuje. Pozitivní změna totiž přijde dlouhodobě. Elektřina v síti funguje podobně, jako voda v jezeře, která do něj přitéká z různých míst. Čím více budou mít společnosti dodávající zelenou elektřinu odběratelů, tím více čisté energie v síti bude. “Obnovitelné zdroje byly dlouhou dobu dotované státem, což nebylo úplně ideální. Teď ale dotace na výstavbu nových zdrojů končí a je správný čas systém nastavit znovu, zdravě a tržně. Pokud chceme mít jako občané v Česku čistou elektřinu, musíme to dát najevo. Je to jednoduché, když budou velcí i malí zákazníci zelenou vyžadovat, budou vznikat nové zdroje zelené elektřiny,” vysvětluje Chvála. A to si uvědomuje stále více domácností i firem. Nazeleno už svítí, topí a fungují například všechny drogerie DM, kavárny Costa Coffee, síť Aero kin nebo pražská gastro tržnice Manifesto, stejně jako spousta domácností. Každá jedna zásuvka, která si objednává proud čisté energie, totiž pomáhá měnit složení elektřiny v našem pomyslném jezeře ve prospěch udržitelnosti.  

„Důležitá je pro nás i férová cena pro dodavatele – i ti musí dostat za svou práci zaplaceno. Právě oni jsou klíčem k dlouhodobé udržitelnosti výroby čisté elektřiny,“ vysvětluje Stanislav Chvála. A příběhy některých potvrzují, že udržitelnost pro ně zdaleka není jen o výrobě čisté elektřiny. Například v Jindřichovicích pod Smrkem, odkud do sítě Nano Energies dodávají proud z větrných elektráren, otevřeli Ekologické centrum, kam se sjíždějí inspirovat lidé ze širokého okolí.  

Zelená elektřina způsobuje blackout 

Tento mýtus je snad nejrozšířenější. Pravda je ale taková, že nemusíte mít obavy z výpadků elektrické energie, která pochází z obnovitelných zdrojů. Některé fungují víceméně pořád, nehledě na denní dobu nebo roční období – třeba bioplynky, elektrárny na vodu nebo ty, které zpracovávají biomasu. Nikdy se vám tak nestane, že by za vaši spotřebu muselo jít do sítě více energie z konvenčních zdrojů. A proto můžete mít doma 100% zelenou elektřinu i přesto, že vítr zrovna nefouká, nebo slunce nesvítí. Konkrétně Nano Energies například vykupuje dvakrát více obnovitelné elektřiny, než kolik dodává domácnostem, aby jí měli vždy dost a nemuseli nakupovat na burze elektřinu hnědou. 

Stejně je to všechno jen zelený marketing  

Green, bio, eko, earth-friendly a udržitelně jsou nálepky, které si na svůj produkt přidává stále více firem. Je fakt, že různé společnosti tím myslí různé věci. Pokud chcete mít jistotu, že to váš dodavatel myslí s čistou elektřinou skutečně vážně, zkontrolujte si, že vedle zelené neprodávají i hnědou a že zelená pro ně neznamená jen to, že nakoupí certifikáty, tzv. záruky původu, ze třetích zemí. 

Udržitelný přístup k přírodě už není jen o třídění odpadu, šetrné spotřebě vody nebo cestě do práce na kole místo autem. Elektřinou nabíjíme telefony, ochlazujeme vzduch, nebo s její pomocí poháníme elektromobily. A zelená elektřina je cestou, jak se napojit obnovitelnými zdroji na dech naší planety a chovat se v souladu s její dynamikou.

JIHOMORAVSKÉ EKOZEMĚDĚLSTVÍ NENÍ JENOM RÉVA VINNÁ

Společným jmenovatelem části projektu Bio v regionu, tentokrát Jihomoravského kraje, byly jak jinak než nápoje. Tedy přesněji bionápoje, jejichž výroba je pro tuto oblast charakteristická. 

Kterak se do vinic život vraceti začal

„První co každého napadne, když se řekne jižní Morava, je víno. Pravdou je, že i v oblasti ekologického zemědělství hraje v této oblasti produkce vinných hroznů prim. Víno rozhodně není jediným nápojem, který je vyráběn v biokvalitě  v tomto regionu,“ říká statistička a koordinátorka projektu BIO v regionu Andrea Hrabalová. Kromě biovína a biomoštů z vinných hroznů se zde ve velkém vyrábí bylinné biočaje, které se vyváží do celého světa.

O tom, jak se na jihu Moravy vyrábí víno, bylinky a koření, se na vlastní oči přesvědčili studenti Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví z Bzence. Žáci oborů Ekologie a životní prostředí a Zahradník se dne 18. října 2017 zúčastnili odborné exkurze – své provozy jim otevřelo vinařství Krásná hora ve Starém Poddvorově a výrobce čajů a koření SONNENTOR v Čejkovicích.

Nejprve se studenti společně s učiteli vypravili do Starého Poddvorova do moderního rodinného ekologického vinařství. Seznámili se s aktuálním stavem ekologického zemědělství i s výhodami produkce vína z ekovinic.

Znalosti, klíč k dobrému biovínu

Společně s vinařem panem Markem Vybíralem diskutovali mj. o tom, co se děje pod zemí a není na první pohled vidět. Stejnou péči jako vinohradu (zelené práce, redukce hroznů aj.), je třeba věnovat i půdě. „Pokud se podcení kořenový systém révy, je celé hospodaření ohroženo. Vinohrad je trvalá kultura, což vyžaduje dlouhodobou odpovědnou péči o keře,“ uvedl vinař Marek Vybíral.

V ekologickém vinohradnictví hraje významnou roli promyšlená prevence. Cílem je udržet odolnost révy vinné různými pěstebními zásahy, péčí o život v půdě, ozeleněním meziřadí vhodnými bylinami, podporou různých užitečných organismů žijících v biologicky diverzifikované vinici apod. Právě druhově bohaté ozelenění vinice má zásadní vliv na kvalitu půdy, současně se však také jedná o velmi sofistikovaný nástroj regulace výživy a přísunu vody ve vinici. Roli hrají vyseté byliny i způsoby údržby porostu, tedy zda se seče či nikoliv, používá-li se mulč nebo zadiskování či podřezání.

Pobyt u vinohradu na jižní Moravě: polopenze i víno | Slevomat.cz

Opakovaně zaznělo, že ekologické vinohradnictví a vinařství je disciplína náročná na znalosti a know-how. Budoucí zahradníky zaujal fakt, který si možná málokdo uvědomuje. Při výrobě vína, totiž máte v životě pouze omezený počet pokusů, kterých můžete využít. Začnete-li vinařit ve třiceti, pak máte 30, maximálně 40 pokusů, abyste se naučili udělat kvalitní víno.

Ekovinice se rozrůstají

Přestože je systém ekologického vinohradnictví považován za podstatně náročnější, co se týče úrovně vědomostí, zkušeností a schopností strategického uvažování, je dnes vnímán jako jeden z efektivních způsobů, jak dále zvyšovat kvalitu produkovaných vín. Zájem našich vinařů o ekologii v posledním desetiletí výrazně stoupá. Z původních 17 ha a čtyř vinařů před dvaceti lety máme dnes registrováno již 98 farem, které ekologicky pečují o téměř 900 ha vinic. S podílem 5 % vinic v režimu EZ se řadíme do první desítky zemí EU. Ekologické vinice se nachází zejména v Jihomoravském kraji (93 % jejich výměry), necelých 60 ha najdeme ve Středočeském kraji a mezi 0,3 až 2 ha se pak nachází v krajích Ústeckém, Vysočina, Královéhradeckém a hlavním městě Praha. S nárůstem počtu farem stoupá každoročně i produkce ekologicky vypěstovaných hroznů. V roce 2016 bylo na ekofarmách vyprodukováno 3,2 tis. tun hroznů. Certifikát na výrobu biovína má 76 výrobců, z nichž 54 jsou faremní výrobci, tedy sami zemědělci zpracovávající bio hrozny přímo v místě produkce.

Bylinky a koření

Z obnovených vinic na Krásné hoře se exkurze následně přesunula do další vinařské obce, do Čejkovic, ale již ne za vínem. Zde sídlí společnost SONNENTOR s.r.o., která vyrábí čaje a koření. „Studenti zjistili, jak funguje spolupráce mezi ekofarmáři a výrobcem a jak vypadá trvalá udržitelnost v praxi, což bylo velmi podnětné,“ uvedl pedagog a garant oboru Ekologie a životní prostředí Tomáš Přikryl. Moderní podnik zaujal žáky mj. také komplexním pohledem na ekologii,který je pro podnik typický. Nejde pouze o využití odpadů z výroby (bylinného prachu vzniklého při řezání bylinek do čajů) pro vytápění, ale snahu o recyklovatelnost ve všech hlediscích – zejména pak šlo o  používání  kompostovatelných obalů, např.  nálevových sáčků či průhledných celulózových fólií.

Kterak se do vinic život vraceti začal

Jen pro zajímavost, společnost SONNENTOR letos oslavila 25. let svého fungování. Přestože neprodává své produkty do maloobchodních řetězců, daří se mu postupně a pomalu růst. Obrat české společnosti dosáhl v loňském roce 8 milionů EUR, což je meziroční nárůst o 8 procent. Výrobky společnosti SONNENTOR jsou z Rakouska a České republiky exportovány do 52 zemí světa. V ČR aktuálně spolupracuje s 25 biopěstiteli, kteří pro něj produkují bylinky nejvyšší jakosti s certifikací bio.

Exkurzi pro studenty a jejich pedagogy pořádala obecně prospěšná společnost Bioinstitut v rámci projektu „Bio v regionu – Propagace regionální bioprodukce a spolupráce“ za finanční podpory Ministerstva zemědělství.

Vitamín D je klíčový. Jiné množství potřebuje dospělý, dítě či senior

Skutečnost, že populace v ČR napříč všemi generacemi nemá dostatečný přívod vitamínu D, byla, je a bude předmětem řady studií a analýz. Jejich výsledkem byla a jsou (a zřejmě i budou) prakticky stejná nutriční doporučení: přívod vitamínu D je potřeba, a to poměrně radikálně, zvýšit.

Kolik ale tohoto skutečně klíčového vitamínu opravdu potřebujeme?Co se dozvíte v článku

Zdroj číslo 1: slunce

Základní odpověď je relativně jednoduchá, vyznat se ale v označování obsahu vitamínu D v potravinách nebo potravinových doplňcích je už složitější.

Do hry navíc vstupuje příroda, respektive UV záření, které dokáže dostatek vitamínu pro lidský organismus zajistit – ovšem pokud svítí sluníčko. Dosavadní zkušenosti ukazují, že potřebu vitamínu D pokryje pobyt na slunci po dobu zhruba dvaceti minut, pokud ovšem není povrch lidské kůže pokryt opalovacími krémy, které průniku UV záření, a tedy „výrobě“ vitamínu D, brání.

Uvedeným vitamínem ze slunce či potravy se prakticky nelze předávkovat, jeho zásoba v těle ale vydrží jen po dobu čtyř až šesti týdnů. To v praxi znamená, že s příchodem zimy a omezením možností vyrobit si tento vitamín přirozeným způsobem roste potřeba doplňovat jej do lidského organismu z potravin nebo z potravinových doplňků.

Potraviny a doplňky stravy

Většina imunologů, například předseda Společnosti pro výživu Petr Tláskal z FN Motol, se přitom shoduje, že vhodnější formou je doplňovat vitamín D do těla spíše z potravin než z potravinových doplňků. A to přibližně od konce října, kdy se vitamín D vyrobený sluníčkem z těla ztrácí.

Denní doporučená dávka vitamínu D pro dospělého člověka přitom činí 20 mikrogramů (µg), nebo zhruba 800 International Unit (IU), což je mezinárodní jednotka uváděná především u doplňků stravy. Jeden mikrogram tak představuje 40 IU, což je vhodné vědět pro případný přepočet a porovnání obsahu vitamínu D v potravinách a doplňcích.

Doporučená denní dávka pro kojence a seniory je poloviční, čili přibližně 10 µg nebo 400 IU. 

Kolik vitamínu D potřebujeme

 • µg – mikrogram, uvádí se spíše u potravin
 • IU – mezinárodní jednotka, uvádí se hl. u doplňků stravy
 • DDD – denní doporučená dávka
 • 1 µg vitamínu D = 40 IU

DDD dospělí: 20 µg vitamínu D = 800 IU

DDD kojenci: 10 µg = 400 IU

DDD senioři: 10 µg = 400 IU

Příjem vitamínu D v ČR je nedostatečný, ale ne horší než v Evropě

Reálně je ovšem příjem vitamínu D potravou nebo doplňky o mnoho nižší, což dokazuje řada studií zkoumající příjem tohoto vitamínu u nejmladší generace či právě u seniorů. V porovnání s jinými státy Evropy ale na tom kupodivu není naše země ještě tak špatně.

Z dat evropského výzkumu totiž vyplývá, že například chlapci ve věku 4 až 6 let v ČR přijímají ze stravy v průměru 2,3 mikrogramu vitamínu D denně, což je stejně jako v Dánsku nebo Itálii, ale více než v Německu (1,8 mikrogramu), Polsku (2,0 mikrogramu) nebo Holandsku (2,2 mikrogramu).

Srovnatelný příjem vitamínu D v této kategorii zjistily výzkumy v Irsku (2,4 mikrogramu) a významně vyšší pak v severských zemích, jako je Finsko (6,3 mikrogramu), Švédsko (6,7 mikrogramu) a Norsko (6,8 mikrogramu).

Jen 1 % populace má dostatek vitamínu D

Z testů v populaci každopádně vyplývá, že hladinu vitamínu D má v pořádku jen přibližně jedno procento lidí. To potvrzují i výsledky studií přímo v ČR, které MUDr. Petr Tláskal prezentoval v přednášce s názvem Mléko a mléčné výrobky obohacené vitaminem D k podpoře naší imunity v rámci projektu Zrozeno v EU.

Z nich vyplynulo, že děti ve věku 4–6 let měly průměrný denní příjem vitamínu D z potravy 2,3 µg/den, přičemž 10 procent dětí mělo dokonce příjem menší než 0,43 µg/den.

U dětí ve věku 7–10 let činil průměrný denní příjem vitamínu D z potravy 3,4 µg/den a 10 procent dětí mělo příjem menší než 0,57 µg/den.

U dětí ve věku 11–15 let pak výzkum zjistil průměrný denní příjem vitamínu D z potravy 2,8 µg/den, plných 10 procent z nich mělo příjem menší než 0,49 µg/den.

U adolescentů a dospělých dosáhl průměrný denní příjem vitamínu D z potravy 1,2–1,3 µg/den a opět 10 procent z nich mělo příjem menší než 0,4–0,5 µg/den.

A konečně u seniorů byl průměrný denní příjem vitamínu D 4,2 µg/den, přičemž 10 procent z nich mělo příjem menší než 0,5 µg/den.

Výsledky studií:

Průměrný denní příjem vitamínu D z potravy

 • děti 4–6 let: 2,3 µg/den, 10 % < 0,43 µg/den
 • děti 7–10 let: 3,4 µg/den, 10 % < 0,57 µg/den
 • děti 11–15 let: 2,8 µg/den, 10 % < 0,49 µg/den
 • adolescenti a dospělí: 1,2–1,3 µg/den, 10 % < 0,4–0,5 µg/den
 • senioři: 4,2 µg/den, 10 % < 0,5 µg/den

Déčka potřebujeme víc

Z uvedených výsledků je zřejmé, že potraviny obsahující vitamín D by měl častěji, než je tomu v současné době, konzumovat každý z nás. Podle imunologů je přitom optimální zvýšit především konzumaci takových produktů, v nichž je kromě vitamínu D obsažen také vápník, tedy například mlékárenské výrobky.

Galerie: Potraviny obohacené vitamínem D

Dalších 50 fotografií

I to potvrdily provedené studie s tím, že například senioři měli při pravidelné konzumaci mléčného výrobku obohaceného vitamínem D (o 200 IU) průměrný denní příjem vitamínu D 8,9 µg/den a jen 10 % z nich mělo příjem menší než 5,5 µg/den.

Co se pak týká ztrát vitamínu D při přípravě pokrmů, ty činí v průměru 10 procent. To také znamená, že nejvhodnější je dodávat tělu vitamín D z potravin, které se už dále nezpracovávají, což je například výše zmiňované, vitamínem D obohacené mléko.

Potraviny s vitamínem D

Na závěr snad ještě porovnání obsahu vitamínu D v nejčastěji doporučovaných zdrojích.

Tak například v jogurtu je zhruba 80× nižší obsah vitamínu D (0,2 µg ve 100 gramech výrobku) oproti nejvydatnějšímu zdroji, za který je považován losos (16,3 µg), a zhruba 10× nižší oproti žampionům (1,9 µg).

Mléko obohacené vitamínem D má obsah tohoto vitamínu zhruba 40 procent (0,75 µg) v porovnání se žampiony a téměř pětinový oproti druhému nejlepšímu zdroji vitamínu D, což má být tuňák v oleji (4,1 µg). Mléko, i to obohacené, lze přitom konzumovat denně, což se o žampionech nebo tuňácích v oleji říci pravděpodobně nedá.

Z čeho získat vitamín D

 • Sluníčko
  Sluneční světlo podporuje tělo k tvorbě vitamínu D. Ale kvůli riziku rakoviny kůže není doporučeno trávit moc času na slunci. Nicméně i menší množství slunečního záření bez opalovacího krému může stačit.
 • Tučné ryby
  Mastné ryby jako losos, pstruh, makrela, tuňák nebo úhoř jsou dobrým zdrojem vitamínu D. A navíc s nimi získáte pro srdce zdravé omega-3 mastné kyseliny.
 • Konzervovaný tuňák
  Čerstvé ryby nejsou jediný způsob, jak zvýšit svůj příjem vitamínu D; můžete jej získat rovněž z konzervy; a konzervy tuňáka nebo sardinky jsou obvykle levnější než čerstvé ryby.
 • Některé houby
  Stejně jako lidé i houby mají schopnost vytvářet vitamín D, jsou-li vystaveny ultrafialovému záření. Houby jsou však obvykle pěstovány ve tmě a neobsahují vitamín, kromě specifických druhů pěstovaných v ultrafialovém světle (např. žampiony). Více: Houby vitamín D neobsahují, ale ozařte je UV a vyrobí ho
 • Obohacené kravské mléko
  Řada druhů u nás prodávaného kravského mléka je obohacena vitamínem D, totéž platí o některých druzích sójových nebo rýžových alternativních nápojů, ale zkontrolujte si informace na štítku. K tématu: Vitamín D je v mléce přirozeně, přesto ho někteří výrobci ještě přidávají
 • Některé typy obohacených pomerančových džusů
  Určité druhy pomerančového džusu jsou obohaceny vitamínem D, zkontrolujte opět na štítku.
 • Doplňky stravy
  Suplementy vitamínu D pomohou dostat do těla správnou denní dávku, aniž byste dostali rakovinu kůže. Nicméně příliš mnoho vitamínu D může působit toxicky, proto se poraďte se svým lékařem o správném dávkování.
 • Vaječné žloutky
  Vzhledem k tomu, že vitamín D ve vejci pochází ze žloutku, je důležité používat celá vejce, nejen bílky.
 • Obohacené cereálie/obiloviny
  Pokud potřebujete vitamín D, najdete jej v obohacených cereáliích, které můžete zkombinovat i s o déčko obohaceným mlékem.
 • Hovězí játra
  Jsou vynikající zásobárnou vitamínu D i jiných živin, jako jsou vitamín A, železo nebo bílkoviny. Nicméně mají také vysoký obsah cholesterolu.
 • Olej z tresčích jater
  I když jeho jméno by mohlo odradit, olej z tresčích jater je často ochucený mátou nebo citrusy, nebo se prodává ve formě kapslí. Tresčí játra jsou navíc velmi bohatým zdrojem vitamínu D.
 • Ultrafialové lampy a žárovky
  Lidé s vysokým nedostatkem vitamínu D se mohou uchýlit k UV lampám a žárovkám. Jsou určeny těm, kdo nejsou schopni absorbovat vitamín (malabsorpce), nebo jim opravdu chybí slunce. Tyto lampy ovšem nesou stejné riziko rakoviny kůže jako sluneční záření a potřebujete ochranné brýle, takže byste se o jejich použití měli poradit s lékařem.

Více v článku: K čemu je důležitý vitamín D a jak ho získat?

Image result for handicapé

Postižení: pro společnost podporující začlenění

Publikováno dne: 02/12/2021

Žena na vozíku se baví s přítelem.

Foto: PexelsPolitika ve prospěch zdravotně postižených lidí zůstává více než kdy jindy silným závazkem vlády.Významné změny změnily vizi zdravotního postižení v naší společnosti díky mobilizaci všech zúčastněných stran ve společnosti: stát, ministerstva, asociace, zdravotničtí pracovníci, společnosti, média, občané …

11. února 2021 politika v oblasti zdravotního postižení. Je známkou výročí hlasování o zákonu z roku 2005  o rovných právech, účasti a občanství osob se zdravotním postižením. 

Národní konference zdravotně postižených (CNH) se koná každé tři roky „za účelem projednání směrů a prostředků politiky týkající se osob se zdravotním postižením“.

5. CNH umožnil nastartovat novou dynamiku pomocí 12 nových opatření .

12 nových opatření kolem 4 silných os

Tyto nové akce se zaměřují na provádění reforem prováděných co nejblíže lidem, na posílení podpory jednotlivců a rodin a mobilizaci všech zúčastněných stran ke zlepšení jejich každodenního života.

 1. Realizujte republikánský pakt ve prospěch všech.
 2. Nenechávejte žádnou osobu ani rodinu bez podpory.
 3. Respektujte důstojnost lidí poskytováním prostředků pro autonomii.
 4. Zjednodušte administrativní postupy, zaručte termíny a spravedlivé reakce.

Handicap: klíčové postavy

 • Postižení se týká 1 z 5 Francouzů.
 • 1 ze 6 Francouzů pomáhá starším nebo zdravotně postiženým příbuzným.
 • Výdaje ve prospěch osob se zdravotním postižením činí 46,6 miliard eur , což je 2,2% francouzského hrubého domácího produktu.
 • 1 200 000 příjemců příspěvku pro dospělé zdravotně postižené (AAH) v roce 2019.
 • V roce 2017 téměř 300 000 příjemců dávky v invaliditě .
 • 287 440 příjemců příspěvku na vzdělání pro zdravotně postižené děti (AEEH) v roce 2019.
 • Rezortní domy pro osoby se zdravotním postižením (MDPH) každoročně reagují na více než 4,5 milionu žádostí od více než 1,7 milionu lidí.

Přečtěte si také: „Usnadnit postupy osobám se zdravotním postižením“

Invalidé třetího stupně stále nemají nárok na slevu na jízdném, vláda mlží

13. června 2020  8:43Slevy na jízdném platí už od roku 2018. Týkají se studentů, důchodců a lidí s průkazy ZTP a ZTP/P. Část lidí pobírajících invalidní důchod nejvyššího třetího stupně, jako jsou například duševně nemocní, však nárok na průkaz nemá. A tudíž ani na slevu na jízdném. Jejich invalidní důchod přitom činí necelých 12 tisíc korun za měsíc.

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Slevu na jízdném zavedla vláda Andreje Babiše před více než rokem a půl. Od té doby mohou jezdit s 75procentní slevou studenti, důchodci a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Ne všichni invalidé ale mají na tuto kartu nárok.

Konkrétně část invalidů třetího stupně, do které se řadí například psychicky nemocní lidé, od českých úřadů žádný průkaz nedostali. Nárok na zlevněné jízdné tak nemají.

Problém dobře ilustruje příběh čtyřiačtyřicetileté Soni, která dojíždí za svými dětmi, jež má v péči její bývalý manžel, bydlící stovky kilometrů daleko. Invalidní důchod ji přitom pokrývá sotva nutné náklady na život.

Opomenutá skupina

Lidé, kteří cestují levněji, se musí prokázat například průkazem ISIC, občanským nebo žákovským průkazem, případně kartou ZTP či ZTP/P. A zde právě vzniká problém.

„Žádný zákonný předpis nestanoví a ani nikdy nestanovil slevu na jízdném u příjemců 3. stupně invalidního důchodu. Stanoví pouze slevu na jízdném u lidí, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo průkaz ZTP/P,“ vysvětluje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása.

Invalidní důchodInvalidní důchod 3. stupně v Česku pobírá přibližně 180 000 mužů a žen, v průměru činí necelých 12 tisíc korun měsíčně. Náleží lidem, kterým se kvůli zdravotnímu stavu či úrazu snížily pracovní schopnosti o více než 70 procent. Může jít například i o duševně nemocné lidi.

V současné době se invalidní důchodci bez karty ZTP musí spolehnout na jednotlivé dopravní společnosti nebo samosprávy. Někteří přepravci totiž pro lidi s invaliditou třetího stupně levnější jízdné poskytují, stejně tak některá města. Jsou to třeba České dráhy nebo dopravní podniky v Praze a Brně.Velká část invalidních důchodců třetího stupně průkazy ZTP má. Ti, kteří jimi však nedisponují, nemají na plošné slevy nárok.

Česká vláda zaspala

„Ti, kteří tu průkazku nemají, dnes nemají slevy na jízdném. Takže ty takzvané plošné slevy na jízdném se nedotýkají této velmi potřebné skupiny,“ interpelovala v letošním roce premiéra už po několikáté Olga Richterová (Piráti).

Podle Babiše je absence průkazu o invaliditě stěžejní, zavedení plošné slevy není jednoduché. „Jde o to, že každý řidič autobusu nebo průvodčí ve vlaku musí umět ihned bezpečně určit, zda cestující má, nebo nemá nárok na slevu,“ řekl ve Sněmovně.

Velkým problémem je podle něj také přeprava cestujících z ostatních zemí EU. Konkrétně to, jak budou dokládat, že na slevu mají nárok a kdo jim bude průkazy vydávat.

Problém se slevou na jízdné pro konkrétní skupinu invalidů však má vláda na stole už delší dobu. Odpověď neměl ani někdejší ministr dopravy Ťok.

Nové slevy na jízdném: důchodcům bude stačit občanka, studentům průkaz

„Obrátili jsme se dopisem na předsedu vlády pana Andreje Babiše a upozornili jsme jej na skutečnost, že především příjemci invalidního důchodu 3. stupně nejsou mezi uvedenou skupinou, na kterou se vztahuje zlevněné jízdné. Odpověděl nám tehdejší ministr pan Dan Ťok, jehož odpověď nebyla konkrétní a v zásadě nijaká,“ podělil se o svou zkušenost předseda NRZP.

Babiš přitom ještě nedávno zlevněné jízdné pro invalidy třetího stupně bez karet ZTP podporoval. „Uvažuju nad tím. Určitě si to zaslouží,” uvedl v listopadu – dva měsíce předtím, než odpověděl na jednu z interpelaci Richterové tím, že by zavedení slevy bylo obtížné.

„Já si myslím, že nechtějí přiznat, že na takhle širokou skupinu lidí zapomněli. Že nechtějí přiznat, že těchto mnoho desítek tisíc lidí nechali být,“ vyjádřila se pro iDNES.cz pirátská poslankyně. Podle čísel, se kterými pracuje, může jít asi o 50 až 80 tisíc lidí.

Inspirace v zahraničí

Aby člověk na vlastní oči viděl funkční systém slev pro invalidy, nemusí jezdit příliš daleko. Na Slovensku mají invalidní důchodci, stejně jako běžní penzisté a studenti do 26 let, nárok na vlakovou jízdenku zdarma. A to už od roku 2014. Vztahuje se navíc i na ostatní občany EU, jako jsou třeba Češi.

Cestujícím stačí nechat si vystavit speciální průkaz u slovenského státního dopravce. Lidé pobírající invalidní důchod musí při registraci doložit, že jim je skutečně vyplácen. Následně mohou cestovat zdarma.

Podle Richterové by se Česká republika mohla inspirovat právě na Slovensku.„Když přeci máme v ČR státní úřad, co vám dá potvrzení o vyplacení invalidního důchodu, tak mi přijde smutné se jako ministerstvo nespojit se svým slovenským protějškem a nezjistit si, jak to provádějí,“ říká Richterová.„Obzvláště, když máme občany České republiky, kteří tyto slevy na Slovensku čerpají,“ dodává.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/slevy-na-jizdnem-invalide-ztp-vlada-andrej-babis.A200306_102832_domaci_soch

Podvody se zaměstnáváním invalidů za 600 miliónů korun. Firmy pobíraly příspěvky, ale nikdo nepracoval

Detektivové z protimafiánské centrály ukončili šestileté vyšetřování rozsáhlých podvodů při zaměstnávání invalidů. Skupina šesti obviněných podle policie připravila stát přes fiktivní úvazky zdravotně postižených o stovky miliónů korun. Vyšetřovatelé teď pro všechny stíhané požadují soud. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle něj je případ unikátní zejména svým rozsahem.

Praha 12:12 25. dubna 2020Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu

Celý systém byl založený na skupině firem, většinou účelově založených, které zdravotně postižené na oko zaměstnávaly | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Podle závěrů vyšetřování mělo od ledna 2008 do června 2012 dojít ke způsobení škody ve výši zhruba 600 miliónů korun,“ konstatoval Ibehej.Práva postižených pod dohledem ombudsmanky. Šabatová se chce hendikepovaným věnovat komplexnějiČÍST ČLÁNEK

Vedle šestice organizátorů celého podvodu je podle něj stíháno za trestný čin dotačního podvodu také celkem šestnáct obchodních firem. Právě přes ně podnikatelé státní příspěvky na práci hendikepovaných neoprávněně čerpali.

„Ve věci již byl podán Vrchnímu státnímu zastupitelství návrh na podání obžaloby,“ řekl policejní mluvčí.

O tom, zda podnikatelé skutečně před soudem stanou, nicméně zatím pražské vrchní státní zastupitelství nerozhodlo. V případě pravomocného odsouzení by jim přitom hrozilo až 10 let vězení.

Práce žádná, nebo minimální

Celý systém byl založený na skupině firem, většinou účelově založených, které zdravotně postižené na oko zaměstnávaly. Invalidé měli dostávat mzdu ve výši dvou tisíc korun měsíčně, jenže od státu podnikatelé inkasovali na každého z nich osmitisícový příspěvek.

„Rozdíl po odečtení povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění pak využívali pro svou potřebu,“ vysvětlil Ibehej. Podle něj navíc vyšetřování ukázalo, že většina takto zaměstnaných invalidů ve skutečnosti žádnou práci ani nevykonávala, případně že bylo jejich zapojení zcela minimální.

„Celkově měl tento systém zaměstnávat až 3700 invalidů,“ doplnil mluvčí. I proto jde podle něj o velmi obsáhlý spis. Obsahuje zhruba 160 tisíc listů založených celkem ve více než pěti stech šanonech. Policie přitom v rámci vyšetřování zajistila obviněným majetek za zhruba 130 miliónů korun, podle Ibeheje jde většinou o nemovitosti.Tragédie ve Vejprtech. Při požáru domova se zvýšenou péčí zemřelo osm lidí, 30 se zraniloČÍST ČLÁNEK

Sponzoři Věcí veřejných

Hospodářské noviny už dříve informovaly, že podvodné vysávání státních příspěvků na práci hendikepovaných fungovalo ve spletenci firem kolem trojice stíhaných podnikatelů – bratrů Miloslava a Vladislava Vítových a Miroslava Černého.

Ani jeden z bratrů se aktuálně k celé věci nechtěl jakkoliv vyjadřovat. Černého se Radiožurnálu kontaktovat nepodařilo. Dříve ale jakoukoliv vinu odmítl. „Oni se jen domnívají, že mají důkazy,“ řekl Černý Hospodářským novinám na adresu policie krátce po svém obvinění v roce 2014.

Dvě z celkových šestnácti trestně stíhaných firem zapojených do celého byznysu přitom v době pobírání příspěvků sponzorovaly tehdy vládní stranu Věci veřejné podnikatele Víta Bárty. Konkrétně má jít o společnosti Verve-Invest a Besico Real. Právě ty v roce 2011 darovaly Věcem veřejným dvakrát po dvou milionech korun.

I my jsme invalidé. Nižší jízdné chtějí tisíce duševně nemocných a sklerotiků

13. listopadu 2019Studenti, senioři i lidé s průkazem ZTP jezdí za čtvrtinu. Jsou ale lidé pobírající invalidní důchod, kteří na průkaz ZTP nedosáhnou a jsou nuceni platit plné jízdné. To je pro ně překážka, protože peněz se jim většinou nedostává. V budoucnu by se to mohlo změnit, připustil premiér Andrej Babiš. Zatím však o tom mluví jen on.

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Čtyřiatřicetiletá Soňa Szwajnochová kvůli duševnímu onemocnění pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně, který se pohybuje okolo 12 tisíc. Brigádami si ročně přivydělá dalších 10 tisíc.

Z prvního manželství má dvě děti. O ty se podle rozhodnutí soudu stará otec, Szwajnochová je může vídat jenom jednou za dva týdny. Jsou od ní však vzdálené až 400 kilometrů a jedna cesta za nimi ji stojí téměř tisíc korun.

Jenže cesta za dětmi není ta jedinou, kterou Soňa musí během jednoho měsíce podstoupit. Kvůli svému stavu musí často navštěvovat i lékaře. A ti se mnohdy nachází pouze v krajských městech. „Třeba v Sušici, odkud já jsem, není žádný specializovaný terapeut. Ti jsou pouze v krajských městech. Za lékaři jezdím dvakrát až třikrát měsíčně,” uvedla.

Když zaplatí všechny nezbytné výdaje na bydlení, zbudou jí přibližně dva tisíce korun. Peníze, které utratí za jízdné, jí tak významně zasahují do rozpočtu.

Nedosažitelná kartička

Na 75 procentní slevu na jízdné mají totiž ve vlacích a vnitrostátních autobusech kromě studentů a seniorů pouze držitelé průkazů osob se zdravotním postižením, konkrétně ZTP a ZTP/P. Ty udílejí úřady převážně lidem s omezením schopnosti pohyblivosti a orientace. Někteří lidé se zdravotním postižením – například právě s psychiatrickými diagnózami či například s roztroušenou sklerózou – tedy na průkaz nedosáhnou.

Nyní by se však situace mohla změnit. Premiér Andrej Babiš připustil, že se problematikou bude zabývat a případně ji projedná se zbytkem vlády. „Uvažuju nad tím. Určitě si to zaslouží,” potvrdil. Bližší informace o tom, jak vysoká by měla sleva být, nebo kdy konkrétně by mohla začít platit, neuvedl.

Invalidní důchodInvalidní důchod 3. stupně v Česku pobírá přibližně 180 000 mužů a žen, v průměru necelých 12 tisíc korun měsíčně. Náleží lidem, kterým se kvůli zdravotnímu stavu či úrazu snížily pracovní schopnosti o více než 70 procent.
Druhý stupeň invalidního důchodu je pro osoby s poklesem pracovních schopností o polovinu až 69 procent. Na konci druhého čtvrtletí tuto penzi úřad vyplácel téměř 74 000 lidem, v průměru dostávali necelých 8 000 korun. Průměrná starobní penze dosahovala 13 408 korun.

Je navíc jediný, kdo o takové změně mluví. Resort dopravy například změny u slev, či rozšíření okruhu osob, kterých se slevy dotýkají, neplánuje. „Situace se v uvedeném ohledu nijak nezměnila, Ministerstvo dopravy neplánuje navrhnout rozšíření systému slev na další okruh osob,” uvedla mluvčí resortu Lenka Rezková. Obdobně se vyjádřilo také ministerstvo financí.

Někteří nabízí slevu až 50 procent

Není tomu ovšem tak, že by se jednotlivé společnosti nesnažili vyjít lidem s invaliditou vstříc.

Příkladem je pražský Dopravní podnik, který po předložení patřičného potvrzení o pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně poskytuje slevu na jednotlivém i předplaceném jízdném.

České dráhy pak nabízí jízdné s padesátiprocentní slevou. Tu lidé získají v případě, že si zakoupí takzvanou IN kartu 50 buď na rok, či na tři roky. Slevu nabízí také brněnský dopravní podnik. “Osoby s III. stupněm invalidity mají nárok na slevu 50 procent při koupi předplatní jízdenky, u jednorázového jízdného mohou využít zakoupení zvláštního ročního kupónu, který je opravňuje ke koupi zlevněných jízdenek,” uvedla mluvčí Hana Tomaštíková. 

Benefity pro slevy na cestování ovšem nejsou nárokové a vše záleží na uvážení jednotlivých dopravců. A tak se může stát, že i invalidé musí zaplatit plné jízdné. „Lidé pobírající invalidní důchod bohužel nespadají do kategorie státem nařízených slev, ani naše společnost jim cestování cenově nezvýhodňuje,” uvedl Flixbus. Stejně to má i Regiojet.

Situace se dotýká i Soni. „Když chci jet na přednášku nebo na odbornou exkurzi do Prahy, tak je pro mě nejvýhodnější jet autobusem, protože tím jsem v Praze za dvě a půl hodiny přímým spojem, vlakem mě to vychází přes pět hodin a se čtyřmi přestupy. A v autobuse už jedu za plné jízdné,” doplnila Szwajnochová.

Naděje na levnější jízdné

Šance na levnější jízdenky se invalidům naskytla v loňském roce, kdy vláda premiéra Andreje Babiše zaváděla slevu pro seniory a studenty. Národní rada osob se zdravotním postižením se prostřednictvím dopisu obrátila na Babiše a upozornila ho, že na příjemce ID III. stupně se zlevněné jízdné nevztahuje. 

„Pan ministr (bývalý ministr dopravy Dan Ťok, pozn. red.) v zásadě řekl, že by bylo velmi obtížné kontrolovat občany ze zemí EU, zda pobírají obdobnou dávku, jako je invalidní důchod, aby měli slevu na jízdném v ČR,” vysvětlil předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása.

Změny plánuje i NRZP ČR. Chce připravit novelu zákona o poskytování dávek pro lidi se zdravotním postižením společně s některými poslanci. “Stanoví slevu na jízdném ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 procent v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy,” přiblížila Plisková. Rada nicméně nepředpokládá, že by ke změně došlo v následujícím roce.

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cestovani-invalide-postizeni-andrej-babis-bez-slevy-jezdi-za-plne-problemy-3-stupen-id.A191111_094446_domaci_lre

Senioři se bojí obřích center, praktici počkají a naočkují je v ordinacích

DANIELA PŘÁDOVÁ

Pro řadu lidí nad 80 let je očkování v centrech náročné, popisují praktici.

15:30

Lidem starším 80 let, kteří místo očkovacího centra upřednostňují ordinaci svého lékaře, chtějí praktici vyhovět.

Článek

V Česku zatím dostalo vakcínu proti covidu-19 víc než 90 tisíc lidí nad 80 let. V této věkové skupině jich zbývá naočkovat ještě víc než 300 tisíc. Centrální registraci přitom využilo zatím jen asi 200 tisíc lidí z této skupiny, tedy přibližně polovina.

Podle praktických lékařů má řada pacientů nad osmdesát let zájem spíše o očkování v jejich ordinacích než ve vakcinačních centrech. Čekají proto, až to bude možné. Vakcinační strategie ale zároveň s praktiky počítá až později, při navýšení dodávek látky od firmy AstraZeneca.

O možné změně proto v pátek jednal na Ministerstvu zdravotnictví předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka s šéfem Asociace krajů Martinem Kubou (ODS). „Všechny strany se shodly na tom, že je zapojení praktických lékařů už v této fázi potřeba a je žádoucí. Zejména proto, aby se zvládla naočkovat skupina lidí starších osmdesát let a mohlo se pokračovat na další skupiny. Je třeba počítat s rolí praktiků, kteří tyto lidi znají, aby měli možnost jim vakcínu dát,“ uvedl po jednání pro Seznam Zprávy Petr Šonka.Česko nestíhá očkovací plán. Vakcíny je málo a rizikové skupiny čekají3. 2. 10:26

Úkolem nyní bude skloubit praktiky s provozem očkovacích center. Řada z nich se přitom potýká s nedostatkem vakcín – původně očekávané objemy zatím na většinu míst vůbec nedorazily.

„Hledá se technické řešení, jak to udělat. A to se rýsuje. V podstatě spočívá v tom, že by praktici byli nějakým způsobem přivzati do centrálního registračního systému, tak aby se vědělo i o pacientech, kteří půjdou cestou praktika, a vakcína se mohla rovnoměrně distribuovat. Hledá se samozřejmě řešení, které bude i pro lékaře administrativně stravitelné,“ dodal Šonka s tím, že důležitá bude i role krajských koordinátorů.

Konkrétní řešení ale v pátek komentovat nechtěl, s návrhy by se měla příští týden seznámit vládní rada pro zdravotní rizika, následovat budou další jednání na Ministerstvu zdravotnictví.https://e.infogram.com/2e4c9760-3521-4ef1-90f7-e589ac1cf67c?src=embed

Praktici už delší dobu upozorňují na to, že je pro řadu jejich starších pacientů aktuální logistika kolem očkování příliš náročná.

„Když jsme viděli, jaký chaos vypukl a jaká je obrovská nejistota mezi pacienty – neustále nás zaplavují obrovským množstvím dotazů, na které vlastně neumíme odpovědět – tak jsme si řekli: Pojďme do toho. A rozhodli jsme se očkovat. Pacienti říkají, že nikam nechtějí, ať je naočkujeme v ordinaci a že si počkají, až to bude možné,“ uvedl už dříve lékař Cyril Mucha.

Plány versus realita

Pilotní projekty, kdy vakcínou očkuje alespoň několik ordinací v každém okrese, rozjel třeba Zlínský kraj. Zkušenosti jsou i v metropoli – v Praze 7 praktici naočkovali víc než 1100 seniorů starších 80 let.

Praktiků je v Česku přibližně 5000 a podle sdružení se většina z nich do očkování zapojit chce. Kdyby byla jejich kapacita plně využita, mohou naočkovat asi 50 tisíc lidí denně, tedy milion lidí měsíčně.Praktici zorganizovali velkou očkovací akci. Pak přišla SMS, že se vše ruší22. 1. 13:00

Vše ale aktuálně závisí i na dodávkách vakcín. Podle ministerstva se kvůli jejich omezenému množství vše distribuuje zejména do očkovacích míst. Tím proti aktuálnímu zapojení praktiků do očkování tento týden argumentoval i premiér Andrej Babiš (ANO). „Na zřízení praktiků jako očkovacích míst ještě není doba, protože nemáme dostatek vakcíny. Je to zkrátka nemocnice, která očkuje, ne praktici jako očkovací místo,“ řekl pro ČTK.

Jak a kdy se nakonec budou moci praktici do očkování naplno zapojit, zatím není jisté. Vláda si však v rámci prioritní skupiny 1A vytyčila během ledna a února proočkovat lidi starší 80 let, zdravotníky či klienty domovů pro seniory. Podle přílohy očkovací strategie je v této skupině celkem asi 750 tisíc lidí. Dokument přitom klade za cíl do konce února proočkovat alespoň 70 procent z nich. Vakcínu by tedy v nejvíce prioritní skupině mělo do konce února dostat alespoň přes půl milionu lidí.

Zatím Česko podle statistik Ministerstva zdravotnictví hlásí k 4. únoru 327 759 aplikovaných dávek. Zcela ukončené očkování, tedy aplikaci i druhé dávky, má zatím necelých 80 tisíc lidí.

Návody

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Jana Masaryka 638/34, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2) | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 12 míst Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

PODROBNÉ INFORMACE

Praha 2 Jana Masaryka 34

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová | domov pro seniory
Adresa: Jana Masaryka 638/34, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2) | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 5 míst Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

PODROBNÉ INFORMACE

Praha 2 Jana Masaryka 34

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12 – Kamýk | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 88 míst Stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

PODROBNÉ INFORMACE

Kamýk Smolkova

Týdenní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře týdenní
Adresa: Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12 – Kamýk | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 27 míst Stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

PODROBNÉ INFORMACE

Kamýk Smolkova

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 – Žižkov, | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace Stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

PODROBNÉ INFORMACE

Olšanská

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Na vrchmezí 231/8, 160 00 Praha-Suchdol – Sedlec, | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace Pečovatelská služba je terénní a ambulantní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

PODROBNÉ INFORMACE

Na vrchmezí

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Na vrchmezí 231/8, 160 00 Praha-Suchdol – Sedlec, | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

PODROBNÉ INFORMACE

Na vrchmezí

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Smolkova 567/2, 142 00 Praha 12 – Kamýk | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

PODROBNÉ INFORMACE

Kamýk Smolkova

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Typ zařízení/služby: půjčovna zdr. a komp. pomůcek |
Adresa: Máchova 5, 120 00 Praha 2 | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace Momentální sortiment, zápůjčky nových i použitých zdravotních a kompenzačních pomůcek, možnosti vyzkoušení, doprava objemnějších pomůcek, poplatky za zapůjčení, a případné další služby projednejte telefonicky s půjčovnou.

PODROBNÉ INFORMACE

Praha 2 Máchova 5

Denní stacionář

Typ zařízení/služby: | stacionáře denní
Adresa: Záhřebská 539/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 10 míst Denní stacionáře poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

PODROBNÉ INFORMACE

Praha 2 Záhřebská 15

Pečovatelská služba

Typ zařízení/služby: pečovatelská služba terénní |
Adresa: Máchova 435/5, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace Pečovatelská služba je terénní. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnosti osob. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

PODROBNÉ INFORMACE

Praha 2 Máchova 5

Domácí zdravotní péče

Typ zařízení/služby: ošetřovatelská služba terénní |
Adresa: Bruselská 680/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace Domácí zdravotní péče je plně hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Péče je určena pro všechny věkové kategorie klientů, kteří mají zdravotní problém, který lze řešit docházením sestry domácí zdravotní péče do místa pobytu klienta. Domácí zdravotní péči předepisuje registrující praktický lékař klienta, či lékař při propuštění z nemocnice. Lékař zároveň rozhoduje o rozsahu poskytování domácí zdravotní péče.

PODROBNÉ INFORMACE

Praha 2 Bruselská 9

Domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Máchova 1029/14, Praha 2-Vinohrady, 120 00 Praha 2 | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 50 míst Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

PODROBNÉ INFORMACE

Praha 2 Máchova 14

Bethesda – domov pro seniory

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Stoliňská 2510/41c, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Církevní organizace  | Kapacita: 33 míst Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

PODROBNÉ INFORMACE

Chvaly Behtesda

Odlehčovací služba

Typ zařízení/služby: odlehčovací služba pobytová |
Adresa: Pod Lipami 2570/44, 130 00 Praha 3 – Žižkov | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 7 míst Odlehčovací služba je pobytová. Je poskytována osobám se sníženou soběstačností, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba je zpoplatněna, může být ale hrazena z příspěvku na péči.

PODROBNÉ INFORMACE

Praha 3 Pod lipami 44

Ošetřovatelský domov

Typ zařízení/služby: pobytové zařízení | domov pro seniory
Adresa: Pod Lipami 2570/44, 130 00 Praha 3 – Žižkov | Praha, Praha (hl.m.)
Zřizovatel/Provozovatel: Nezisková organizace  | Kapacita: 17 míst Pobytová služba je poskytována osobám od 65 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, které z tohoto důvodu potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při úkonech péče o vlastní osobu převážnou část dne a jejich potřeby nelze zajistit prostřednictvím terénní pečovatelské služby nebo rodiny.

PODROBNÉ INFORMACE

Návody a tipy

Co všechno dělají dnešní senioři? | i60.cz

BydleníCestováníDovolenáKompenzační pomůckyMajetekPenízePříspěvky a dávkyStravováníTechnickéVýpomocZastupováníZdravíVyhledatZačali jsme 1.1.2021. Aktuálně seznam obsahuje 15 položek. Každým dnem přibývají nové.
ICE karta: seniorská obálka

Co to je ICE karta? I.C.E. označení je mezinárodní zkratka a znamená „použít v případě nouze“ (z ang …CELÝ ČLÁNEK…S.O.S. tlačítko

Co je SOS tlačítko? Jde o jednoduché zařízení, které rychle a účinně pomáhá, pokud se jeho majitel d …CELÝ ČLÁNEK…Zastupování seniora: od podporování po omezení svéprávnosti

Pokud se podíváme do občanského zákoníku na možnosti zastupování seniora, kterými můžeme naše blízké …CELÝ ČLÁNEK…Opatrovník pro seniora (velmi zjednodušeně)

Opatrovníka stanovuje seniorovi soud. Činí tak v případě, že hrozí, že si senior může způsobit újmu …CELÝ ČLÁNEK…Pobytová zařízení a exekuční srážky z důchodu

Exekuční srážky z důchodu u seniorů většinou nejsou důvodem pro odmítnutí žádosti o přijetí do Domov …CELÝ ČLÁNEK…Kompenzační pomůcky, předepsané lékařem

Předepsání kompenzační pomůcky Většina kompenzačních pomůcek je hrazena zdravotními pojišťovnami, a …CELÝ ČLÁNEK…Kolik a za co se platí v Domovech

Také tomu nerozumíte? Zkusme si v tom udělat pořádek nejdřív laicky. Podrobněji Vám to ochotně vysvě …CELÝ ČLÁNEK…Domácí (zdravotní) péče, hrazená zdravotní pojišťovnou

Domácí péče o seniory je bezplatnou službou, indikovanou lékařem a hrazenou ze zdravotního pojištění …CELÝ ČLÁNEK…Příspěvek na pečovatele pro seniory (příspěvek na péči)

V zákoně o sociálních službách existuje institut “příspěvku na péči“, o který si může požádat řada o …CELÝ ČLÁNEK…Půjčovny kompenzačních pomůcek: důležitá, ale málo známá služba

Měla babka, čtyři jabka...Kdepak! Senioři nesedí doma! Dnes slaví svůj svátek | Blesk.cz

Zhoršení hybnosti a nebo poúrazové stavy: v seniorním věku jsou častější než dříve. Profesionální pe …CELÝ ČLÁNEK…Služby pro seniory: jak zjistit, kterou potřebujete

Služby pro seniory jsou na první pohled širokou a nepřehlednou oblastí. Jejich rozdělení se ale řídí …CELÝ ČLÁNEK…Dva partneři, jedna televize: problém hlasitosti zvuku

Hlasitá televize od sousedů, a nebo přímo z našeho obýváku. Jde o častý problém domácností seniorů. …CELÝ ČLÁNEK…Senioři za volantem

Povinné prohlídky od 60 let nařizuje zákon České právní předpisy stanovují povinné pravidelné zdravo …CELÝ ČLÁNEK…Parkinsonova nemoc: autotest

Parkinsonova nemoc je nevyléčitelná a bohužel nepostihuje jen starší lidi. V Evropě choroba sužuje v …CELÝ ČLÁNEK…Operace šedého zákalu od A do Z

Jak poznat, že máte šedý zákal? A je operace šedého zákalu řešením pro vás? Šedý zákal (katarakta) j …CELÝ ČLÁNEK…

Kompenzační pomůcky

Typy kompenzačních pomůcek

Senioři a bolest? | Dům Jógy Praha

ChodítkaKoupelnové pomůckyLůžka, matrace, obsluhaMotodlahyOrtézyOxygenoterapieRehabilitační přístrojeRůznéVozíky a rampyVyhledatSeznam obsahuje 81 položek. Jde o ilustrační seznam běžně dostupných pomůcek.

Kompenzační pomůcky indikuje lékař a jejich pořízení úplně nebo částečně hradí pojišťovna. V některých případech může přispět i Úřad práce. Pomůcky lze krátkodobě zapůjčit. Potřebné informace najdete v našem článku a seznamu půjčoven v ČR.
XXL chodítko čtyřkolové se sedákem, do 225 Kg

Jednoduše nastavitelná výška madel Výška madel 79 – 92 cm Šíře sedu 58cm Šířka chodítka 74 cm Hmotno …PODROBNOSTIMotodlaha na rameno

jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladače 2 nezávislé motory přístroj s integrovaným pojízdným k …PODROBNOSTIMotodlaha na koleno a kyčel

zvětší rozsah pohybu a zamezí ztuhlosti a otokům kloubu jednoduché ovládání pomocí dálkového ovladač …PODROBNOSTIZákladní čtyřbodové chodítko bez koleček

stabilní chodítko se čtyřmi opěrnými body nastavitelná výška chodítka protiskluzové nástavce nosnost …PODROBNOSTISkládací chodítko s taškou

Pevné skládací chodítko na doma i na cesty S jedním párem koleček Díky svým rozměrům se snadno vejde …PODROBNOSTIJednoduché chodítko se sedákem

Chodítko se dvěma kolečky pro snadnější posouvání bez nutnosti chodítko celé zvedat Kolečka jsou neb …PODROBNOSTIChladivá / hřejivá gelová bandáž

fixační pásky, které Vás neomezí v pohybu bandáž lze zchladit i nahřát pevné umístění na koleno, lok …PODROBNOSTIČtyřkolové venkovní chodítko

skládací ocelový rám nastavitelná výška držadel sedátko s podnosem bowdenové brzdy nosnost 130 kg hm …PODROBNOSTIMotodlaha na loket

jednoduché ovládání možnost cvičení na židli nebo v lůžku anatomický tvar bezpečnostní pojistka plyn …PODROBNOSTIMotodlaha na zápěstí a prsty

9 typů cvičení na zápěstí a prsty včetně palce nastavení rozsahu pohybu dle bolestivosti pacienta an …PODROBNOSTIKolenní a kyčelní motodlaha

jednoduché ovládání pomocí bezdrátového dotykového tabletu pokročilé rehabilitační programy včetně n …PODROBNOSTIOrtéza na čéšku

zcela nový koncept léčby patelofemorálních poranění přesný ergonomický tvar elastomerová mřížka zaji …PODROBNOSTIDvojúrovňové čtyřbodové chodítko bez koleček

chodítko se dvěma úrovněmi držadel pro snadné vstávání skládací odlehčený hliníkový rám nastavitelná …PODROBNOSTIOrtéza kolenní na míru

na míru vyráběná ortéza na koleno přesný ergonomický tvar díky použití karbonu poskytuje vysokou pev …PODROBNOSTITříkolečkové chodítko

Chodítko lze používat doma i venku Chodítko lze snadno složit, po složení je velmi skladné Velmi sna …PODROBNOSTIHybrid-spinn trenažér

stabilní konstrukce rotopedu transportní kolečka pro snadné přemístění 5-ti funkční měřák pro zobraz …PODROBNOSTIRotoped s elektromotorem a měřákem pro cvičení nohou

pasivní cvičení dolních končetin elektromotorem poháněný přístroj program pro detekci a uvolnění spa …PODROBNOSTIRotoped pro cvičení z lůžka s dopomocí

Senioři v sociální síti | i60.cz

pasivní cvičení dolních končetin spoluúčast asistenta na cvičení dodá psychickou podporu fixace nárt …PODROBNOSTI

Dezinfoservis: Senioři v izolaci z bezpečnostních důvodů, ne kvůli euroskepticismu

INICIATIVA C19 DEZINFOSERVIS

Seniorům se může prodloužit izolace do konce roku.

19. 4. 13:27

V souvislosti s novým koronavirem přibývá klamavých a poplašných informací. Ty analyzuje iniciativa c19 a její ověřený infoservis teď pravidelně najdete i na Seznam Zprávách. Co kolovalo po internetu v posledních dnech?

Článek

Senioři v izolaci do 2021? Čekáme na vakcínu, nejde o protiunijní nálady

O co jde? Lživá informace byla rozeslána anonymně v řetězovém e-mailu, pravděpodobně tak cílila na starší občany. V podobném duchu dnes informoval také web Pravý prostor. V článku se tvrdí, že podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové jsou senioři novými nepřáteli Evropské unie. Integritu členských států EU prý senioři narušují svými nostalgickými vzpomínkami na existenci národních států, a ohrožují tak blížící se vznik nového Evropského státu. Z toho důvodu prý trvá Ursula von der Leyenová na tom, aby senioři zůstali v izolaci do roku 2021 s ohledem na pandemii koronaviru. Von der Leyenová se o seniorech jakožto nepřátelích EU nikde nevyjádřila a jedná se o lživou informaci.

Fact-checking: Jedná se o dezinformaci zaměřenou proti EU, která má za cíl posílit protiunijní nálady u starší populace. Anonymní autoři překroutili výrok předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, která 12. 4. v souvislosti s pandemií koronaviru pro německá média prohlásila, že senioři možná budou muset zůstat v izolaci až do příštího roku. Podle von der Leyenové je nutné omezit kontakt se staršími lidmi do doby, dokud nebude proti novému typu koronaviru vyvinuta vakcína. Ta podle většiny odborníků nebude na sériovou výrobu připravena minimálně rok. Von der Leyenová uvedla, že si uvědomuje obtížnost izolace, ale zdůraznila, že jde o „otázku života a smrti, musíme tedy zůstat disciplinovaní a trpěliví“. Von der Leyenová se o seniorech jako o nepřátelích nikde nevyjádřila.

Evropská komise navíc nemá ani žádnou pravomoc nařizovat členským státům, jaká mají zavádět karanténní opatření. Onou izolací seniorů jsou myšlena ta opatření, která jsou zavedena nyní. Informaci o řetězovém e-mailu přinesla stránka Pulse of Europe – Czech Republic na svém facebookovém profilu.

Něco o seniorech

Něco o seniorech

Stáří je etapou života, která čeká většinu z nás, a proto bychom ji neměli ignorovat.

Většina pracujících se dnes dožívá důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici. Takový člověk se těžko sžívá se starobním důchodem. Proto většina z nich se rozhodne pokračovat v práci. Jsou firmy, které zaměstnávání důchodců vítají. Práce pro důchodce nabízí např.úklidové firmy, bezpečnostní firmy, markety. Přesto se najdou i firmy, které se často, bohužel, staví k zaměstnávání důchodců s podobným nadšením, jako k zaměstnávání osob ZPS (osob se změněnou pracovní schopností).

Volný čas seniorů

Senioři, kteří nemají již fyzické síly a jsou nemocní, takže odpočinek v důchodu vítají, najdou si činnost podle svých zájmů. Chodí do klubů důchodců, kde jsou pro ně tvořeny aktivity přizpůsobené nejen věku, ale i fyzickým a psychickým možnostem. Jsou zde aktivity např. cvičení paměti, výuka na PC, babské povídání, ruční práce, fotografování, procházky a mnoho dalších aktivit.

Práce pro důchodce se v těchto klubech pro seniory také občas najde, zvláště, je-li osoba šikovná a ráda pracuje s lidmi. Například vedení některého zájmového kroužku. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v těchto zájmových klubech není výjimkou.

Další vzdělávání seniorů

Jedním ze způsobů činorodého přístupu ke stáří je vzdělávání. Nedílnou aktivitou je univerzita třetího věku s více jak dvacetiletou historií. Uvádí se, že celkově je nabízeno přes čtyři sta různých vzdělávacích programů. Touto formou studuje v celé České republice asi 16000 studentů pokročilého věku. Tato výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro seniory z menších měst a venkova je rozbíhán projekt univerzity pomocí internetu, to však závisí na znalosti práce s počítačem. K zaměstnávání důchodců, kteří se cítí fyzicky i psychicky dobře, jakékoli vzdělávání může jen prospět.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=0001512B

Vážení přátelé sportovní rybařiny

Dovolte, abychom Vás informovali o jedné z nejpodařenějších akcí, kterou v neděli 13. října 2019 pořádala kladrubská organizace handicapovaných rybářů na nádrži Záhorská. Je nám velkým potěšením, že jsme mohli uspořádat Dětské rybářské závody, kterých se účastnilo rekordních 52 závodníků ve dvou věkových kategoriích. Počet dorazivších dětí a mládeže nás nesmírně potěšil a zároveň nám přidělal mnoho příjemných starostí…kapacita nádrže Záhorská pro komfortní rybolov je cca 43 lovných míst…připraveno jsme měli 40 dárkových tašek, u nás totiž každý závodník vyhrává J. S nebývalým náporem jsme se, myslíme, vypořádali obstojně. Našli jsme prostory na závodním úseku, kde je ještě možné regulérně rybařit, a z vyšetřených zásob jsme zkompletovali chybějící ceny. Apelujeme tímto na rodiče, kteří příští rok budou uvažovat o účasti svých ratolestí na Jarních závodech 2020, a zároveň srdečně zveme všechny další…jsme schopni zorganizovat závody pro cca sto dětí, máme k dispozici dvě nádrže v okruhu 500m, ale musíte se předem registrovat, abychom se mohli na Vás řádně připravit J.

Závodní den se skládal tradičně z několika částí. Každý závodník musel poznávat rybí druhy a musíme konstatovat, že většina byla úspěšná. Těší nás, že děti mají o ryby zájem a jejich povědomí se rok od roku zlepšuje. Následoval tříhodinový rybářský závod, který navázal na soutěž v rybolovné technice – přesností hodu prutu na terč, které provázelo několik doprovodných zábavných soutěží. Střelba ze vzduchovky mezi dětmi opět vítězila.

Po celou dobu závodu bylo pro všechny zúčastněné zajištěno chutné občerstvení, udily se ryby, klobásy a grilovalo se…všichni závodníci byli po závodě odměněni kuřecími steaky v režii ČRS MO Kladruby. Po sečtení dosažných výsledků mohli organizátoři přejít k vyhlašování výsledků. Velkou radost nám udělala účast vedoucího odboru mládeže Středočeského územního svazu, pana Jiřího Eichlera! Byl účasten celého závodu, děti motivoval a pomohl nám při vyhlašování vítězů…jen tak dál Jirko, rádi Tě opět uvidíme a jsme potěšeni, co pro vzestup mládežnické rybařiny děláš.

Korunovali jsme prvních pět dětí v každé ze dvou kategorií, tři nejlepší v rybolovné technice, nejlepší rybářku a největší ulovenou rybu. Vítězi si odnesli hodnotné ceny od našich sponzorů. Nejvíce cen nám opět zprostředkovali naši věrní partneři, Karel Nikl, Tropic Liberec, společnost Delphin a Mivardi. Nejlepší výkon v rybolovné technice předvedl na jaře bronzový Štěpán Andrle ze Zruče n./S., druhou příčku obsadil kladrubský Pavel Hošek a bronz získala Natálie Fikarová z Olešné. Největší rybu, kapra 49 cm, ulovil divišovský Honzík Štěpnička, který jde evidentně ve šlépějích svého otce Milana! Tomu patří též náš velký dík, za jeho neskonalou podporu handicapovaným rybářům! Nejlepší závodnicí se stala Katka Vodičková z Příbrami, která se ve své kategorii umístila na stříbrném, druhém místě. Vítězem závodu se stal v kategorii starších kladrubský Jan Kovář, který v celkovém startovním poli svými výkony dominoval a v kategorii mladších si cenné zlato odnáší bolinský Josef Mecka . Stříbrné medaile získali již zmiňovaní …Vodičková Kateřina a Štěpnička Jan. Bronzoví skončili kladrubský Filip Hořt a jarní top rybář Petr Daniš z Kácova.

Výkony všech naleznete v přiložených výsledkových listinách a v přiložených fotografiích. Nyní bychom rádi přešli k tradičnímu děkování…bez těchto lidí či společností, bychom nemohli dělat to, co dělat chceme…jejich podpora je pro nás klíčová a existenční.

Díky rodině Havlových a rodině Turků za velké množství pekařských pochutin, Vláďovi Pávovi, za kuřecí maso, Standovi Komendovi a Vencovi Sátrovi za ostatní – gastronomie je vždy klíčová! Děkujeme tradičně Středočeskému územnímu svazu, Českému rybářskému svazu, Karlovi Niklovi, který se zaměřil na podporu dětí a mládeže, společnostem Tropic Liberec, Saenger, Delphin, Mivardi, společnosti ABF-ForFishing, Wavy Boats – LOWRANCE, Bohemia Marine, FOX, D.A.M., Restauraci u Piškota v Kladrubech, Timáru Mix, Pivovaru Ferdinand Benešov, Pekárně Turek Vlašim, MASO-TŘEBOVLE s.r.o., Kofola a.s., Sedldekor s.r.o., Kontu Baréry, rodině Hanikýřů a obci Kladruby. Mediální podpora občas pokulhává, ale naši věrní neúnavně pracují…díky časopisu Kajman, Kapr, Benešovskému deníku a internetovým portálům SÚS, Vozka, Žiju s handicapem, Vozejkov, Chytej, Inrybar, MRK, Časnaryby, Rybařskýrozcestník, Pražský zpravodaj a několika dalším, kterým tímto děkujeme!

Pojištění

Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Pojištění je závazek pojistitele, potvrzený pojistnou smlouvou (pojistkou) pojistitele (zpravidla pojišťovny) s pojistníkem, který sjednává pojištění ve prospěch pojištěného (pojištěnce), vůči pojištěnci tlumit dopad (škodu) z určených negativních „škodních událostí“. Pojistník, který se zavazuje hradit pojistné, i pojištěnec mohou být fyzické i právnické osoby. Často jde o tutéž osobu, pokud pojistník sjednává pojištění pro sebe sama.

Pojistníci tak společně přispívají částí pojistného (kromě nákladů pojišťovny) do tzv. pojistného fondu,[1] který je určen výhradně k úhradě případných finančních potřeb. O tvorbě, rozdělení a užití pojistného fondu rozhoduje jeho zřizovatel a správce – pojišťovna.

Pojištění se vztahuje pouze na určité, předem dohodnuté události, které se vyskytují s určitou odhadnutelnou pravděpodobností. Pojištění jako takové neovlivňuje riziko výskytu události, ani případnou škodu. Pojištění pouze zmírňuje a tlumí jejich dopad. Běžnou formou jsou pojištění pokrývající podnikatelská rizika, úrazyživelní pohromy, úmrtí (tzv. životní pojistky), ale také ztrátu výdělku ve stáří či během nemoci nebo výdaje na nutnou zdravotní péči. Je to průběžně placená forma zajištění, jejíž alternativou je spoření.

Pojišťovnictví je specifické odvětví ekonomiky. Patří do terciárního sektoru národního hospodářství.

Výsledek obrázku pro senioři kreslené obrázky
Výsledek obrázku pro senioři kreslené obrázky

Slevy jako spása. Co „požírá“ peníze českých důchodců

I sousední slovenští důchodci mají v evropském srovnání větší kupní sílu.

12. 1. 7:13

Za co utrácejí čeští penzisté? A jak si stojí v porovnání s Evropou?

Článek

Stojí před ještě zavřeným supermarketem a v ruce má vlastní igelitku. Jel přes celé město, protože mléko je ve slevě. Stereotyp českého důchodce. Stačí zběžný pohled na porovnání se zahraničím a je jasné, proč i Český statistický úřad ve svých výstupech upozorňuje, že penzisté masově využívají akční nabídky.

Čeští důchodci patří mezi ty s horší kupní silou. Podle dat Eurostatu k roku 2015 má průměrný penzista 8 250 takzvaných standardů kupní síly (PPS), což je sedmý nejhorší výsledek z analyzovaných evropských zemí.

Co je to PPS?

Jde o umělý nástroj vytvořený Eurostatem sloužící k porovnávání jednotlivých států EU. Zjednodušeně: pokud by byla Evropská unie jedna země, dal by se PPS přirovnat k měně. Vyjadřuje, kolik měnových jednotek (PPS) je potřeba vynaložit výměnou za určité množství služeb nebo produktů v jednotlivých zemích.

Kupní síla českého důchodce není dobrá. Ekonomicky neaktivním důchodcům tvoří důchod 95 procent všech jejich příjmů. Jak ale Seznamu řekl Martin Potůček, profesor na FSV UK, růst výše důchodů v posledních 30 letech výrazně zaostával za růstem mezd. V porovnání se západní Evropou tak stále nemáme dobré podmínky.

„Kvalita života důchodců se sice neodvíjí pouze z výše jejich důchodů, ale lze říci, že ve srovnání s důchodci v zemích sousedících s námi směrem na západ, sever a v případě Rakouska i na jih je jejich výše nízká a kvalitu života poznamenává negativně,“ dodává Potůček s tím, že je tam ale i jedno pozitivum. „Jejich situaci vylepšuje to, že mají stále k dispozici relativně dostupnou veřejnou zdravotní péči.“Zázrak s penězi pro důchodce skončí. Na obzoru jsou hubená léta7. 1. 11:01

A za co vlastně čeští penzisté nejvíce utrácejí? Více než čtvrtina jejich důchodu (28,6 %) jde na bydlení, vodu, energie a paliva. Velkou část (24,7 %) dají za jídlo a pití. Procentuálně jde o velmi výraznou část výdajů, ovšem nominálně přepočteny na „standardy“ utratí Češi za tyto položky nejméně ze všech porovnávaných zemí. To může být způsobené například masivním využíváním slev a šetřením na jídle.

Na třetím místě je pak s necelými devíti procenty rekreace a kultura.

Pro porovnání: například v Makedonii senioři utratí skoro polovinu svých peněz jen za jídlo a pití. Naopak sousední Rakušané dají v porovnání s Čechy větší procento peněz za kulturu i za péči o své zdraví. Ono jim na to také zbývá více peněz, když procentuálně méně utratí za bydlení a jídlo.Bojíte se, že nebude na důchody? Míříme k tomu a čas se krátí2. 1. 4:30

U některých komodit je však důležité zmínit, že údaje ukázané za pomoci PPS nejsou zcela vypovídající. Například na tabák a alkohol se totiž v jednotlivých zemích vztahuje jiné zdanění. Nelze proto přesně určit, kolik je možné si za jedno PPS koupit objemu daného zboží.

Například Norové utratí za tabákové výrobky nejvíce, mají ale také příznivě nastavený sociální systém s odpovídajícími důchody. To nemohou říct Řekové, kteří však po severském státu utratí za tabák nejvíce. Čeští penzisté za alkohol a tabák moc neutrácí, v hodnotách PPS jsme až šestí od konce. V přepočtu na procenta výdajů je to 3,4 %.

Poradna pro onkologii a domácí péči

Máte v rodině onkologicky nemocného pacienta, anebo se sami léčíte? Potřebujete radu či konzultaci, týkající se léčby? Chcete se poradit, jak zajistit domácí péči či mobilní hospic pro své příbuzné? Na vaše otázky bude odpovídat MUDr. Petra Garnolová, specialistka na klinickou onkologii a paliativní péči.
MUDr. Petra Garnolová byla do roku 2016 primářkou onkologického oddělení Institutu onkologie a rehabilitace Na Pleši. V současné vede privátní onkologickou ambulanci a řídí Agenturu domácí péče a domácí hospic Péče doma. Rozhovor s lékařkou najdete na tomto místě.

Bolesti krční páteře

Dobrý den.Mají nějaký ůčinek elektrické masážní přístroje na masáž krku?Neustále mám ztuhlou půlku krku a bolí.Děkuji.

Dlouhodobé bolesti v oblasti krku by měl vždy vyšetřit lékař nebo fyzioterapeut. Je důležité zjistit příčinu obtíží a tu následně řešit. Je řada technik, jak tyto obtíže zmírnit včetně speciálních cviků a masáží. Použití elektrických přístrojů patří do rukou odborníků.

14.10.2019

Služby domácí péče

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda sestřičky z agentury domácí péče zajišťují i ohřívání oběda a třeba nákup. Můj otec žije doma sám, my jsme v jiném městě a už hodně zapomíná. Tak bychom chtěli, aby někdo dohlédl na jeho jídlo a další věci.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda sestřičky z agentury domácí péče zajišťují i ohřívání oběda a třeba nákup. Můj otec žije doma sám, my jsme v jiném městě a už hodně zapomíná. Tak bychom chtěli, aby někdo dohlédl na jeho jídlo a další věci. Dobrý den, tato služba nespadá do kompetencí sester agentury domácí péče. Podle toho co popisujete, potřebuje tatínek spíše sociální službu. Obraťte se na sociální odbor městského úřadu, kde vám poradí na kterou organizaci ve vašem místě bydliště se obrátit.

1.5.2018

Kdo doporučuje domácí péči

Mám maminku po cévní mozkové příhodě v nemocnici. Bohužel se zatím nemůže pohybovat a také se jí udělala proleženina na zádech. Chtěla bych si ji vzít domů, ale sama bych to asi nezvládla. Kam se mám obrátit, aby mi poslali sestřičku domů?

Dobrý den, obraťte se nejdříve na lékaře, který se o maminku stará v nemocnici a ten rozhodne, zda je převoz do domácího prostředí vhodný. Pokud bude pan doktor souhlasit, domluvíte se na termínu propuštění a sociální pracovnice z nemocnice najde vhodnou agenturu domácí péče, která k vám pošle sestřičku. Doporučení z nemocnice má platnost 14 dní, po uplynutí této doby indikuje domácí péči praktický lékař. V praxi to obvykle probíhá tak, že lékař z nemocnice v propouštěcí zprávě doporučí domácí péči pro pacienta a na základě tohoto doporučení praktický lékař naordinuje pokračování v této léčbě, pokud to stav pacienta vyžaduje.

1.5.2018

Kočička sama doma

Máme roční kočičku. Je sice obyčejná, domácí, ale žije s námi v panelovém domě a o víkendu na chatě. Oba domovy zvládá dobře, je ala velmi čilá a akční a zvyklá nás ráno budit, hrát si atd. Přemýšlíme, jak ji „zajistit“ o dovolené. Dcera jí sice přijde domů navštívit a obstarat, ale ´může se jí věnovat jen chvíli denně. Poraďte, může kočička zvládnout týdenní samotu? Děkuji za odpověď a případné rady.

Kočička samotu určitě zvládne, nemusíte mít obavy.

31.12.2019

Šedý zákal

Dobrý den, naše 12ti letá jorkšírka přestává vidět, dle našeho veterináře je to šedý zákal. Dá to toto operovat? Děkuji za odpověď.

Operovat se to dá, ovšem je nutné znát aktuální stav – pokud již pejsem přesává vidět, znamená to, že nemoc již značně postoupila a v této fázi již bývá operace riskantní.

31.12.2019

Strhnutý nehet

Moje fenka /stafordka/má 5 let a strhla si nehet a zůstal jí tam ,jen krvavý pahýlek. Koupu jí to v řepíku a na večer přikládám mastičku s konopím/hojivou/ Má to zavázané ,stále jenom spí a asi jí to dost bolí. Nemůže se na to postavit ,jen když ji vezmu na dvorek vyvenčit , tak dopajdá a hned si zase lehne.Co mám dělat, aby se jí ten drápek brzo zahojil.

Nejspíše by potřebovala ránu vyčistit – je tam pravděpodobně zánět a pak mazat antibiiotickou mastí.

31.12.2019

Změna krmení

Dobrý den pane doktore. mého psa jsem ve věku cca. 3 – 4 let věku krmila syrovou stravou v kombinaci se zeleninou / BAFR/. Byl ve vynikající formě, žádné zažívací problémy a hlavně ani alergické reakce. Tenkrát jsem bezproblémově sháněla malá balení syrového masa, což mi k velikosti mého psa / 12 kg / vyhovovalo. Zdroj se stal tenkrát nedostupný, velká balení nebyla vhodná, tak jsem přešla na granule. Nyní je opět nabídka malého balení velká, ráda bych se vrátila k tomuto dřívějšímu krmení. Otázka: – Je to vhodné v jeho věku / 9 let/, když ano, jak nejlépe na tuto stravu přejít, aby nenastaly třeba zažívací komplikace?.. Děkuji za odpověď.

Nedoporučoval bych vám vracet se k původnímu krmení. Mohou se pak objevit zažívací problémy. Zpravidla průjmy. Ponechal bych ke krmení granule.

30.3.2017

Kocour nezatahuje drápky

Vážený pane doktore, náš poněkud starší kocourek už delší dobu vůbec nezatahuje drápky na předních ani zadních končetinách. Je to nějaká individuální, např. svalová porucha, nebo se to u koček stává? Nevím, zda mu to nevadí při pohybu.

Nezatahování drápků má pravděpodobně neurologickou příčinu souvisejí se stařím. Při pohybu mu to samozřejmě nevadí. Bližší diagnozu a závěr vyžaduje neurologické vyšetření.

30.3.2017

Bolest ve stáří

Nejstarší kočka (více než 20 let) pořád mňouká. Ale přitom to nezní jako by měla nějaké bolesti. Proto ji necháváme dožít. Je to normální? Ona je skoro úplně neslyšící. Mňoukají takhle přestárlé kočky? Děkuji za odpověď.

V takto vysokém stáři nemusí dobře fungovat například sluch nebo zrak, zvíře nemusí mít bolesti. U velmi starých koček se toto stává. Zvíře tak může projevovat bez bolesti.

30.3.2017

Pes po kastraci

Vážený pane doktore, jsem majitelkou devítiletého pejska, který byl ve dvou letech věku na doporučení veteriáře kastrován. Je naprosto apatický k hárajícím fenán, ale téměř denně, po celou dobu t.j. sedm let, nakrývá své hračky. Nejčastěji, dá se i říci pravidelně, po večerním krmení. Když hračky schovám, najde si třeba polštářek, kobereček a pod. Jelikož svůj úkon dovede až do úplného konce, mám obavy aby nedošlo k nějaké komplikaci. Konzultovala jsem to již s veterinářem, řekl, ať to neřeším. Děkuji za názor a případnou radu. .

Dobrý den, třebaže je pejsek vykastrován, uvedená situace se občas stává. Jelikož si fen nevšímá, skutečně už zde nemusíme hladat hormonální podtext. Je možné , že uvedené nakrývaní hraček je určitý zvyk, čí jakási jeho hra. Uvedený problém se těžko nechá odstranit.

Nečistá hra se zákazníky

SLEVOVÉ KUPÓNY A AKČNÍ SLEVY V USA | Cestování po USA

„Průměrný český zákazník bez slev nenakupuje. Obchody stále kouzlí s falešnými slevami,“ říká provozní ředitel společnosti Apify  Jakub Balada.

Obchody fiktivně navyšují původní ceny, aby se následně mohly tvářit, že nabízejí vysoké slevy. Jak je možné, že jsou takové podvody v Česku běžné?
Aktuální stav je takový, že průměrný český zákazník bez slev prakticky nenakupuje. Když si porovná nabídku cen a kvalitu výrobku, je pro něj rozhodující právě výše zlevnění. A bohužel se orientuje podle toho, co prodejce na produkt napíše. Pokud obchod kupujícímu sdělí, že na Black Friday zlevnil výrobek o 70 procent, tak ho prostě koupí, přestože jde většinou o falešnou slevu. Reálná může být jen v řádu jednotek procent nebo i nulová. E-shopy i kamenné obchody toho zneužívají. Na jejich obranu je ale třeba říct, že to mají nesmírně těžké. Kdyby tu byl férový obchod, který vždy ukazuje slevy v reálné výši, bude proti konkurenci nesmírně znevýhodněný. 

Proč zákazníky neochrání zákon?
Připomněl bych, že nedávno byla schválena evropská směrnice o cenách pro spotřebitele. Členské státy teď mají dva roky na to, aby ji implementovali do svých zákonů. Věříme, že se díky tomu prostředí změní. Aktuálně tu platí zákon o ochraně spotřebitele. To, co některé obchody dělají, je podle nás v rozporu s tímto zákonem, kde je přesně popsáno, co je to klamavá praktika. Na druhé straně ale není úplně exaktní a dá se obejít. 

V čem konkrétně?
Například přesně neříká to, co popisuje ona směrnice. Tam je přesně řečeno, z jaké ceny a jakým způsobem se může počítat sleva. Dnes e-shopy mnohdy berou jako výchozí částku, ze které je vypočtená údajná sleva, maloobchodní cenu, za níž ten produkt ale nikdy reálně neprodávaly. To by v budoucnu nemělo být možné.

Uvedete příklad?
E-shop začne například prodávat televizi, která je úplně novým čerstvě naskladněným produktem. Už první den prodeje u ní ale uvede čtyřicetiprocentní slevu. Odvolává se přitom na to, že ji vypočítal z maloobchodní ceny, kterou definuje výrobce. Česká obchodní inspekce sdělí, že je to neetické, ale nikoli v rozporu se zákonem. Nová směrnice jasně říká: pokud chce e-shop určit slevu, musí ji vypočítat z ceny, za kterou produkt prodával minimálně třicet dní. 

I to je ale možné obejít, nebo se pletu?
Teoreticky to mohou prodejci obejít tak, že budou měsíc nabízet produkt za 50 tisíc a pak ho zlevní na 30 tisíc. Když jej ale následně například během akce Black Friday nebo v novém rok budou chtít nabízet za 25 tisíc, bude jejich povinností uvést jako výchozí cenu 30 tisíc, nikoli 50, jak je běžnou praxí dnes. Zákazník tak bude informován o reálné slevě. Právě to by mělo tržní prostředí výrazně narovnat. 

Co takovým obchodům, které klamou zákazníky, hrozí dnes, pokud porušují existující zákon? Věnuje se Česká obchodní inspekce (ČOI) kontrolám dostatečně?
Aktuálně dává ČOI pokuty, zachytí ale jen zlomek takových podvodů. Navíc ty sankce nejsou nijak vysoké. Zmíněná směrnice říká, že výše pokuty může dosáhnout až čtyř procent ročního obratu, což by bylo pro obchody velmi citelné a určitě by si daly větší pozor. Chápu, že ČOI má na starost daleko víc důležitých věcí. My ale máme pocit – když vidíme výsledky kontrol například na Black Fridays –, že se daleko více věnují kamenným obchodům než e-shopům. Online ještě tolik nesledují. A přitom jsou tu internetové obchody jako například Mountfield, které s fiktivními slevami prodávají drtivou většinu svých výrobků a prokazatelně podvádějí.

Mluvil jste o maloobchodních cenách, ale e-shopy dělají i to, že si původní cenu vymyslí, pak ji přeškrtnou a slevu vypočítají z ní…
Máte pravdu. Přeborníkem ve slevách je právě Mountfield, který se tváří, že má na drtivou většinu produktů celý rok 40 až 50 procent slevy. Reálné slevy jsou ale podle našich analýz jen asi sedm procent. Na Nový rok nabídli zákazníkům speciální výprodej, kdy uvedli, že mají všechno zboží za třetinu. Když se podíváte na graf na našem srovnávači, zjistíte, že vybraný produkt v říjnu prodávali za dva tisíce (v takzvané slevě z 5,5 tisíc korun). V den, kdy to před Vánocemi zdražili, zvedli přeškrtnutou cenu z 5,5 tisíce na šest. Tuto cenu si ale vymysleli, takže jde o přímo učebnicové klamání zákazníka…

Takže po Novém roce zlevnili z vymyšlené ceny…
Od 24. do 28. Prosince, tedy mezi svátky, kdy jsou všechny obchody zavřené, to najednou zdražili na šest tisíc, tváříce se, že to čtyři dny za šest tisíc prodávali. Jenže všichni vědí, že mezi svátky je zavřeno. Následně to zlevnili na původní dva tisíce s tím, že mají bombastický výprodej za třetinu původních cen. Řadu totožných produktů prodávají Mall.cz i Mountfield, ale přeškrtnutá cena je v obou případech u téhož produktu diametrálně odlišná. Obchody zkoušejí, co ještě zákazník snese. A není to samozřejmě jen Mountfield.

Co lidem poradit, aby na falešné slevy nenaletěli?
Poradil bych jim dvě věci. Podívat se na srovnávače cen jako Heuréka. Když si zadají produkt do srovnávače, zjistí, že obchody nabízejí jeden produkt za tutéž cenu, ale jeden uvádí 80procentní slevu a druhý a třetí daleko nižší. Pak je jasné, že jde minimálně v jednom případě o podvod. Druhá věc je Hlídač shopů, který si můžete zdarma stáhnout do internetového prohlížeče Google Chrome. Pokud máte toto rozšíření, otevřete si stránky libovolného obchodu, který sledujeme, kliknete na konkrétní produkt a Hlídač shopů vám zobrazí historii cen u daného výrobku několik měsíců, nebo dokonce i let zpátky. Pak přesně vidíte, jak obchod kouzlí se slevami. Zároveň se tak dozvíte reálnou slevu

Čeští zákazníci se ale přece jen učí a mají stále větší přehled. Platí, že e-shopy postupem času tyto klamavé praktiky omezují?
My jsme vydali už tři analýzy Black Fridays (každý rok jednu). Zpočátku jsme se zaměřili jen na tři největší e-shopy Mall.cz, Alza a CZC. První rok se ukázalo, že i ony používaly zmíněné klamavé praktiky. Poté, co jsme to zveřejnili, e-shopy na to reagovaly a dneska už to u nich najdete minimálně. V roce 2019 jsme přidali dalších deset e-shopů včetně Mountfieldu a zjistili jsme, že dělají to, co ty velké před dvěma lety. Doufáme, že se to v budoucnu změní. 

A co malé e-shopy? 
Přesná čísla nemáme, ale logicky to dělají také. V podstatě to funguje tak, že internetové obchody ve srovnávačích monitorují svoji konkurenci a ceny určují podle ní. A pokud se tak chovají ostatní, nemáte šanci se tomu ubránit. Je to dané hlavně extrémně konkurenčním prostředím. Česko je ostatně nejrychleji rostoucí e-commerce trh v Evropě. E-shopů je na tak malý trh moc, rychle se rozvíjejí a expandují.

Jaké jsou ostatně v Česku slevy během takzvaných Black Fridays v porovnání s vyspělými zeměmi?
Black Friday začal za oceánem v kamenných obchodech jako jednodenní výprodej, a to poslední pátek v listopadu, kdy se prodejci zbavovali před Vánocemi přebytečného zboží. Pak existují ještě takzvané Cyber Mondays, které se týkají právě e-shopů. České e-shopy tento pojem zneužívají tak, že mají slevové období s označením Black Friday třeba desetkrát do roka a rozhodně ne pouze jeden den. Alza má čtyři Black Fridays během roku, Mall.cz má toto slevové období od konce října do konce listopadu a pak ještě dvakrát za rok. To je opět nečistá hra se spotřebiteli. Navíc je třeba si uvědomit, že obchody během této akce nabízejí se slevou jen třeba jedno až dvě procenta produktů. Průměrná uváděná sleva je například u Alzy 30 až 35 procent, reálná ale jen kolem patnácti. 


http://www.nasesleva.eu/
OKOLÍ A PŘÍRODA BRNO-VINOHRADY
Městská část Brno-Vinohrady má městský charakter. Jsou zde zastoupeny parkové plochy, městská zeleň a dětská hřiště s městským mobiliářem.
V roce 2017 byl brněnským stromem roku vyhlášen topol bílý z městské části Brno-Vinohrady rostoucí v parčíku u městského úřadu.
Na severním okraji části Brno-Vinohrady se rozkládá přírodní památka Velká Klajdovka, zasahující do severního katastru obce. Jedná se o zbytek stepních svahů s občasně roztroušenými dřevinami a chráněnými druhy rostlin, které kvůli těžbě vápence zanikly.
Přímo sousedící s katastrem jsou pak přírodní památka Kavky, bývalý Růženin lom a národní přírodní rezervace Hádecká planinka. Do severozápadní části katastru částečně zasahuje i lesopark Akátky. Jen kousek za jeho jižní hranicí najdeme přírodní památku Bílá hora a národní přírodní památku Sránská skála.
Všechna zmíněná místa se vyznačují spoustou zajímavých i chráněných rostlin a živočichů
TIPY NA VÝLET ŠUMPERK
Zde naleznete tipy na výlety pro okolí obce ŠumperkTipy na výlet jsou generovány náhodně z bodů zájmů, které obsahují seznam památek, ale také poklidné výlety s dětmirodinné výlety či sportovní a turistické zajímavosti pro náročnější.
Podrobné třízení jednotlivých tipů na výlet můžete provést níže (pod fotogalerií) v sekci „V OKOLÍ OBCE ŠUMPERK SE TAKÉ NACHÁZÍ“. Jednotlivé tipy na výlet pro obec Šumperk a její okolí si můžete také zobrazit na podrobné mapě (přiblížením tlačítkem „plus“) a výběru zobrazení jednotlivých bodů zájmu – tzn. tipů na výlet.
Zobrazit obec Šumperk na mapě. Kliknutím na logo (štít) bodu zájmu se zobrazí popisek.

Zpět na stránku obce Šumperk
AQUAPARK

Aquacentrum Šumperk

Aquacentrum s krytým bazénem a letní koupalište v Šumperku – Bratrušák nabízí širokou škálu zážitků a sportovních možností včetně finské sauny.

Zobrazit Aquacentrum Šumperk na mapě.


ROZHLEDNY

Rozhledna Háj
Rozhledna Háj je ve vzdušné vzdálenosti 3 km od obce Šumperk.
Na kopci Háj (631 m), který je vzdálený zhruba 2 km západně od Šumperka, nahradila předchozí stavbu zničenou požárem dřevěná rozhledna zpřístupněná v roce 1996. Rozhledna je vysoká 29 m a vede na ni 133 schodů.

Zobrazit Rozhledna Háj na mapě.


ROZHLEDNY

Rozhledna Bukovka
Rozhledna Bukovka je ve vzdušné vzdálenosti 5 km od obce Šumperk.
Na Předním Bukovém kopci (625 m) zhruba 4 km severozápadně od obce Rapotín, cca 8 km severně od Šumperka byla v roce 2016 zpřístupněna rozhledna Bukovka, vysoká 21,7 m.

Zobrazit Rozhledna Bukovka na mapě.


ZÁMKY

Zámek Velké Losiny
Zámek Velké Losiny je ve vzdušné vzdálenosti 7 km od obce Šumperk.
Zámek Velké Losiny se nachází v obci Velké Losiny v okrese Šumperk, v krajině předhůří Hrubého Jeseníku. Areál zámku je památkově chráněn, v roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou.

Zobrazit Zámek Velké Losiny na mapě.


SKI – LYŽAŘSKÝ AREÁL

Skipark Hraběšice
Skipark Hraběšice je ve vzdušné vzdálenosti 8 km od obce Šumperk.
Skipark Hraběšice je rodinné lyžařské centrum v malebném podhůří Jeseníků nedaleko Šumperka.

Zobrazit Skipark Hraběšice na mapě.


ZŘÍCENINY

Zřícenina Nový hrad u Hanušovic
Zřícenina Nový hrad u Hanušovic je ve vzdušné vzdálenosti 8 km od obce Šumperk.
Nový hrad u Hanušovic (též Furchtenberg) je rozsáhlá mimořádně rozlehlého hradu na zalesněném hřebenu u Hanušovic, 180 m nad údolím Moravy.

Zobrazit Zřícenina Nový hrad u Hanušovic na mapě.


AQUAPARK

Termály Losiny
Termály Losiny je ve vzdušné vzdálenosti 8 km od obce Šumperk.
Jedinečný termální park Termály Losiny, který v České republice nemá obdoby, najdeme ve Velkých Losinách, nedaleko Šumperka.

Zobrazit Termály Losiny na mapě.


DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE

Dřevěný kostel sv. Martina v Žárové
Dřevěný kostel sv. Martina v Žárové je ve vzdušné vzdálenosti 9 km od obce Šumperk.
Kostel v Žárové byl dostavěn v roce 1610 syny Jana ze Žerotína, Přemyslavem a Janem Jetřichem

Zobrazit Dřevěný kostel sv. Martina v Žárové na mapě.


DŘEVĚNÉ KOSTELY A KAPLE

Dřevěný kostel archanděla Michaela v Maršíkově
Dřevěný kostel archanděla Michaela v Maršíkově je ve vzdušné vzdálenosti 10 km od obce Šumperk.
Dřevěný kostel sv. archanděla Michaela v Maršíkově je vzácnou památkou lidového stavitelství se zachovaným původním interiérem a s vybavením uhotoveným převážně ze dřeva.

Zobrazit Dřevěný kostel archanděla Michaela v Maršíkově na mapě.


SKI – LYŽAŘSKÝ AREÁL

Lyžařský areál Zborov Háječek
Lyžařský areál Zborov Háječek je ve vzdušné vzdálenosti 11 km od obce Šumperk.
Lyžařský areál Zborov Háječek se nachází v obci Zborov, která leží severně od města Zábřeh.

Zobrazit Lyžařský areál Zborov Háječekna mapě.


ZŘÍCENINY

Zřícenina hradu Rabštejn u Rýmařova
Zřícenina hradu Rabštejn u Rýmařova je ve vzdušné vzdálenosti 13 km od obce Šumperk.
Hrad Rabštejn byl nejvýše položeným hradem historické Moravy a jeho zříceniny dnes stojí na skalách uprostřed lesů nedaleko sedla Skřítek, 2 km severně od Bedřichova.

Zobrazit Zřícenina hradu Rabštejn u Rýmařova na mapě.

NEJVYŠŠÍ VRCHOL

Jeřáb (1003 m)
Jeřáb (1003 m) je ve vzdušné vzdálenosti 14 km od obce Šumperk.
Jeřáb je nejvyšší vrchol a zároveň jediná tisícovka Hanušovické vrchoviny. Vrchol je zalesněn především smrkem, místy jsou paseky, umožňující částečné výhledy.

Zobrazit Jeřáb (1003 m) na mapě.PŘEHRADY, VODNÍ NÁDRŽE, RYBNÍKY

Vodní nádrž Dlouhé Stráně
Vodní nádrž Dlouhé Stráně je ve vzdušné vzdálenosti 17 km od obce Šumperk.
Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně byla vybudovaná v letech 1978–1996 v údolí řeky Divoká Desná. Z velké části jsou její části umístěny v podzemí a neruší tak krajinný ráz Jeseníků.

Zobrazit Vodní nádrž Dlouhé Stráně na mapě.


ZÁMKY

Zřícenina hradu a zámek Kolštejn
Zřícenina hradu a zámek Kolštejn je ve vzdušné vzdálenosti 19 km od obce Šumperk.
Zřícenina hradu Kolštejn částečně přestavěného na zámek stojí v jihovýchodní části vesnice Branná (dříve Kolštejn) na skalnatém útesu v nadmořské výšce okolo 630 m nad řekou Brannou.

Zobrazit Zřícenina hradu a zámek Kolštejn na mapě.


HRADY

Zámek Úsov
Zámek Úsov je ve vzdušné vzdálenosti 20 km od obce Šumperk.
Úsov je hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenném městě v okrese Šumperk. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR.

Zobrazit Zámek Úsov na mapě.

NEJVYŠŠÍ VRCHOL

Suchý vrch (995 m)
Suchý vrch (995 m) je ve vzdušné vzdálenosti 21 km od obce Šumperk.
Vrchol Suchý vrch se tyčí v Bukovohorské hornatině na jihovýchodním konci Orlických hor.

Zobrazit Suchý vrch (995 m) na mapě.HRADY

Hrad Mírov
Hrad Mírov je ve vzdušné vzdálenosti 22 km od obce Šumperk.
Mírov byl založen ve 13. století na skalnatém útesu, který obtéká potok Mírovka, vznikl jako biskupský lovecký hrad.

Zobrazit Hrad Mírov na mapě.


PŘEHRADY, VODNÍ NÁDRŽE, RYBNÍKY

Pískovna Mohelnice
Pískovna Mohelnice je ve vzdušné vzdálenosti 24 km od obce Šumperk.
Pískovna Mohelnice s dvěma jezery se nachází na sever od obce Moravičany a na východ od Mohelnic. Pískovna Mohelnice s čistou vodou je oblíbeným místem ke koupání.

Zobrazit Pískovna Mohelnice na mapě.ARBORETUM, BOTANICKÁ ZAHRADA

Arboretum Bílá Lhota
Arboretum Bílá Lhota je ve vzdušné vzdálenosti 30 km od obce Šumperk.
Arboretum v Bílé Lhotě, které je národní přírodní památka, se rozkládá na jižně orientovaném svahu na ploše necelých 3 ha. Nachází se zde asi 300 různých druhů a kultivarů dřevin,…

Zobrazit Arboretum Bílá Lhota na mapě.


JESKYNĚ

Mladečské jeskyně
Mladečské jeskyně je ve vzdušné vzdálenosti 30 km od obce Šumperk.
Mladečské jeskyně se nacházejí na západním okraji obce Mladeč u Litovle v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů je vytvořen ve vápencovém vrchu Třesín.

Zobrazit Mladečské jeskyně na mapě.


JESKYNĚ

Jeskyně Na Pomezí
Jeskyně Na Pomezí je ve vzdušné vzdálenosti 32 km od obce Šumperk.
Jeskyně Na Pomezí jsou největším zpřístupněným jeskynním systémem v České republice vzniklým rozpouštěním mramoru, tj. krystalického vápence, ležící v zalesněném svahu vedle silnice vedoucí z Lipové-lázně do Vápenné.

Zobrazit Jeskyně Na Pomezí na mapě.


ROTUNDY

Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové
Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové je ve vzdušné vzdálenosti 38 km od obce Šumperk.
Rotunda sv. Kateřiny, kterou najdeme na okraji města Česká Třebová směrem na Skuhorv, pochází zřejmě z počátku 13. století.

Zobrazit Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové na mapě.


SKANZEN

Skanzen Příkazy
Skanzen Příkazy je ve vzdušné vzdálenosti 39 km od obce Šumperk.
Soubor staveb lidové architektury v Příkazích, v místním nářečí nazývaný též Hanácké skanzen, se rozkládá přímo v obci Příkazy u Olomouce. Základem skanzenu je původní hanácký grunt s domem okapové orientace a několika hospodářskými stavbami.

Zobrazit Skanzen Příkazy na mapě.


ARBORETUM, BOTANICKÁ ZAHRADA


Arboretum Žampach
Arboretum Žampach je ve vzdušné vzdálenosti 39 km od obce Šumperk.
Arboretum Žampach je součástí zámeckých parků na Žampachu, které jsou státem chráněnou kulturní památkou. Arboretum Žampach je nedílnou součástí Domova pod hradem Žampach, příspěvkové organizace Pardubického kraje.

Zobrazit Arboretum Žampach na mapě.

ZOO, MINIZOO, AKVÁRIUM

ZOO Olomouc
ZOO Olomouc je ve vzdušné vzdálenosti 46 km od obce Šumperk.
Velice oblíbená ZOO Olomouc se nachází na Svatém Kopečku. Specializuje se na chování afrických kopytníků, ale najdete i zde velké množství severských zvířat, šelem a mořská akvária, kde nechybí žraloci.

Zobrazit ZOO Olomouc na mapě.


UNESCO

UNESCO – Olomouc
UNESCO – Olomouc je ve vzdušné vzdálenosti 47 km od obce Šumperk.
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci byl na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 2000.

Zobrazit UNESCO – Olomouc na mapě.


UNESCO

UNESCO – Litomyšl
UNESCO – Litomyšl je ve vzdušné vzdálenosti 49 km od obce Šumperk.
Zámek a zámecký areál v Litomyšli byli na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1999.

Zobrazit UNESCO – Litomyšl na mapě.

http://www.pamatky.e
u

Logo

Botanická zahrada Flora Olomouc

Základní informace

Kraj:Olomoucký
Okres:Olomouc
GPS souřadnice:49.592461N, 17.261122E
Kategorie:Arboretum, botanická zahrada
Adresa URL:www.flora-ol.cz/botanicka-zahrada
Facebook:www.facebook.com/FloraOlomouc/

Botanická zahrada v dnešních Smetanových sadech v Olomouci vznikla roku 1898 na podnět profesora zdejší obchodní akademie Leopolda Franka a měla v první řadě sloužit školským, a pak i vědeckým účelům.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=edf7430a

Současný areál botanické zahrady Výstaviště Flora Olomouc s rozáriem, alpinem, zahradami národů, krátkodobými expozicemi jarních a letních cibulnatých a hlíznatých rostlin a Zahradou smyslů (od 2011) pro nevidomé se rozkládá na ploše tzv. Korunní pevnůstky v Bezručových sadech. Tato část původního hradebního pásu města byla k parkovému areálu olomouckého výstaviště připojena v 60. letech 20. století.

Rozárium v botanické zahradě čítá v současné době přes 3 000 ks růží a přes 400 odrůd. Počty se budou v dalších letech navyšovat. Celé Rozárium prošlo rekonstrukcí, která byla ukončena v roce 2016. Nový systém růží bude dokončen do roku 2020.

Levý břeh Mlýnského potoka, oddělující botanickou zahradu od zbytku Bezručových sadů, se v jarním období každoročně pravidelně proměňuje v přírodní expozici významných domácích druhů hájové květeny. Podél břehů potoka se návštěvníkům skýtá pohled na záplavy květů sněženek podsněžních (Galanthus nivalis), bledulí jarních (Leucojum vernum), ladoněk karpatských (Scilla kladnii), dymnivek (Corydalis cava a C. solida) a sasanek hajních (Anemone nemorosa). Zastoupeny jsou zde i další vzácné druhy, např. lilie zlatohlavá (Lilium martagon), česnek medvědí (Allium ursinum), nebo kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum).

Vše si můžete prohlédnout od jara do podzimu.

Logo

Hrad Olomouc

Základní informace

Kraj:Olomoucký
Okres:Olomouc
GPS souřadnice:49.598377N, 17.261796E
Kategorie:Hrady
Adresa URL:www.muo.cz/arcidiecezni-muzeum-olomouc/

Olomoucký hrad je národní kulturní památka, jeden z nejvýznamnějších hradních areálů v České republice. Nachází se na tzv. Václavském (jinak též Dómském) pahorku v historickém centru Olomouce. Původně byly v Olomouci dva hrady, tzv. „starý“ a „nový“. Ten starý se nacházel v místě vily Primavesi (ulice Na Hradě).

První zmínka o hradu je obsažena v Kosmově kronice z roku 1055. Od roku 1141 sídlo olomouckých biskupů a kapituly. V období olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka působila v Olomouci rozsáhlá písařská dílna, ze které pochází řada iluminovaných rukopisů. Z původního románského biskupského paláce se zachovaly dvě obvodové zdi s bohatě zdobenými sdruženými okny a fragmentem krbové římsy. V křížové chodbě a kapli významný cyklus nástěnných maleb z počátku 16. století.

Na místě bývalého kapitulního děkanství byl roku 1306 zavražděn Václav III., poslední Přemyslovec na českém trůně. Václav III. se v rámci svých snah o udržení polské koruny rozhodl pro tažení do Polska. V létě roku 1306 se výchozím bodem jeho výpravy stala Olomouc. Dne 4. srpna byl však na hradě, v domě kapitulního děkana Budislava (na dnešním Václavském náměstí), zavražděn. Násilnou smrtí Václava III. vymřel český panovnický rod Přemyslovců po meči a nastal boj o českou korunu, který ukončil svým nástupem na trůn až Jan Lucemburský roku 1310.


Pozemek pro stavbu děkanství v rámci knížecího hradu věnoval kapitulnímu děkanu Bartolomějovi roku 1267 král Přemysl Otakar II.

V dnešní levé, západní části severního křídla muzea ležel již zmíněný palác kapitulního děkana, ve střední části komplexu se nacházelo bývalé purkrabství. Nejstarší součástí areálu je jeho pravá, východní část, kde stával někdejší Nový hrádek s okrouhlou věží z přelomu 12. a 13. století.

Raně gotické purkrabství prošlo kolem roku 1524 celkovou přestavbou a po definitivním zániku olomouckého hradu v 16. století byla palácová stavba purkrabství připojena k sousednímu kapitulnímu děkanství. Jelikož se původní děkanský palác v severozápadní části areálu za třicetileté války proměnil v ruinu, byl v průběhu následujícího století v několika fázích rekonstruován. Během rekonstrukce bylo v poslední třetině 17. století děkanství rozšířeno o příčné křídlo směřující k jihu a před děkanstvím byla založena zahrada, oddělená od prostoru před katedrálou zdí s branou.

Barokní rekonstrukce byla završena v polovině 18. století. Ve východní části areálu bylo za děkana Kašpara Florentina Glandorfa (1748-1751) v místech částečně zaniklého Nového hrádku vystavěno nejmladší křídlo s novou kočárovou remízou, přiléhající k okrouhlé věži. Upraveny byly také reprezentační interiéry v patrech s bohatou malířskou a štukovou výzdobou a dekorativně řešenými, zčásti intarzovanými podlahami. V horním patře okrouhlé věže byla zřízena domácí prelátská kaple.

Severní průčelí kapitulního děkanství bylo v 19. století děkanem Rudolfem Thysebaertem (1842–1868) doplněno o tzv. „Krvavou pavlač“ z neomítaných cihel.

Iniciátorem poslední přestavby, provedené v historizujícím duchu, se stal děkan Robert Lichnovský (1868–1879). Práce vedl místní architekt Franz Kottas, který upravil interiéry děkanství (zejména Erbovní sál a kapli sv. Barbory), přestavěl lodžii ve střední části hlavního průčelí a nově pojednal rovněž průčelí kočárovny. O něco později byly barokní mansardové střechy nahrazeny sedlovým zastřešením.

Součástí areálu děkanství je i západně položený trojkřídlý hospodářský dvůr. Jeho jihozápadní část, vystavěná koncem 17. století na půdorysu písmene L, byla v polovině 18. století rozšířena do dnešní podoby a nyní slouží provoznímu zázemí muzea.