Bydlení

Unie pacientů ČR

Unie pacientů ČR

Rezervační systém:

Vyhledejte vhodné místo v zařízení sociální i lůžkové zdravotní péče

Bezplatně vyhledat zařízeníRegistrace

Když vám na tom záleží:

Unie pacientů ČR si dala za cíl zpřístupnit co nejvíce informací o zařízeních sociální péče a lůžkové zdravotní péče a jejich službách.

Aplikace vyhledává sociální služby jako například: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov se zvláštním režimem se zaměřením na Dg. Alzheimerova demence, pečovatelská služba. Rezervační systém také vyhledá zařízení v systému zdravotní péče: léčebna dlouhodobě nemocných, nemocnice následné péče.

Zároveň chce Unie pacientů ČR dosáhnout umístění potřebných pacientů/žadatelů v co možná nejkratší době v zařízení sociální péče i lůžkové zdravotní péče jim vyhovujících, a to nejen z pohledu relevantnosti poskytovaných služeb v souladu s jejich obtížemi. Vyhledávání vhodného zařízení je prováděno v reálném čase v závislosti na volných kapacitách a možnostech jednotlivých zařízení s přihlédnutím k vybrané lokalitě pacientem/žadatelem.

Vyhledání vhodného místa v zařízení sociální i lůžkové zdravotní péče

Takhle to dál nejde

Vyhledání vhodného místa v zařízení sociální i lůžkové zdravotní péče

Pomoc v 5-ti jednoduchých krocích

Vyhledání vhodného místa v zařízení sociální i lůžkové zdravotní péče

Konkrétní zařízení, konkrétní klient

Vyhledání vhodného místa v zařízení sociální i lůžkové zdravotní péče

Společně to zvládnemeBezplatně vyhledat zařízeníRegistrace

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=fcdf2b79

Bydlení pro seniory a DPS

Bydlení pro seniory a Domy s pečovatelskou službou je komerční bydlení formou nájmu, nebo koupí bytu. Obvykle v moderních komplexech, které jsou přizpůsobeny potřebám seniorů. Pečovatelská služba je poskytována buď daným zařízením, nebo externě.

Komu je určeno?

Bydlení pro seniory a Domy s pečovatelskou službou jsou určeny pro seniory, jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní péči. Malometrážní bytové jednotky jsou určeny seniorům, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb vyžadují z důvodu věku, nebo zdravotního stavu pomoc a péči jiné osoby, přičemž tuto pomoc nebo péči nemohou zajistit rodinní příslušníci. Někdy jsou tato zařízení nazývána domy s byty zvláštního určení.

Jak to funguje?

Ubytování je poskytováno na základě nájemní smlouvy pro konkrétní ubytovací jednotku. V bytech je zajištěn výkon pečovatelské služby (vlastní, nebo externí). Není zde poskytována nepřetržitá pečovatelská služba, jako v domovech pro seniory. Služba funguje v občasném režimu nastaveném dle dohody seniora a poskytovatele. Tato pečovatelská (ambulantní) služba spočívá zejména v dodání, přípravě a podávání jídla, zajištění nákupů, pomoci při osobní hygieně, úklidu domácnosti, praní prádla, obstarání pedikúry, apod.

Úkony a čas poskytování pečovatelské služby, kterou obvykle poskytují pracovníci v sociálních službách, si obyvatel vyjedná s poskytovatelem a obě strany toto podpisem stvrdí ve smlouvě o poskytnutí pečovatelské služby. Podmínky a nabídka jednotlivých zařízení se liší. Detailní konkrétní informace získate od jednotlivých provozovatelů. 

Léčebny dlouhodobě nemocných – LDN

LDN jsou součástí zdravotnických zařízení, která poskytují lůžkovou a rehabilitační péči pro chronicky nemocné pacienty u kterých je nutný dlouhodobější pobyt a jsou špatně léčitelní. Léčebny jsou buď součástí nemocnic, popř. jejich samostatným (odloučeným) oddělením, nebo jsou samostatným subjektem. Mnoho nesoběstačných seniorů je umísťováno v LDN po dobu, než je pro ně nalezeno vhodné volné místo v sociálních službách.

Komu je určeno?

V zařízeních LDN se pečuje o dlouhodobě nemocné klienty staršího, ale i mladšího věku. Jsou to nemocní, u kterých je již ukončen diagnostický proces a charakter jejich nemocí vyžaduje dlouhodobou sesterskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Důležitou roli v péči o tyto klienty hraje právě rehabilitační péče, která probíhá přímo na oddělení, kontinuálně i několikrát denně dle potřeby. Velký důraz je kladen vedle pohybové aktivity i na psychickou aktivitu nemocných (např. léčba prací) a také se zdůrazňuje individuální přístup k hospitalizovaným.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=0ec362e8

Příspěvek na péči

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je určen těm lidem, kteří se v důsledku svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neobejdou bez pomoci jiné osoby. Jedná se tedy o lidi, kteří potřebují pomoc při zvládání základních životních potřeb Zákon přesně definuje o jaké potřeby jde a podle jejich rozsahu je pak odstupňována výše příspěvku na péči.

Ke stažení:

Počet životních potřeb,
které osoba není schopna zajistit
Stupeň závislostiVýše příspěvku osobě
do 18ti let – měsíčně
Výše příspěvku osobě
nad 18 let – měsíčně
3stupeň I (lehká závislost)3.300 Kč880 Kč
4-5stupeň II (středně těžká závislost)6.600 Kč4.400 Kč
6-7stupeň III (těžká závislost)13.900 Kč12.800 Kč
8-10stupeň IV (úplná závislost19.200 Kč19.200 Kč
Má důchodce nárok na příspěvek na bydlení?
Příspěvek na bydlení pro důchodce

Dobrý den, mám dotaz ohledně příspěvku na bydlení, který se týká důchdoce, který žije v domově důchodců nebo penzionu pro důchodce. Zajímalo by mne, zda tento důchodce, pokud, má nízký důchod, má nárok na tento příspěvěk. Děkuji. Naďa.
Odpověď:
Nárok na příspěvek na bydlení může mít i důchodce. Příspěvek na bydlení je určen vlastníkům nebo nájemcům domů či bytů, kteří kvůli nízkým příjmům nemohou hradit své náklady na bydlení. Společně se vždy posuzují všechny osoby, které mají v bytě či domě trvalé bydliště. Je tedy důležité, zda máte v penzionu trvalé bydliště a uzavřenou nájemní smlouvu. Pro přiznání příspěvku je rozhodné, zda jsou náklady na bydlení vyšší než 0,3násobek (v Praze 0,35násobek) příjmu všech společně posuzovaných osob obývajících předmětnou domácnost.
K výpočtu, zda máte na příspěvek nárok, můžete použít kalkulačku zde: http://www.penize.cz/kalkulacky/prispevek-na-bydleni
http://www.radcebydleni.eu

Kolik stojí bydlení v domově seniorů?

LENKA KAŠPAROVÁ 1. 8. 2019 Doba čtení: 7 minut 16 NOVÝCH NÁZORŮ

Sdílet

 Autor: DepositphotosNesedřou z nás ve stáří kůži pod záminkou poskytnutí útulného domova a teplé stravy? Chrání stát nějak seniory před podnikavci bez skrupulí? Příklady cen ubytování a služeb v domovech seniorů.

Přestože populace u nás stárne, domovy důchodců v Čechách a na Moravě nemají dostatek volného místa. Každoročně musejí odmítnout desítky tisíc žádostí o přijetí. Což je částečně způsobeno i tím, že někteří senioři si podávají více žádostí do různých domovů. To však nic nemění na tom, že většina domovů je plná až z 90 % a žadatelé na ubytování musejí čekat i několik let. Špatná je v tomto ohledu situace hlavně v Praze a Libereckém kraji, nejlépe je na tom naopak Jihočeský kraj.

Problémem však nejsou jen malé kapacity domovů, ale také ne vždy příliš přehledné informace o tom, pro jaký typ klientů je ten či onen domov určen. Při hledání vhodného domova důchodců vám může posloužit například Registr poskytovatelů sociálních služeb spravovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí. Další důležitou věcí, která by vás měla zajímat zvláště u domovů s pečovatelskou službou, je počet sociálních pracovníků pečujících o seniory.

Vzhledem k nízké prestiži, náročnosti a malému finančnímu ohodnocení, které jsou s touto profesí spjaty, může být v daném domově sociálních pracovníků nedostatek. A je pochopitelně rozdíl, jestli má jeden sociální pracovník na starosti 30, nebo 15 klientů. Čím větší počet seniorů musí obstarat, tím méně času může každému z nich věnovat individuálně. Neuškodí se také zajímat o kvalifikaci těchto pracovníků.

Kolik zaplatíte za jeden den v domově?

Domovy seniorů lze rozdělit na státní (spravované městem či obcí) a soukromé. Soukromé mohou v některých ohledech poskytovat lepší služby nebo větší komfort, raději se ale předem dobře obeznamte s jejich fungováním a také tím, co všechno si účtují. Samozřejmě nemohou po seniorech chtít více peněz, než jim dovoluje zákonný limit. Jde však o příspěvkové organizace, do kterých mohou přispívat příbuzní.

Podle zákona o sociálních službách může domov seniorů požadovat od klienta z jeho důchodu maximálně částku 380 Kč na den. Maximální výše úhrady za pobyt je stanovena na 210 Kč za den a za stravu 170 Kč na den. V souladu se zákonem o sociálních službách musí seniorovi po úhradě za ubytování a stravování zůstat minimálně 15 % z jeho příjmů. Lidé, kteří jsou závislí na péči druhé osoby, mají ze zákona nárok na sociální dávku – příspěvek na péči. Výše příspěvku se odvíjí od stupně závislosti (míře potřeby pomoci jiné osoby) klienta a pohybuje se v rozmezí 880 až 13 200 Kč měsíčně. Pokud senior žije v domově seniorů, má na tuto dávku nárok domov seniorů.

Praha

Státní domovy seniorů – spravuje město

Domov pro seniory Háje

Pobyt a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) v jednolůžkovém pokoji se sociálním zařízením a sprchou vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 10 680 a za 31 dnů na 11 036 Kč. Za jeden den uhradíte 356 Kč.

Pobyt a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) ve dvoulůžkovém pokoji se sociálním zařízením a sprchou vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 9930 Kč a za 31 dnů 10 216 Kč. Za jeden den uhradíte 331 Kč.

Pobyt a strava s diabetickou dietou v jednolůžkovém pokoji se sociálním zařízením a sprchou vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 10 800 Kč a za 31 dnů 11 160 Kč. Za jeden den uhradíte 360 Kč.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Pobyt a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) v jednolůžkovém pokoji vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 10 230 Kč a za 31 dnů 10 571 Kč. Za jeden den uhradíte 341 Kč.

Pobyt a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) ve vícelůžkovém pokoji vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 9630 Kč a za 31 dnů 9951 Kč. Za jeden den uhradíte 321 Kč.

Pobyt a strava s diabetickou dietou v jednolůžkovém pokoji vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 10 680 Kč a za 31 dnů 11 036 Kč. Za jeden den uhradíte 356 Kč.

Privátní domovy seniorů

Domov Sue Ryder

Snaží se seniorům poskytovat individuální péči specializovanou na potřeby konkrétních klientů. Na svých stránkách uvádí, že skutečné měsíční náklady na jedno lůžko v domově činí 70 000 Kč. Až 50 % nákladů domov pokrývá granty (Ministerstvo práce a sociálních věcí a další), dary od firem a vlastními obchodními aktivitami (například dobročinnými obchody). Je obvyklé, že na pokrytí nákladů se dary podílí i rodiny klientů.

Senioři si hradí pobyt a stravu. Ta vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 11 400 Kč a za 31 dnů 11 780 Kč. Za jeden den uhradíte 380 Kč. Cena zahrnuje ubytování včetně úklidu a praní prádla a stravu 3× denně. Další ceník se odvíjí podle individuálních potřeb a je na vyžádání.

ANAVITA Domov seniorů Vysočany

Senior si hradí pobyt a stravu. Ta vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 11 400 Kč a za 31 dnů 11 780 Kč. Za jeden den uhradíte 380 Kč. Další ceník se odvíjí podle individuálních potřeb a je na vyžádání.

Brno

Státní domovy seniorů – spravuje město

Domov pro seniory Foltýnova

Domov se zvláštním režimem. Součástí každé obytné jednotky je předsíň, koupelna, WC a balkon, nebo lodžie. Každý zájemce si může zvolit, zda chce obytnou jednotku vybavit nábytkem domova, nebo vlastním. Do platby za bydlení je zahrnut úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení, spotřeba vody, tepla a elektrické energie.

Bydlení a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) v jednolůžkovém pokoji vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 1140 Kč a za 31 dnů 11 408 Kč. Za jeden den uhradíte 368 Kč.

Pobyt a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) ve dvoulůžkovém (manželském 1 + 1) pokoji vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 10740 Kč a za 31 dnů 11098 Kč. Za jeden den uhradíte 358 Kč.

Pobyt a strava s diabetickou dietou v jednolůžkovém pokoji vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 10740 Kč a za 31 dnů 11 098 Kč. Za jeden den uhradíte 370 Kč.

Domov pro seniory Kociánka

Domov je situován v 5,5 ha lesoparku, jehož součástí je malá zahrádka a je plně bezbarierový. (Je specificky odborně zaměřen na ošetřovatelsko-zdravotnickou péči o klienty se sníženou mobilitou.) Okolí je tudíž vhodné na procházky. Součástí domova je pobytová terasa, společenské odpočinkové místnosti s televizí a podobně. Pokoje jsou vybaveny nábytkem příspěvkové organizace a nelze je doplňovat vlastním nábytkem. Na každém pokoji je hygienický kout s umyvadlem. Koupelny s vanou, sprchovým koutem a WC jsou společné na chodbě vždy pro více pokojů. V atriu domova je k dispozici Wi-Fi připojení.

Bydlení a strava v pokoji vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 11 400 Kč a za 31 dnů 11 780 Kč. Za jeden den uhradíte 380 Kč.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=edf7430a

Privátní domov seniorů

Domov pro seniory Norbertinum

Senior si hradí pobyt a stravu. Ta vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 11 400 Kč a za 31 dnů 11 780 Kč. Za jeden den uhradíte maximálně 380 Kč. Další ceník se odvíjí podle individuálních potřeb a je na vyžádání.

Ostrava

Státní domovy seniorů – zřizuje město

Domov Slunečnice Ostrava

Pobyt a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) v jednolůžkovém pokoji se sociálním zařízením, sprchou a balkonem vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 10 950 a za 31 dnů na 11 315 Kč. Za jeden den uhradíte 365 Kč.

Pobyt a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) v jednolůžkovém pokoji bez sociálního zařízení a bez balkonu vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 10 500 a za 31 dnů na 10 850 Kč. Za jeden den uhradíte 350 Kč.

Pobyt a strava s diabetickou dietou v jednolůžkovém pokoji se sociálním zařízením, sprchou a balkonem vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 11 250 Kč a za 31 dnů 11 625 Kč. Za jeden den uhradíte 375 Kč.

Domov Slunovrat v Ostravě-Přívoze

Pobyt a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) v jednolůžkovém pokoji vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 9600 a za 31 dnů na 9920 Kč. Za jeden den uhradíte 320 Kč.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=cb64a4ba

Pobyt a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) ve dvoulůžkovém pokoji vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 9300 a za 31 dnů na 9610 Kč. Za jeden den uhradíte 310 Kč.

Pobyt a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) ve třílůžkovém pokoji vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 9000 a za 31 dnů na 9300 Kč. Za jeden den uhradíte 300 Kč.

Privátní domov seniorů

Domov pro seniory LADA

Pobyt a strava (pokud nemusíte dodržovat diabetickou dietu) vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 11 100 a za 31 dnů na 11470 Kč. Za jeden den uhradíte 370 Kč. Pobyt a strava s diabetickou dietou vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 11400 a za 31 dnů na 11 780 Kč. Za jeden den uhradíte 380 Kč.

Liberec

Státní domov seniorů – zřizuje město

Domov KOPRETINA

Pobyt a strava s diabetickou dietou vás měsíčně (30 dnů) vyjde na 11 400 a za 31 dnů na 11 780 Kč. Za jeden den uhradíte 380 Kč.

Cena zahrnuje: ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení včetně zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

Privátní domov seniorů

Penzion pro seniory ATRIUM

Uvádí na svých stránkách pouze ceny za ubytování v měsíčním paušálu. Pobyt v jednolůžkovém pokoji vás měsíčně vyjde na 10 000. Za jeden den uhradíte kolem 300 Kč. Pobyt ve dvoulůžkovém pokoji vás měsíčně vyjde na 8000 Kč. Za jeden den uhradíte kolem 266 Kč. Pobyt ve třílůžkovém pokoji vás měsíčně vyjde na 7000 Kč. Za jeden den uhradíte 233 Kč. V případě krátkodobého pobytu zaplatíte za ubytování a stravu částku v rozmezí 500 Kč až 800 Kč.