Památky UNESCO v Polsku

Zimní Varšava
Zimní Varšava

Připravili jsme pro vás přehled významných polských památek, které se díky své výjimečnosti dostaly až na seznam světového dědictví. Znáte je všechny?

1. Auschwitz Birkenau (Osvětim-Březinka)

Auschwitz Birkenau byl komplex německých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů na jihozápadě Polska, fungující mezi lety 1940 až 1945. Na seznam UNESCO se dostal v roce 1979. Název získal podle nedalekého polského města Osvětim (německy Auschwitz) a zčásti i podle vesnice Březinka (Birkenau). Opevněné stěny, ostnaté dráty, kasárny, šibenice, plynové komory a kremační pece ukazují kruté podmínky, v jakých nacistická genocida probíhala v největším vyhlazovacím táboře ve Třetí říši. Podle historických výzkumů zde bylo mučeno a zavražděno 1,5 milionu lidí. Přečtěte si i naše podrobnější články o Osvětimi či Březince.

Auschwitz-Birkenau
Auschwitz-Birkenau

2. Bělověžský prales

Zbytek původního pralesa leží na běloruské a polské hranici, mezi řekami Narewka a Hwoźna, a na seznam světového dědictví byl zařazen v roce 1979. Hranice, probíhající napříč chráněnou přírodní rezervací, je uzavřena jak pro turisty, tak pro jakoukoliv větší zvěř. Nejslavnějším zvířecím obyvatelem lesa je zubr evropský, žije tu ale i tarpan lesní a řada dalších živočichů z řad savců, ptáků, plazů i ryb.

3. Dřevěné kostely v jižním Malopolsku

Dřevěné katolické kostely jižního Malopolska, postavené z horizontálně uložených kmenů, jsou historicky cenné a architektonicky velmi zajímavé. Jsou druhými nejstaršími kostely tohoto druhu (po skandinávských dřevěných sloupových kostelích zvaných stavkirken). Nejstarší pochází ze 14. století. Šest z nich bylo roku 2003 zapsáno na seznam UNESCO. Všechny společně nabízejí alternativu ke kamenným stavbám postaveným v městských centrech a mohou se chlubit cennou dekorací a vybavením, bohatou ikonografií i vynikajícími uměleckými kvalitami.

Kostel sv. Michaela archanděla, Debno
Kostel sv. Michaela archanděla, Debno

4. Hala století ve Vratislavi

Hala století je železobetonová stavba ve Vratislavi, postavená v letech 1912–1913 architektem Maxem Bergem při příležitosti stého výročí vítězství nad Napoleonem v bitvě u Lipska. Roku 1962 se dostala na seznam památek a v roce 2006 na seznam světového dědictví. Víceúčelová rekreační budova se nachází na výstavišti a slouží k pořádání koncertů, výstav a sportovních utkání. Je průkopnickou prací moderního inženýrství a architektury a klíčovým odkazem v pozdějším vývoji železobetonových konstrukcí.

Hala století ve Vratislavi
Hala století ve Vratislavi

5. Historické centrum Krakova

Historické centrum Krakova, zapsané od roku 1978 na seznamu UNESCO, se nachází na úpatí Královského hradu Wawel. Město obchodníků z 13. století má největší evropské náměstí a mnoho historických domů, paláců a kostelů s překrásným interiérem. Dalším důkazem fascinující historie Krakova jsou zbytky opevnění ze 14. století, tradiční židovská čtvrť Kazimierz se starobylými synagogami a hřbitovem Remu, Jagellonská univerzita a gotická Katedrála na Wawelu, kde byli korunováni a pohřbeni polští králové. Více podrobností se můžete dočíst v samostatném článku o Krakovských památkách.

Historické centrum Krakova
Historické centrum Krakova

6. Hrad Malbork řádu německých rytířů

Křižácký hrad Malbork na severu Polska v Pomořském vojvodství byl postaven v gotickém stylu a od roku 1997 je součástí seznamu světového dědictví. Největší gotická stavba na světě je zároveň největší stavbou z cihel. V 19. a 20. století, zejména pak po škodách utrpěných v závěrečné fázi druhé světové války, byl pečlivě obnovován. Mnohé z konzervačních technik, které se nyní standardně přijímají, se vyvinuly zde. Během restaurátorských prací byly zapomenuté řemeslné techniky znovuobjeveny.

Hrad Malbork
Hrad Malbork

7. Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska v jižním Polsku je úchvatná kulturní krajina s velkým duchovním významem. Zdejší město bylo pojmenováno dle náboženského komplexu (kalvárie), založeného v prosinci 1602 panovníkem Krakova Mikołajem Zebrzydowskim. Komplex, skládající se z kláštera, řady kostelů, kaplí a dalších struktur, byl pro svou manýristickou architekturu a poutní park přidán roku 1999 na seznam světového dědictví.

Kalwaria Zebrzydowska
Kalwaria Zebrzydowska

8. Karpatské dřevěné chrámy v Polsku a na Ukrajině

Pod tímto souhrnným pojmenováním se ukrývá šestnáct dřevěných chrámů, které na seznamu UNESCO figurují od roku 2013. Chrámy katolické a pravoslavné církve byly postaveny mezi 16. a 19. stoletím. Osm z nich leží na Ukrajině, osm v Polsku. Mezi důležité prvky některých chrámů patří dřevěné zvonice a hřbitovy.

Dřevěný kostel v obci Kwiatoń
Dřevěný kostel v obci Kwiatoń

9. Kostely míru

Kostely míru jsou tři dřevěné podstávkové sakrální stavby vzniklé v 50. letech 17. století ve slezských městech Jawor, Svídnice a Hlohov. Byly pojmenovány podle vestfálského míru, podepsaného v roce 1648, a svědčí o hledání náboženské svobody. Na seznam UNESCO se dostaly roku 2001. Kostel míru ve Svídnici je největším hrázděným kostelem v Evropě a vejde se do něj 7500 lidí. Známý je ale i pro své varhany. Každoročně se v něm koná festival skladeb Johanna Sebastiana Bacha. Kostel míru v Jaworu má kapacitu 6000 osob.

Kostel míru ve Svídnici
Kostel míru ve Svídnici

10. Královské solné doly Wieliczka a Bochnia

Zásoby soli se ve Wieliczce a Bochnii těžily již od 13. století. Významný průmyslový podnik má královský status a je nejstarší svého druhu v Evropě. Solné doly Wieliczka a Bochnia ilustrují historická stadia vývoje důlních technik v Evropě od 13. do 20. století a na seznam UNESCO přibyly v roce 1978. Oba doly mají stovky kilometrů galerií s uměleckými díly, podzemními kaplemi a sochami vyřezanými do soli. Na našem blogu najdete i samostatný článek o solném dolu Wieliczka.

Solný důl Wieliczka
Solný důl Wieliczka

11. Park Muźakowski

Pücklerův krajinářský park Muskau se nalézá u města Bad Muskau na březích Lužické Nisy na německo-polské hranici. Byl založen Hermannem von Puckler-Muskau v letech 1815 až 1844. Součástí seznamu UNESCO je od roku 2004. Je největším anglickým parkem střední Evropy. Propagoval nové přístupy ke krajinnému designu a ovlivnil rozvoj krajinné architektury v Evropě i Americe. Na jeho pozemku je též rekonstruovaný hrad a arboretum.

12. Staré město Zamość

Zamość leží na východě Polska a administrativně náleží do Lubelského vojvodství. Dnes je město, založené v roce 1580 Janem Zamoyským, hlavně kulturním a turistickým střediskem. Na seznam UNESCO přibylo v roce 1992. Díky svým památkám bývá nazýváno „perlou polské renesance“ či „městem arkád“. Velké množství budov kombinuje italské a středoevropské architektonické tradice.

Staré město Zamość
Staré město Zamość

13. Středověké město Toruň

Město Toruň v Kujavsko-pomořském vojvodství bylo na seznam UNESCO zapsáno roku 1997. Je známé produkcí perníku, v Polsku má podobnou pověst jako u nás Pardubice. Do zdejší architektury se promítají vlivy hanzovních měst, především Lübecku, Soest a Brugg. K nejcennějším památkám patří gotické kostely sv. Janů, sv. Jakuba a Panny Marie, dále staroměstská radnice, městské hradby, ruiny křižáckého hradu, komplex gotických měšťanských domů a mnoho dalšího.

Toruň, Polsko
Toruň, Polsko

14. Tarnovské Hory (Tarnovice, Tarnowskie Góry)

Na seznam UNESCO se roku 2017 připojily také olověné, stříbrné a zinkové doly ve městě Tarnovice (na jihu Polska) a jejich vodohospodářský systém. Stalo se tak pro neobyčejnou důmyslnost a jedinečnost podzemního systému šachet, štol a galerií. Prvky systému hospodaření s vodou, umístěné pod zemí i na povrchu, svědčí o velkém úsilí využívat nežádoucí vodu z dolů k zásobování měst a průmyslu. Tarnovské Hory představují významný přínos pro celosvětovou produkci olova a zinku.

15. Varšavské staré město

Varšavské staré město je nejstarší historickou částí Varšavy a jednou z jejích nejvýznamnějších turistických atrakcí. Na Staroměstském náměstí stojí tradiční restaurace, kavárny i obchody. V okolních ulicích si můžete vychutnat středověkou atmosféru. Najdete tu městské hradby, barbakán a katedrálu Svatého Jana. Během povstání v srpnu 1944 bylo 85 % historického centra zničeno nacistickými jednotkami, po válce však vyústila pětiletá rekonstrukční kampaň občanů do dnešních důkladných restaurátorských prací.

Varšavské staré město
Varšavské staré město

Štětsko: region krásných roubenek, hrůzných rozvalin i skalních reliéfů

https://www.wedos.cz/?ap=EMLakY
On-line pojištění:https://www.pojisteni.cz/?ap=EMLakY

Že vám název Štětsko nic neříká? Je to oblast kolem Štětí, města na pravém břehu Labe na jižním okraji litoměřického okresu. Město moc památek nemá, ale okolí je nádherné, i trochu k zarmoucení.

Židovský hřbitov v Radouni

Prezidentské stěhování

Za zmínku ve městě, které je známé papírnou, rozhodně stojí prezidentské sousoší prezidentů Masaryka s Benešem. Několikrát ho museli schovávat, před Němci i před komunisty.

Mělo být odhaleno v říjnu 1938, jenže to přišli Němci, takže ho narychlo ukryli v Mělníku, po válce zase zmizelo do skladu ve Štětí, Vítězný únor nebyl oběma prezidentům nakloněn.

Na krátko byl pomník od roku 1968 do 1970 vystaven, pak opět musel zmizet. Před štětskou školou stojí od 7. března 1990. Autorem dvojsoší je sochař Václav Šára.

Krása i nekrása

V regionu se po válce vyměnilo obyvatelstvo, v některých obcích je to stále vidět na ruinách domů, někde i zámků, jako třeba na totální rozvalině v Chcebuzi. Opravdu pozoruhodná je Radouň, ležící přes kopec severně od Štětí. Nad ní se tyčí na vrchu obec Chcebuz s výrazným kostelem svatých Petra a Pavla, zřejmě jde o jeden z kostelů postavených knížetem Boleslavem II.

Ale zpět k Radouni. Zdáli upoutá světlá kopule obřadní kaple židovského hřbitova postavená z betonu v roce 1920. Hřbitov z roku 1789 je sice uzamčen, ale zeď kolem něho je nízká, takže stojí za to se vydat odvozovou cestou mezi hložím a trnkovými keři do mírného kopce nad obcí. Židů bylo v oblasti poměrně dost, všichni po okupaci putovali do Terezína.

V Radouni stojí na náměstí nádherně opravená kaple svatého Floriana roku 1767, ve vsi uvidíte řadu krásně opravených roubených i podstávkových domů, také stavení v empírovém slohu. Ne všechny domy jsou ale udržované, i tady je občas k vidění hrůza.

V lese mezi Radouní a Chcebuzí je malé pískovcové skalní město. Cesta je tu velmi romantická, ale neznačená, takže jsem měl dost potíž najít skalní rytiny Netopýr a Had. Proč tu jsou, jsem se nedopátral. Je tu i docela velká jeskyně, která zřejmě slouží jako něčí obydlí. Možná tu přespávají trampové.

Částí Chcebuze jako by se přehnalo zemětřesení, pozůstatky rozsáhlého empírového zámku jsou na odstřel. Že by ho někdo dal do kupy, je čirá iluze, i když to ošumělý volební plakát slibuje. V ruinách jsou i další pozdě barokní a empírové domy. V Chcebuzi se natáčely i sekvence filmu Lidice.

Památková zóna architektury

Brocno stojí kilometr od Chcebuze. Zachovalo se tu několik nádherných hrázděných domů a empírových statků, na návsi stojí bývalá kaple, tu prý používá k jednání místní podnikatel. Na jedné straně dřevěná krása, na druhé opět ruiny. Brocenskou dominantou je barokní dvůr Jaršlovských s velkou budovou sýpky. Na dolním kraji obce stála tvrz, barokně ji přestavěli na zámek, také pustá a chátrá.

To je jedna část Štětska, v další se nachází areál vodních sportů Račice, a oblast Snědovicka. Krajem se vine Naučné putování loupežníka Štětky, Labská cyklostezka a cyklotrasa 0057 a Labská vinařská stezka. Žlutá značka vede ze Štětí do Želíz, cestou uvidíte Hraběcí kapli, jeskyni Mordloch, plastiky Václava Levého Had, Harfenice, mariánskou kapli.

Infobus

Infobus se specializuje na mezinárodní prodej jízdenek na autobusy, vlaky a letenky. Na Infobus můžete nakoupit jízdenky jak na státy západní, tak i na východní země, na které se Infobus převážně zaměřuje.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=6261ed69

Autem po Evropě

Naprostá volnost, svoboda a možnost podívat se přesně tam, kam chcete. Kouzlo dovolené autem po Evropě nezná hranic. Vydejte se k moři, do hor, objevujte metropole nebo národní parky. Budeme vašimi průvodci na cestách za zážitky po vlastní ose.

image

http://www.radynacestu.cz/italie/benatky/?a_box=rjd584yr

https://www.radynacestu.cz/turecko/?a_box=rjd584yr

http://www.radynacestu.cz/emiraty/dubaj/?a_box=rjd584yr

Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání

Florencie
Firenze
Západ slunce nad Florencií

znak
vlajka
Poloha
Souřadnice43°47′ s. š., 11°15′ v. d.
Nadmořská výška50 m n. m.
Stát Itálie
regionToskánsko
provincieFirenze
Florencie
Rozloha a obyvatelstvo
Rozloha102 km²
Počet obyvatel377 207 (2013)
Hustota zalidnění3 698,1 obyv./km²
Správa
Oficiální webwww.comune.firenze.it
Telefonní předvolba+ 55
PSČ50100
Označení vozidelFI
 multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Florencie (italsky Firenze [firɛːntse] IPA) je metropole italského Toskánska, ležící na řece Arno. Ve středověku byla Florencie centrem významné městské republiky, která se za vlády rodu Medicejských přeměnila na toskánské vévodství (1531), které se později stalo velkovévodstvím (1569). V dobách republiky a především za Medicejských došlo k velkému kulturnímu rozkvětu města. V 15. století se Florencie stala kolébkou renesance a kulturním centrem severní Itálie.

Od roku 1982 je historické centrum Florencie zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO. Další památkou UNESCO na území města jsou vily a zahrady Medicejských.

Obsah

Dějiny města[editovat | editovat zdroj]

Římské období[editovat | editovat zdroj]

Florencie byla založena roku 59 př. n. l. na pravém břehu Arna římskými vojáky – veterány Julia Caesara a získala název Colonia Florentia – Kvetoucí. Sídlo typu vojenského tábora mělo obdélníkový tvar se čtyřmi branami na každou světovou stranu. Hradby procházely dnešním Piazza del Duomo na severu, Piazza della Signoria na jihu, Via del Tornabuoni na západě a Via del Proconsolo na východě. Do roku 150 n. l. bylo ve městě vybudováno forum (na místě dnešní Piazza della Repubblica), kapitolchrámlázněakvadukt a amfiteátr. Ekonomický rozvoj antického města byl spojen s blízkostí silnice Via Cassia vedoucí z Říma do severní Itálie. Dále měla nová kolonie spojení se zdejšími etruskými městy a po Arnu také se Středozemním mořem. Díky tomu se z Florencie stalo v prvních dvou staletích významné obchodní středisko. Ve městě se začali usazovat obchodníci přicházející z východu, kteří přinesli do kraje ve 3. století křesťanství. Nová víra se zpočátku šířila pomalu. Významnější nástup nastal až po roce 393, kdy se do Florencie uchýlil sv. Ambrož, vyhnaný z Milána. Ambrož zasvětil roku 393 nejstarší kostel na severním předměstí sv. Vavřinci (San Lorenzo) a ustavil tu biskupa. To znamená, že se San Lorenzo stal původní florentskou katedrálou. Na přelomu 4. a 5. století vznikl další kostel na levém břehu Arna – Santa Felicita (někdy bývá považován za nejstarší kostel ve městě). Po smrti prvního biskupa roku 433 bylo biskupské sídlo přeneseno do Baptisteria San Giovanni, které se poté stalo na dlouhá léta florentskou katedrálou.

Středověk[editovat | editovat zdroj]

Po pádu Západořímské říše byla za barbarských vpádů pustošena Florencie i celé Toskánsko, následoval hospodářský a politický úpadek. Ke krátkému rozmachu došlo až za vlády Byzantských císařů v letech 553569. Germánští nájezdníci Langobardi přišli do severní Itálie roku 568 a měli o zničenou Toskánu zájem především z obranného hlediska proti jižním državám Byzantinců. Toskánsko Tuscia se v té době stalo vévodstvím rozčleněným na menší podvévodství. Nejvýznamnějším střediskem byla Lucca, kterou Langobardi zřejmě dobyli jako první toskánské město. Vedle Luccy prosperovala Pisa jako obchodní, námořní i strategický bod. Ostatní toskánská města včetně Florencie byla zanedbávána. V 6. století žilo ve městě sotva tisíc obyvatel, v 7. století jejich počet ještě poklesl.

Toskánsko a Florencie se začaly znovu vzmáhat v 8. století, poté, co 774 dobyl Langobardskou říši Karel Veliký. Došlo zde k rozvoji řemesel, obchodu, zemědělství a měst. V polovině 9. století byla založena Toskánská marka s centrem v Lucce; poprvé je v pramenech zmíněna k roku 934. V té době zde již panovaly feudální poměry a města byla v moci feudální vrchnosti, především biskupů. Roku 1032 získala markrabství hrabata z Canossy. Poslední členka rodu Matylda Toskánská se stala toskánskou markraběnkou roku 1076 po smrti svého otce a bratra a přesídlila z Luccy do Florencie. Věhlas města jako oblíbeného sídla markraběnky začal stoupat a Florencie se znovu začala přeměňovat v kvetoucí obchodní středisko. Ve sporu papeže Řehoře VII. s císařem Jindřichem IV. poskytla Florencie podporu markraběnce Matyldě, která byla horlivou přívrženkyní papeže. Rivalita císařů a papežů nadále významně poznamenala dějiny Florencie. Matylda odkázala své državy papeži. Toskánská města včetně Florencie využila po její smrti (1115) zápasu mezi císařstvím a papežstvím a během 12. století se z moci feudálních pánů emancipovala. Ve Florencii bylo důležitým obdobím pro formování samosprávy 13. století.

Bargello – původní budova florentské radnice v dnešní podobě

Giotto di BondoneDante Alighieri

kostel Orsanmichele

Renesance[editovat | editovat zdroj]

Filippo Bruneleschi, reliéfy Andrea della Robbia: Florentský nalezinec – manifest renesanční architektury

Masaccio: freska v Kapli Brancacciů

Cosimo Medici, zvaný il Vecchio

Michelangelo BuonarrotiDavid

 • roku 1492 zemřel Lorenzo il Magnifico
 • roku 1494 příchod vojsk francouzského krále Karla VIII. – Medicejští byli vyhnáni z města
 • roku 1494 zemřel ve Florencii malíř Domenico Ghirlandaio
 • roku 14941512 první Florentská republika
 • roku 1498 byl upálen dominikánský mnich Girolamo Savonarola, fanatický kazatel
 • roku 1502 Piero Soderini zvolen prvním kancléřem
 • roku 1504 Michelangelo Buonarotti dokončil mramorovou sochu Davida
 • roku 1512 Florencii obléhal kardinál Giovanni Medici – návrat Medicejských do města
 • roku 1525 Michelangelo vytvořil náhrobek Lorenza Medici v kapli Mediciů při kostele San Lorenzo
 • roku 15271530 druhá Florentská republika
 • roku 1530 obléhání Florencie vojsky papeže Klementa VII. a císaře Karla V. – návrat Medicejských do města
 • roku 1531 Alexandr medicejský byl císařem Karlem V. povýšen na prvního florentského vévodu
 • roku 1537 po Alessandrově zavraždění se vévodou stal Cosimo I. z druhé větve rodu Medici
 • roku 1562 Cosimo I. založil Florentskou Akademii výtvarných umění
 • roku 1592 ve Florencii zemřel sochař Bartolommeo Ammanati

Po roce 1600[editovat | editovat zdroj]

 • roku 1737 zemřel poslední mužský člen rodu Medici Gian Gastone – konec vlády Medicejských v toskánském velkovévodství
 • roku 1743 zemřela poslední členka rodiny Medici Anna Maria Lodovica
 • roku 1768 ve Florencii se narodil František I.
 • roku 1840 navštívil John Ruskin Florencii
 • roku 1865 Florencie se stala hlavním městem Itálie
 • roku 1871 sídlo hlavního města bylo přesunuto do Říma
 • roku 1944 zničila ustupující německá vojska všechny florentské mosty s výjimkou Ponte Vecchio
 • roku 1966 ničivé záplavy ve Florencii

Historické a umělecké památky[editovat | editovat zdroj]

K hlavním uměleckým památkám ve Florencii náleží gotická katedrála Santa Maria del Fiore, stavba z let 1296 až 1436, na Piazza del Duomo. Vedle ní stojí 82 metrů vysoká Giottova zvonice dokončená roku 1359. Druhou dominantní florentskou stavbou je radnice Palazzo Vecchio na Piazza della Signoria, jižně od katedrály. Třetí významnou historickou stavbou je most přes řeku Arno Ponte Vecchio. Trojici slavných staveb doplňuje umělecká galerie Galleria degli Uffizi, budova postavená v letech 1560–80, se 4 000 vystavovanými obrazy jedna z nejvýznamnějších sbírek na světě. K dalším nejvíce navštěvovaným památkám náleží rozlehlý Palazzo Pitti, kostel Santa Maria Novella nebo chrám Santa Croce.[1]

Kostely, kaple a chrámy[editovat | editovat zdroj]

dóm Santa Maria del Fiore

Palazzo Vecchio

Galerie Uffizi

Paláce, domy a další stavby[editovat | editovat zdroj]

Galerie, muzea a knihovny[editovat | editovat zdroj]

http://www.radynacestu.cz/japonsko/?a_box=rjd584yr

http://www.radynacestu.cz/italie/rim/?a_box=rjd584yr

http://www.radynacestu.cz/italie/florencie/?a_box=rjd584yr

http://www.radynacestu.cz/portugalsko/madeira/?a_box=rjd584yr

http://www.radynacestu.cz/italie/florencie/?a_box=rjd584yr

https://www.wedos.cz/?ap=EMLakY
On-line pojištění:https://www.pojisteni.cz/?ap=EMLakY
Japonsko, země vycházejícího slunce

Japonsko, země vycházejícího slunce

vyšlo 17.01.2020 | Japonsko

Je začátek května a opět se vydávám na cestu po světě, tentokrát na infocestu do Japonska. Čeká nás Tokio, národní park Nikko, Osaka, Hirošima, Kjóto i jízda legendárním rychlovlakem šinkansenem.

celý článek

Albufeira – antická kráska, která povstala z popela

Albufeira – antická kráska, která povstala z popela

vyšlo 16.01.2020 | Portugalsko

Jedním z nejznámějších rekreačních středisek na prosluněném portugalském pobřeží Algarve je Albufeira. V minulosti byla Albufeira jen nepříliš významnou rybářskou vesničkou, ale dnes patří mezi nejnavštěvovanější přímořská letoviska v oblasti. Mohou za to krásné pláže, čisté moře, zajímavé centrum města i dostatek kvalitních ubytovacích kapacit.

celý článek

Yankee Candle: okouzlující vůně do bytu i na cesty

Yankee Candle: okouzlující vůně do bytu i na cesty

vyšlo 14.01.2020

Věděli jste, že naše vnímání a náladu ovlivňuje také čich? Je nejcitlivějším a nejpoužívanějším z lidských smyslů. Vůně dokáže ovlivnit citové rozpoložení člověka, evokuje emoce a působí proti stresu. Při vstupu do místnosti si všimneme, že každá domácnost má svou specifickou vůni. Pokud chceme vytvořit dobré dojmy, musíme pamatovat na aroma domova, protože příjemná vůně dokáže tvořit zázraky.

celý článek

Bohem zapomenutá Lalibela

Bohem zapomenutá Lalibela

vyšlo 13.01.2020 | Etiopie

V severní části Etiopie se nachází jedno z nejposvátnějších míst této africké země – Lalibela. Byla původně vystavěna jakožto náhrada za Jeruzalém, který byl v té době dobyt muslimy. Dnes je významným poutním místem pro etiopské ortodoxní křesťany a známá je především díky 13 unikátním skalním chrámům, které jsou v současnosti pod ochranou UNESCO.

celý článek

Staroměstská mostecká věž - Parléřova chlouba

Staroměstská mostecká věž – Parléřova chlouba

vyšlo 10.01.2020 | Česko

Při pohledu na Prahu se můžeme kochat údajně stovkou věží. Jednou z nejkrásnějších je však Staroměstská mostecká věž s gotickou bránou stojící na staroměstské straně Karlova mostu. Byla vystavěna na konci 14. století a patří mezi nejkrásnější gotické stavby Evropy. Není se čemu divit, vždyť jejím autorem je Petr Parléř – jeden z nejvýznamnějších architektů té doby.

celý článek

Pinkasova synagoga – utrpení zachycené v dětských kresbách

Pinkasova synagoga – utrpení zachycené v dětských kresbách

vyšlo 08.01.2020 | Česko

Po krakovském rabínu Pinkasovi je pojmenována Pinkasova synagoga, která patří mezi skvosty pražské čtvrti Josefov. Je druhou nejstarší synagogou pražské židovské obce a ukrývá v sobě Památník obětí holocaustu Čech a Moravy. Návštěva synagogy je tak velmi emotivním zážitkem, kromě seznamu lidí, kteří zahynuli za nacismu, jsou zde k vidění i kresby dětí z Terezína.

celý článek

Zajímavá místa Bílých Kordilér

Zajímavá místa Bílých Kordilér

vyšlo 06.01.2020 | Peru

Jedno z nejkrásnějších míst, které jsme v Peru navštívili, je Národní park Huascarán, na jehož většině území leží pohoří Bílých Kordilér. Není to ovšem jen místo pro milovníky výšlapů do hor a dalších outdoorových sportů. V Národním parku Huascarán najdete další spoustu zajímavých míst. Čtěte o nich zde.

celý článek

10 tipů na výlet v Košickém kraji

10 tipů na výlet v Košickém kraji

vyšlo 03.01.2020 | Slovensko

V jihovýchodní části Slovenska se nachází Košický kraj, jehož metropolí jsou Košice. Toto druhé největší slovenské město je plné kulturních a historických památek. Celý Košický kraj však disponuje obrovským přírodním bohatstvím a najdeme v něm i řadu historických měst a dalších turisticky atraktivních cílů.

celý článek

Řecko: božská ostrovní kuchyně, jak ji neznáte
Nejoblíbenější letoviska Tuniska

Nejoblíbenější letoviska Tuniska

vyšlo 26.02.2020 | Tunisko

Tunisko je zemí pro nás značně exotickou, ale přitom poměrně blízkou. Za necelé 3 hodiny letu se můžeme koupat v průzračných vodách Středozemního moře, relaxovat na sluncem vyhřátých plážích a užívat si zázemí těch nejmodernějších hotelů. Na pobřeží Tuniska je roztroušeno množství známých i méně známých letovisek, které jsou zárukou báječné dovolené.

celý článek

Reggio Emilia – gurmánské centrum Pádské nížniny

Reggio Emilia – gurmánské centrum Pádské nížniny

vyšlo 20.02.2020 | Itálie

Součástí severoitalského regionu Emilia Romagna je provincie Regiio Emilia, která vyniká zajímavou různorodou krajinou tvořenou jak rozlehlými rovinami na severu, tak i pohořím Apeniny na jihu. Centrem veškerého dění této provincie, která se mimo jiné proslavila i gastronomickými specialitami, je stejnojmenné město Reggio Emilia.

celý článek

Modrá mešita v Istanbulu

Modrá mešita v Istanbulu

vyšlo 17.02.2020 | Turecko

Istanbulskému náměstí Sultanahmet vévodí šest překrásných minaretů patřících světoznámé Modré mešitě, která vznikla na počátku 17. století jako sídlo sultána Ahmeda I. Je jednou z nejslavnějších sakrálních staveb na světě a také výraznou dominantou turecké metropole.

Vorarlbersko, kolébka alpského lyžování

vyšlo 15.02.2020 | Rakousko

Na samém západě Rakouska se rozkládá druhá nejmenší spolková země Vorarlbersko, která je považována za kolébku alpského lyžování. Má ideální geografickou polohu a z velké části ji pokrývají vysoké hory. Vorarlbersko je sportovně i kulturně orientovanou zemí, která ukrývá jedinečná lyžařská střediska a má v oblasti cestovního ruchu rozhodně co nabídnout.

celý článek

Nejoblíbenější letoviska Turecka

Nejoblíbenější letoviska Turecka

vyšlo 12.02.2020 | Turecko

Turecko je zemí nádherných památek, historických měst, přírodních unikátů a kouzelného pobřeží lemovaného rozlehlými plážemi. Právě na pobřeží jsou rozesety stovky živoucích letovisek, která jsou místy, kde můžete prožít báječnou dovolenou. Které z nich si ale vybrat? Každé je jiné a něčím originální.

celý článek

Cobá – tajuplné mayské město ukryté v džungli

Cobá – tajuplné mayské město ukryté v džungli

vyšlo 10.02.2020 | Mexiko

Yucatánský poloostrov je známý vysokou koncentrací tajuplných mayských památek a starobylých měst. Asi 40 km severozápadně od mexického letoviska Tulum se v husté džungli ukrývají ruiny mayského města Cobá s nejvyšší pyramidou poloostrova Yucatán – Nohoch Mul.

celý článek

Pilotem na zkoušku aneb proleťte se nad Berounskem nebo okolím Křivoklátu

Pilotem na zkoušku aneb proleťte se nad Berounskem nebo okolím Křivoklátu

vyšlo 07.02.2020 | Česko

Prolétnout se nad malebnou českou krajinou v malém sportovním letadle je úžasný zážitek, pokud se tedy nebojíte létat. A kdybyste si mohli sednout za knipl a stát se na pár desítek minut pilotem i bez pilotního průkazu? Prolétnout se nad Karlštejnem, Žebrákem, Točníkem nebo Zbirohem? To by byla teprve paráda…

celý článek

Za duchy na Tantallon Castle

Za duchy na Tantallon Castle

vyšlo 05.02.2020 | Skotsko

Přibližně 5 kilometrů od města North Berwick na jihozápadním pobřeží Skotska se nachází zřícenina středověkého hradu Tantallon Castle. Stojí na strmém útesu naproti skalnatému ostrovu Bass Rock. Každého tak zaujme již na pohled a co teprve až se začnete dozvídat strašidelné historky, které jsou s hradem Tantallon Castle spojeny.

celý článek

Portofino – město, kde se schází celebrity

Portofino – město, kde se schází celebrity

vyšlo 03.02.2020 | Itálie

Na severozápadě Itálie se nedaleko Janova nachází jeden z nejromantičtějších přístavů Ligurské oblasti. Portofino je malebná rybářská vesnička, která si získala srdce mnoha Italů, ale také slavných celebrit ze všech koutů světa. Díky jejich přítomnosti se stala také jedním z nejexkluzivnějších a nejdražších letovisek v zemi.

celý článek

V Seinäjoki se zahřejete horkokrevným tangem

V Seinäjoki se zahřejete horkokrevným tangem

vyšlo 31.01.2020 | Finsko

Západ Finska zdobí městečko Seinäjoki, které se proslavilo především moderními stavbami slavného architekta Alvara Aalta. Nejen ony jsou však důvodem, proč by město mělo být více než jen dopravní křižovatkou na cestách za hlavními zajímavostmi Finska. Seinäjoki bývá v létě také dějištěm dvou významných festivalů – Tangomarkkinat a Provinssirock.

celý článek

Rýžové terasy filipínských Kordiller - dílo lovců lebek

Rýžové terasy filipínských Kordiller – dílo lovců lebek

vyšlo 29.01.2020 | Filipíny

Jako osmý div světa jsou často označovány tisíce let staré rýžové terasy nacházející se v pohoří Cordillera Central na filipínském ostrově Luzon. Rozkládají se na ohromné ploše v nadmořské výšce 1500 metrů a byly postaveny jen s pomocí primitivních nástrojů. Jsou jedinečným dílem lidských rukou, které přečkalo staletí.

celý článek

Maiselova synagoga patří k nejkrásnějším židovským stavbám v Praze

Maiselova synagoga patří k nejkrásnějším židovským stavbám v Praze

vyšlo 27.01.2020 | Česko

Jednou z nejkrásnějších židovských staveb v Praze je Maiselova synagoga, kterou najdeme v Maiselově ulici na Josefově. Byla vystavěna na konci 16. století a je pojmenována po svém zakladateli, primasi Židovského města, Mordechai Maiselovi, který se kromě ní zasloužil ještě o výstavbu dalších židovských památek, které dodnes zdobí tuto část Prahy.

celý článek

Brú na Bóinne - kde duchové přivolávají jaro

Brú na Bóinne – kde duchové přivolávají jaro

vyšlo 24.01.2020 | Irsko

Brú na Bóinne – pod tímto podivným názvem je ukryto přes padesát starověkých monumentů nacházejících se v oblasti středního Irska. Tyto megalitické hrobky a menhiry jsou ukázkou víry a náboženských praktik předkřesťanských obyvatel této oblasti. Zdejší starobylé památky jsou od roku 1993 součástí světového dědictví UNESCO.

celý článek

Crans Montana – Aminona, lyžování a golf v Alpách

Crans Montana – Aminona, lyžování a golf v Alpách

vyšlo 23.01.2020 | Švýcarsko

Ve švýcarském kantonu Wallis, jsou na severní straně údolí řeky Rhôny, v kopcích ukryty dvě vesnice – Crans a Montana. Ty se spojily v jedno horské středisko, které je synonymem pro luxusní dovolenou a nabízí zábavu jak v létě, tak i v zimě. Později se k těmto vesnicím připojila i vesnička Aminona a vznikla tak lyžařská oblast známá pod zkratkou CMA.

celý článek

V zimě k moři - Dominikánská republika

Botanická zahrada hlavního města Prahy se rozkládá na pravém břehu Vltavy, na území tvořeném vltavskou terasou a svahy trojské kotliny. Svou činnost zahájila v roce 1969, a řadí se tak mezi nejmladší botanické zahrady České republiky.

zahradě se nachází tropický skleník vybavený nejmodernějšími technologiemi, historická vinice sv. Kláry i meditační Japonská zahrada, celkově téměř 30 ha upravených expozičních ploch. Postupně se realizují nové expozice, zařízení pro pěstování rostlin a vědeckou práci spojenou s činností zahrady. Cílem je vybudovat zde moderní botanickou zahradu na úrovni evropských a světových standardů.

V roce 1997 byla slavnostně otevřena Japonská zahrada. Expozici tvoří jak tradičně pojatá meditativní část, tak část sbírková s rostlinami pocházejícími ze sběrů v oblasti Japonska a Číny. Každoročně se zde koná oblíbená výstava bonsají.

Od dubna roku 2004 je k areálu přidružena také památkově chráněná Vinice sv. Kláry.

V roce 2011 byly do té doby samostatné části zahrady propojeny v jeden celek. Vznikla tak jednotná expozice na ploše téměř 25 hektarů, která je návštěvníkům přístupná celoročně.

Při procházce expozicemi jsou návštěvníkům k dispozici pítka a množství lavic, kde si mohou během procházky odpočinout. Do zahrady jsou doplňovány i různé dekorační a informační prvky, které mají za cíl návštěvu zahrady zpříjemnit a přiblížit ji více také hendikepovaným návštěvníkům.

Koncepce zahrady je směřována tak, aby přinášela nejen poznání, ale i relaxaci, estetické uspokojení a prostor, kam je možné se v dnešní hektické době uchýlit do klidu.

Botanická zahrada pořádá rozmanité akce a výstavy pro veřejnost. Okouzlí Vás např. viniční domek s terasou a neopakovatelným výhledem na metropoli zejména při západu slunce.

Botanická zahrada hl. m. Prahy je členem Unie Botanických zahrad České republiky.

Rozhledna Oslednice

Zhruba 2 km východně od centra Telče a 25 km jihovýchodně od Jihlavy byla na vrchu Oslednice (559 m) v roce 2000 zpřístupněna 34 m vysoká rozhledna s železnou konstrukcí a točitým schodištěm. Vyhlídková plošina je ve výšce 31 m a dostanete se na ni po zdolání 170 schodů.
Rozhledna nabízí hezký pohled na samotné město Telč, dále vrcholek Javořice, na severu pak věž hradu Roštejn a při dobré viditelnosti rovněž Alpy.
Dnešní rozhledna vystřídala již zaniklou dřevěnou stavbu, jejímž iniciátorem byl v 19. století místní učitel Alois Kulhánek.
http://www.radcebydleni.eu/

Botanická zahrada a arboretum Brno

Základní informace

Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-město
GPS souřadnice:49.214597N, 16.614561E
Kategorie:Arboretum, botanická zahrada
Adresa URL:arboretum.mendelu.cz

Botanická zahrada a arboretum Mendelovy univerzity v Brně se rozkládá na ploše 10,96 ha na jihovýchodě katastrálního území Ponava v blízkosti hranice s městskou částí Brno-sever. Areál je rozčleněn do pěti tématických částí, které jsou popsány na schématické mapce.

botanické zahradě pěstují rostliny, které pochází z teplých oblastí zejména Středomoří, ale i Kalifornie, Číny, Austrálie nebo Nového Zélandu. Sbírky arboreta zahrnují na 4 000 taxonů orchidejí, 300 taxonů tillandsií, 2 000 trvalek, 350 kultivarů velkokvětých kosatců, 500 skalniček a 4 000 taxonů dřevin.

zahradě je možné realizovat svatební obřady. Několikrát do roka se zde konají výstavy.