Kdy se nezvýší penze při práci v důchodu?

Starobní důchodci mohou pobírat státní důchod a pracovat, při splnění zákonných podmínek se jim díky tomu zvýší státní důchod. Ve kterých případech však výdělečná činnost nemá vliv na výši starobního, invalidního nebo vdovského důchodu?

V řádném důchodovém věku je možné vykonávat bez omezení výdělečnou činnost. Starobní důchodci mohou pracovat nebo podnikat a současně pobírat státní důchod. V případě výkonu výdělečné činnosti, ze které je odváděno sociální pojištění, v důchodu po dobu 360 kalendářních dní dochází na základě podané žádosti ke zvýšení důchodu. Výpočtový základ se zvyšuje o 0,4 % za každých takto získaných 360 kalendářních dní. Důchod se může zvýšit z důvodu výdělečné činnosti v důchodu vícekrát.

Předčasný důchod vs. řádný starobní důchod

Pan Konečný odešel do předčasného důchodu. Po dosažení řádného důchodového věku však začal opět pracovat na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou a z hrubé mzdy mu bylo odváděno sociální pojištění. Výdělečná činnost v předčasném důchodu je omezena pouze do dosažení řádného důchodového věku. Jakmile pan Konečný dosáhl řádného důchodového věku, tak mohl bez omezení začít pracovat. Protože pan Konečný odpracoval více než 360 dní, tak si požádal na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení o zvýšení důchodu.

DPP a zvýšení důchodu

Penzistka Vodáková pracuje současně pro dva zaměstnavatele. Pro oba na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč. Protože je hrubá odměna u každého zaměstnavatele 10 000 Kč a méně, tak se z hrubé odměny neplatí sociální pojištění. Paní Vodákové nemůže být tedy zvýšen starobní důchod, neboť ji nebylo z dohod odváděno sociální pojištění.

Kdy můžete zažádat o zvýšení důchodu

(foto: Shutterstock)

Jaký pobíráte důchod?

Méně než 9 tisíc
9 – 12 tisíc
12 – 15 tisíc
Více než 15 tisíc
Celkem hlasovalo: 177671

Může OSVČ zažádat o zvýšení důchodu?

Paní Nováková je v řádném starobním důchodu a podniká. Výkon samostatné výdělečné činnosti v řádném starobním důchodu je pro účely placení sociálního pojištění považován za vedlejší činnost. Když je hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, tak se neplatí sociální pojištění. Paní Nováková přitom měla hrubý zisk vždy do limitu. Proto paní Nováková nemá nárok na zvýšení svého starobního důchodu. Za celý rok 2020 se sociální pojištění platit nebude, když hrubý zisk nepřekročí 83 603 Kč.

Vdovský důchod se nezvyšuje

Pracující vdova pobírající po zemřelém manželovi vdovský důchod nemá nárok na zvýšení vdovského důchodu, i když odvádí ze své hrubé mzdy vysoké odvody na sociálním pojištění. Výše mzdy nebo zisku vdovy nemá vliv na měsíční částku vdovského důchodu. Vdovský důchod se vypočítává z částky důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. Pro přiznání vdovského důchodu musí být splněny zákonné podmínky. Stejná legislativní úprava platí samozřejmě i pro vdovecké důchody, které pobírají vdovci po zemřelých manželkách. Vyšší vlastní příjmy vdovy se potom samozřejmě pozitivně projeví na výpočtu jejího vlastního starobního důchodu.

Pracující invalidní důchodci

Zejména pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně je vhodné během pobírání státního invalidního důchodu pracovat a z příjmu odvádět sociální pojištění. Nejenom, že dochází ke zvýšení životní úrovně, protože měsíční částka invalidního důchodu prvního nebo druhého stupně je nedostačující, ale rovněž dochází ke zvýšení doby pojištění pro výpočet starobního důchodu. Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně totiž nepatří mezi náhradní doby pojištění pro důchodové účely. Jako náhradní doba pojištění se hodnotí pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně. Přiznaný invalidní důchod se však z důvodu práce během pobírání invalidního důchodu nezvyšuje. V případě změny invalidity se však pobíraný invalidní důchod přepočítá.

Jak je to s cenou zlata?

Cena zlata není stálá, ale kolísá. Pro porovnání (americký dolar za unci zlata – zaokrouhlené údaje):

 • Leden 2010–1100 dolarů
 • Leden 2011–1350 dolarů
 • Leden 2012–1700 dolarů
 • Leden 2013–1700 dolarů
 • Leden 2014–1300 dolarů
 • Leden 2015–1300 dolarů
 • Leden 2016–1100 dolarů
 • Leden 2017–1150 dolarů
 • Leden 2018–1350 dolarů
 • Leden 2019–1300 dolarů

Zhruba od června minulého roku se ale cena zlata začala zvyšovat a loňského maxima dosáhla v záři, kdy zlato stálo 1560 dolarů. V prosinci kurs skončil na 1460 dolarech, ale od letošního ledna stoupající trend pokračuje. V době vzniku tohoto článku (28. ledna 2020) stálo zlato 1588 dolarů za unci.

Plusy a minusy

+

Zlato je tedy skutečně jedinou komoditou, která se dá směnit na hotovost kdykoli. Podporuje to fakt, že svůj zlatý poklad mají v trezorech nejbohatší státy světa.

Začíná se hovořit o recesi. Ve chvíli, kdy se celosvětově začnou propadat trhy, cena zlata půjde ještě výš. Podobně se to stalo v roce 2008.

Pokud investujete do zlata, musíte ho někde skladovat a chránit před nenechavci. Doma ho asi mít nebudete. To vyžaduje další finance.

Jeho cena kolísá. Vzhledem k tomu, že se průmyslově používá snad jen ve šperkařství a těžba kovu převyšuje poptávku, musíte počítat i s poklesem ceny.

Spotřební daně a daň z přidané hodnoty (DPH)

Cigarety a alkohol jsou lidské neřesti, které mohou zanechat nevratné stopy na lidském zdraví. Na léčení následků těchto neřestí se v ČR vydají miliardy ročně. Od konzumování těchto látek nás má odradit prevence i jejich vyšší cena, která je způsobena také vysokou mírou zdanění, která například u cigaret může přesáhnout až 90 %.

Cigarety a alkohol podléhají dani z přidané hodnoty (DPH) ve výši 21 %. Dále cigarety, pivo, víno i tvrdý alkohol podléhají spotřební dani, která se stanovuje pro jednotlivé typy produktů odlišně.

Z toho důvodu jsme pro vás připravili kalkulačky, které vypočítají, kolik odvedete na daních z ceny balíčku cigaret, půllitru vína či flašky vodky.

Kalkulačka zdanění piva

Zdanění piva záleží na tom, kolik stupňů má pivo (tedy dle hmotnostního procenta extraktu původní mladiny) a také na velikosti pivovaru. Základní sazba činí 32 Kč za každé celé hmotnostní procento extraktu původní mladiny a podléhají ji veskrze všechny velké pivovary. Dále sazba klesá podle ročního výčepu pivovarů (nejnižší sazba činí 16 Kč).

Jaké je tedy zdanění vašeho oblíbeného piva?

Vypočítejte si, jaké je zdanění u vašeho oblíbeného piva

Jak často konzumujete alkohol?

Nikdy.
Denně
5x – 4x za týden
3x – 2x za týden
1x za týden
1x za 14 dní
1x za měsíc
Několikrát za rok
Celkem hlasovalo: 4598

Kalkulačka zdanění vína

Spotřební daň u vína se vztahuje na vinné meziprodukty (například burčák) či na šumivé víno (například sekty). Na tiché víno se vztahuje pouze DPH, spotřební dani tiché víno nepodléhá.

Přestože se o zavedení spotřební daně u tichého vína mluví, tak její zavedení by nejspíše přes vinařskou lobby i veřejnost neprošlo. Navíc její zavedení by bylo náročné i z důvodu zvýšení administrativy u malých vinařů, nákladnosti správy této daně.

Spotřební daň u vína se meziročně nezvýšila a z výše zmíněných důvodů u tichého vína v brzké době nejspíše zavedena nebude.

Vy si můžete vypočítat, jaké je zdanění vašeho oblíbeného sektu či burčáku?

Vypočítejte si, jaké je zdanění u vašeho oblíbeného vína

Kalkulačka zdanění tvrdého alkoholu

Tvrdý alkohol se daní na základě obsahu alkoholu v prodávané lihovině (aktuálně činí sazba 322,50 Kč na litr čistého alkoholu). V minulém roce jste na litr čistého alkoholu odvedli 285 Kč na spotřební dani.

Z litru vodky (40 % alkoholu) tedy odvedete 129 Kč (v roce 2019 byste odvedli 114 Kč).

Zvýšení se rovněž dotklo i alkoholu vypáleného v pěstitelských pálenicích, do roku 2019 činila sazba spotřební daně 143 Kč za litr čistého alkoholu, od roku 2020 tato sazba činí 162 Kč za litr čistého alkoholu.

Kolik odvedete na spotřební dani a DPH u vašeho oblíbeného tvrdého alkoholu v roce 2020?

Vypočítejte si, jaké je zdanění u vašeho oblíbeného tvrdého alkoholu

Kalkulačka zdanění cigaret

Spotřební daň z cigaret v roce 2020 vzrostla, což se na balíčku cigaret projeví zdražením přibližně o 9,1 Kč.

Většinu z ceny balíčku cigaret již tak odvedete státu (záleží na ceně balíčku cigaret – čím nižší cena – tím vyšší relativní zdanění).

Kolik tedy odvedete na daních u vaší oblíbené značky?

Vypočítejte si, jaké je zdanění u vašich oblíbených cigaret

mBank.cz (mKonto)


Společnost:mBank S.A., organizační složka
Web:
Popis:mBank vstoupila na český trh v roce 2007 jako průkopník samoobslužného internetového bankovnictví, což ji umožňuje nabídnout zákazníkům nejvyužívanější bankovní služby zcela zdarma.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=cb64a4ba

Roční zúčtování daně nebo daňové přiznání: jak si odečíst hypotéku z daní

11.02.2020 | Redakce, Finance.czBYDLENÍ

Daňové přiznání se opět blíží. Neradostné období alespoň částečně ocení plátci hypoték, kteří si mohou část zaplacených úroků odečíst z daní. Jak vysoký odpočet je možný, jak správně postupovat a kdo si může odpočet uplatnit?

Stát podporuje vlastní bydlení možností odpočtu úroků úvěru na bydlení až do výše 300 tisíc korun ročně. V praxi to znamená, že maximální odečitatelná položka činí 45 000 korun ročně. Na tu ovšem většina domácností nikdy nedosáhne, protože by teoreticky museli splácet hypotéku kolem 8,5 milionu korun.

Výše částky, kterou si daňový poplatník může odečíst z daní, závisí na výši úrokové sazby a počtu let do konce splatnosti hypotéky. „Zvláště v první třetině splatnosti úvěru tvoří většinu celkové měsíční splátky úroky úvěru. Úvěr je v této fázi umořován pouze asi z 20 %. Co zaplatí dlužník na úrocích, dostane však z části zpátky na daních. U hypotéky ve výši 1,8 milionu korun je běžné získat za rok 12 000 Kč na daních zpátky,“ uvádí Jan Kruntorád, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Gepard Finance, která se zabývá poradenstvím v oblasti hypotečních úvěrů.

Odpočet úroků z hypotéky a z úvěrů na bydlení je nezdanitelná část daně ve výši až 300 tisíc za rok.

 • Jak velká je to sleva: 300 tisíc za rok jako nezdanitelná část daně, což dělá až 45 tisíc slevy na dani za rok. (300 000 x 0,15)
 • Kdo má nárok: plátce hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, který tímto úvěrem řeší bytovou potřebu svou nebo svých blízkých.
 • Jak uplatnit: jednou ročně v daňovém přiznání, nebo u zaměstnavatele v ročním zúčtování daně.
 • Kdy uplatnit: při daňovém přiznání (1. dubna), u zaměstnavatele při ročním zúčtování daně (17. února).
 • Může přinést daňovou vratku: ANO.
 • Může přinést daňový bonus: NE.

Základní podmínkou pro uplatnění odpočtu je splnění bytové potřeby

Pro odpočet úroků úvěru na bydlení je nutné splnit zákonné podmínky. Základ daně si lze snížit odpočtem úroků z úvěru pouze tehdy, pokud je daným úvěrem řešena takzvaná bytová potřeba poplatníka nebo jeho blízkých příbuzných. Bytová potřeba není ze zákona splněna třeba tehdy, pokud je na úvěr pořízena rekreační chata nebo chalupa. Stejně tak není splněna, pokud je úvěr použit na výstavbu nemovitosti v rámci podnikatelské činnosti či výstavbu za účelem pronájmu.

Jestliže je však pořízen na úvěr byt nebo dům, kde bude jeho vlastník bydlet, není s odpočtem úroků problém. Při nejasnosti, zda je řešena bytová potřeba poplatníka, je definice k nalezení v § 15 zákona o dani z příjmu odstavec (3). Další podmínkou je to, že je nutné být účastníkem úvěru, tedy ten, kdo si úroky z hypotéky odečítá, musí být uveden ve smlouvě o hypotéce, nebo úvěru na bydlení. V praxi je možné odečíst úroky z hypotečního úvěru i z úvěru ze stavebního spoření, stejně tak si můžete úroky odečíst při refinancování.

Odpočet úroků hypotéky z daní

(foto: Shutterstock)

Myslíte, že s novými podmínkami dosáhnete na hypotéku?

Ano
Ne
Nevím
Celkem hlasovalo: 16457

Odpočet neumožní některé formy a výše příjmu

Odpočet úroků je umožňován jak zaměstnancům, tak osobám samostatně výdělečně činným. Zaměstnanci musejí obecně pro možnost odpočtu v průběhu roku odvádět na dani z příjmu více, než činí měsíční sleva na poplatníka 2 070 Kč. OSVČ musejí mít zase takový zisk, aby jim vznikla daňová povinnost.

Odpočet úroků tedy neuplatní například vlastník nemovitosti pracující za minimální mzdu nebo pracující současně pro několik zaměstnavatelů pouze na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč. Na odpočet nemá prostor ani samoživitelka pobírající rodičovský příspěvek. Stejně tak si nebude moci snížit daňovou povinnost OSVČ, která vykazuje roční zisk pod 165 600 Kč včetně. Pro hodnotu zisku 165 600 Kč vychází totiž daň 24 840 Kč, kde po odečtení zákonné slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč vzniká nulová daňová povinnost.

Pro odpočet úvěru je třeba několik dokumentů

 • Při uznání odpočtu je nutné doložit v originále výši zaplacených úroků a při prvním uplatňování odpočtu i výpis z katastru nemovitostí.
 • Potvrzení o výši zaplacených úroků za uplynulý rok zasílají banky a stavební spořitelny svým klientům vždy začátkem roku. V případě, že klient potvrzení nedostal, stačí kontaktovat banku nebo stavební spořitelnu.
 • Pro výpis z katastru nemovitostí je nutné navštívit katastrální úřad.
 • Daňový odpočet lze uplatnit buď v daňovém přiznání, zaměstnanci pak mají i možnost uplatnění v ročním zúčtování s pomocí mzdové účtárny zaměstnavatele. Nicméně i zaměstnanec má možnost podat si sám daňové přiznání.

Příklad snížení ceny úvěru na bydlení díky odpočtu

Odpočet úroků patří mezi nezdanitelné položky. Daňovou povinnost nesnižuje v plném rozsahu jako slevy na dani. Odpočet úroků snižuje daňový základ. Při odpočtu 100 000 Kč činí vzhledem k 15% dani z příjmů daňová úspora 15 000 Kč. Tuto částku posílá v případě zaměstnanců finanční úřad na bankovní účet vlastníka nemovitosti. Osobám samostatně výdělečně činným sníží odpočet úroku daňovou povinnost o 15 000 Kč.


Tabulka: Daňové vratky při zaplacení 100 000 Kč na úrocích a hrubé měsíční mzdě 25 000 korun

PoložkaČástka
Úhrn příjmů od zaměstnavatelů300 000 Kč (12 x 25 000 Kč)
Úhrn povinného pojistného102 000 Kč (300 000 Kč x 1,34)
Základ daně ze závislé činnosti402 000 Kč (300 000 Kč + 102 000 Kč)
Odpočet úroků100 000 Kč
Základ daně302 000 Kč (402 000 Kč – 100 000 Kč)
Daň z příjmu45 300 Kč (302 000 Kč x 15 %)
Sleva na poplatníka24 840 Kč
Daň po slevě20 460 Kč (45 300 Kč – 24 840 Kč)
Úhrn sražených záloh35 460 Kč (15 % ze superhrubé mzdy – měsíční sleva na poplatníka)
Přeplatek na dani15 000 Kč (35 460 Kč – 20 460 Kč)

Zdroj: Gepard Finance

Pozn.: Výpočet sražených záloh jsme získali jako 15 % ze superhrubé mzdy – měsíční sleva na poplatníka. Superhrubou mzdu dostaneme započtením odvodu sociálního (24,8 %) a zdravotního pojištění (9 %) placeného zaměstnavatelem ke hrubé mzdě.

Na daních lze s průměrnou hypotékou celkem ušetřit i 160 000 Kč

„Obvyklá výše hypotéky se dnes pohybuje kolem 1,7 milionu, při splatnosti na 30 let a sazbě 3,5 %. Daňová úleva, kterou v takovém případě může domácnost využít v prvních letech splácení hypotéky, představuje 8 700 Kč ročně. V dalších letech dochází k jejímu postupnému snižování. Je to proto, že daňový odpočet se vypočítává jako 15 % ze zaplacených úroků v daném roce (do maximální výše 300 tisíc ročně). Ty jsou v počátku splácení nejvyšší a postupně, s umořujícím se dluhem, klesají. I tak za celou dobu splácení hypotéky ve výši 1,7 milionu klient na úrocích zaplatí více než milion korun. Pokud by po celou dobu splácení dodržoval odpočitatelné položky, může na daních za 30 let uspořit 157 500 Kč,“ uvádí Daniel Kotula majitel RE/MAX Center.

https://www.wedos.cz/?ap=EMLakY
On-line pojištění:https://www.pojisteni.cz/?ap=EMLakY
Investovat je snadné
Jak začít
Jen 3 kroky k prvnímu pokynu
Jak uspět?
8 rad pro začínající investory
Instruktážní videa
Průvodce aplikací, komentáře
Demo aplikace
Vyzkoušejte si skutečné obchodování bez rizika