Různé

75% sleva pro studenty a seniory | Flixbus

Weby pro seniory

Vstupujte.cz

21.01.2007 16:11

Informační server nejen pro seniory – provozuje občanské sdružení pro podporu psychosociálních aktivit Remedium Praha. Stránky vznikly jako součást projektu Internet a senioři, který získal finanční podporu ze zdrojů programu EU Phare – program Podpora aktivního života seniorů. Nabízejí literární dílnu, občanskou poradnu, seznámení, inzerci, fotogalerii.

Otevřeno seniorům

19.06.2014 22:16

Webové stránky sociální kampaně, která se věnuje problematice tzv. ageismu – znevýhodnění seniorů v naší společnosti. Na webu najde veřejnost i média vedle aktuálních článků z tisku také kupř. mýty o stáří a návody, jak podobným společenským stereotypům a tabu předcházet. Realizátorem kampaně OtevrenoSeniorum.cz je Diakonie ČCE, druhá největší nezisková organizace poskytující sociální služby a občanskou pomoc v ČR, mezi jejíž nejčetnější klienty patří právě starší lidé.

i60.cz

27.01.2014 18:45

Internetový magazín pro starší generaci, kde čtenáři najdou články o životním stylu aktivních seniorů, rady a tipy, jak vyřešit své problémy, jak si zpestřit podzim života, jak se dále vzdělávat, cestovat a bavit se. Mohou se zúčastnit vždy několika soutěží, každodenního vědomostního kvízu, luštění křížovek, využít služby zasílání pohlednic, chatovat nebo si vyměňovat názory a najít nové přátele. Magazín i60 je unikátní tím, že jej z velké části tvoří sami čtenáři. Jejich příběhy i doporučení protkané letitou moudrostí a zkušeností patří k vedle rozhovorů se známými osobnostmi k vůbec nejčtenějším.

Moudrý senior

26.08.2013 15:44

Webové stránky MOUDRÝ SENIOR kladou největší důraz na pět nejdůležitějších oblastí, s kterými se senioři ve svém životě nejvíce setkávají. V prvé řadě je to zdravotnictví, kde se věnuje problematice stárnutí a s tím souvisejících nemocí. Podstatná část je zaměřena na prevenci chorob stáří s návody, jak si co nejdéle udržet dobré zdraví. Další oblastí jsou právní rady a návody na ochranu nejzranitelnější skupiny obyvatel. V oblasti financí hodlá server přispívat ke zvyšování finanční gramotnosti seniorů. V dalších sekcích se věnuje kultuře a cestování, kde se zaměřuje na všechny vhodné akce, které mohou zajímat seniory.

SENSEN

28.01.2013 17:29

Nadace Charty 77/Konto BARIÉRY oslovuje projektem Senzační senioři aktivní seniorskou veřejnost. Na portálu je možné zapojit se například do tvorby Národní kroniky, což je unikátní archiv vzpomínek pamětníků. Zachycuje události osobního a místního významu, které jsou ukládány v Národním muzeu pro příští generace. Kluby SENSEN jsou rozmístěny po celé republice a vytvářejí neformální spojení starších lidí. Klubové programy se orientují i na vzdělávání, podporu počítačové gramotnosti, osobnostní rozvoj a pohybové aktivity. Portál přináší aktuality z regionů, soutěže, lékovou poradnu ve spolupráci s IKEM a bezpečnostní poradnu orientovanou na prevenci kriminality.

Důchodová reforma

16.01.2013 19:10

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo ve spolupráci s ministerstvem financí (MF) podrobný návod, jak se zorientovat v důchodové reformě a odpovědně se rozhodnout o vlastní budoucnosti. Dokument s názvem „Manuál k důchodové reformě“ nabízí formou nejčastějších otázek a odpovědí informace o všech současných změnách v důchodovém systému.

i-Senior.cz

14.08.2011 10:18

Web i-Senior vznikl v dubnu 2011 na základě vysokoškolského semestrálního projektu. Články na aktuální témata zde začalo připravovat deset studentů ekonomické žurnalistiky. Postupně se tým rozšiřuje o nové redaktory a jeho působnost sahá daleko za prostory vysokoškolského projektu.

SeniorPortál.cz

09.07.2011 16:18Portál snažící se zpříjemnit čas lidem ve věkové kategorii nad 55 let. Přináší denně nové články (některé i ve slovenštině), jednou týdně videoreportáže. Pro zaregistrované čtenáře má výhodné akce a slevy na nejrůznější produkty.

Třetí věk

01.06.2010 20:25

Portál, který provozuje Mgr. Vlasta Otychová s týmem dobrovolných spolupracovníků, se tematicky člení do řady rubrik. Nejvíce vyhledávané jsou články o zdraví a soutěže, v nichž je možné vyhrát zajímavé ceny. Denně zde přibývá několik příspěvků. V rubrice Zeptejte se odpovídají na dotazy čtenářů lékaři, psychologové a odborníci na počítače.

Vital plus – časopis pro seniory

24.10.2009 16:51Internetová verze oblíbeného časopisu, který se věnuje postavení seniorů ve společnosti. Obsahuje rozhovory a témata, která si jinde nepřečtete.

Seniorum.cz

31.01.2009 15:05Portál provozuje občanské sdružení Život90 za podpory Nadace České spořitelny. Nabízí aktuality z nejrůznějších oblastí, diskusní fórum, poradenství odborníků, virtuální výstavy, různé produkty a služby a další rubriky.

Život 90

04.06.2008 0:44Stránky občanského sdružení Život 90 obsahují diskuzní fórum pro seniory, zpravodaj Senioři, ukázky z časopisu Generace a informace o dalších aktivitách sdružení. V sídle sdružení – Domě PORTUS – se nachází např. Akademie seniorů (kursy jazykové, výtvarné,internetu,počítačové …) , respitní a rehabilitační centrum, pracoviště zde má také dispečink Tísňové péče Areíon, krizová linka Senior telefonu, pečovatelská služba, Informační a poradenské centrum, Divadlo 90 U Valšů , redakce časopisu pro seniory GENERACE a další.

E-senior

28.04.2007 11:10

Seniorský portál byl vytvořen Informačním a poradenským centrem při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a v současné době se jeho stránky naplňují. Má pomoci seniorům orientovat se v nabídkách na vzdělávání a také umožnit vzájemnou komunikaci s vrstevníky. Je určen především pro vzdělávání seniorů v regionech, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastňovat výuky Univerzity třetího věku presenční formou v sídlech vysokých škol a univerzit.

Rada seniorů České republiky, o.s.

21.01.2007 16:24

Stránky občanského sdružení Rada seniorů České republiky informují o činnosti organizace, nabízejí vstup do několika poraden pro seniory, z archivu je možné si stáhnout noviny ve formátu pdf Doba seniorů, a to od čísla 1/2005.

Alzheimer.cz

21.01.2007 16:22

Informační servis o službách pro seniory je zaměřen zejména na Alzheimerovu chorobu. Nabízí přehled domovů důchodců, lékařů, lůžkových zdravotnických zařízení, denních center a specializované péče o pacienty s demencí.

Elpida plus

21.01.2007 16:19Stránky představují programy obecně prospěšné společnosti, která pomáhá seniorům. Patří k nim Linka seniorů, linka důvěry pro seniory (bezplatná služba na čísle 800 200 007), Školička internetu pro seniory, jejíž počítačové kurzy absolvovalo již více než 20 tisíc seniorů, Seniorcentrum Limuzská – centrum služeb a aktivit pro seniory a čtvrtletník Vital plus.

Umírání.cz

21.01.2007 16:16

Informační a diskusní portál pro pečující, pro lékaře, pro nemocné a pro pozůstalé nabízí hodně informací a také prostor pro vzájemné sdílení a pomoc.

Senior tip

21.01.2007 16:14Internetový magazín nejen pro seniory provozuje občanské sdružení Společnost SenioR. Má široké zázemí redaktorů a dopisovatelů, člení se do více rubrik. Mezi nejsledovanější patří Diskuse, Radíme si, Kuchařka.

Pečující on-line

19.06.2014 22:23

Cílem projektu www.pecujici.cz je vzdělávání pečujících o těžce chronicky nemocné starší rodinné příslušníky a podpora jejich prestiže. Stránky by měly být jejich pomocníkem a mostem k vytváření svépomocných skupin a center pečujících osob, a to bez ohledu na typ postižení rodinného příslušníka. Obsahují kalendář akcí, příručky ke stažení, poradnu, diskusní klub, aktuální články a odkazy.

PŘISPÍVÁME K PROŽITÍ PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA…

REGISTROVANÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA TÍSŇOVÉ PÉČE PRO SENIORY, ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A OSOBY V KRIZI.      

Bezplatná linka NONSTOP 800 603 030

Moderní tísňová služba Anděl Strážný chrání zdraví a životy, dává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky.Prostřednictvím SOS tlačítka pomáhá řešit krizové situace seniorům, osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným a jejich rodinám.

Je registrovanou sociální službou podle ust. § 41 zák. č. 108/2006 Sb. Na úhradu služby lze využít příspěvek na péči.

Poslání a cíle Anděla Strážného

Posláním Anděla Strážného je zachovat u našich klientů optimální míru samostatnosti a nezávislosti v jejich přirozeném prostředí.

Naším cílem je:

  • snížení sociálních, zdravotních a bezpečnostních rizik
  • zprostředkování pomoci v krizových situacích ohrožujících zdraví nebo život
  • oddálení odchodu do pobytových zařízení

NEPŘETRŽITÁ POMOC KLIENTŮM A JEJICH RODINÁM

DRŽÍME SI STATUS “ NEJVSTŘÍCNĚJŠÍ TÍSŇOVÉ SLUŽBY“

Anděl pomáhá v rámci celé České republiky

Pomáháme seniorům a jejich rodinám

Prostřednictvím monitorovacího zařízení s SOS tlačítkem napojeným na náš dispečink zajistíme okamžitou pomoc školeného personálu v krizových situacích např. pádu, úrazu, nevolnosti, panické úzkosti apod. Jak se stát klientem…

Anděl Vám půjčí monitorovací zařízení zdarma

Nemáte žádnou vstupní investici

Naše organizace v současné době nabízí širší portfolio monitorovacích zařízení. Více informací…

Nemusíte nic kupovat, zařízení Vám půjčíme. Využijte naší mimořádné nabídky.Anděl je Vám stále blíž
Budujeme nové pobočky
Zavolejte a domluvte si osobní setkání u Vás doma s klíčovou sociální pracovnicí pro daný kraj. Ta se již postará o zajištění služby pro Vaši babičku či dědečka. Klient si může zařízení ihned vyzkoušet a službu začít využívat. Kontakt na sociální pracovnici zde…

Anděl má nejpříznivější ceny

1 adaptační měsíc vždy ZDARMA

Aktivujeme službu nic neplatíte, nefunguje zařízení – výměna zdarma, chcete ukončit službu žádné storno poplatky. Platíte pouze pravidelný měsíční poplatek za telekomunikační služby.

Andělská sbírka

Pomáháme v tíživé finanční situaci

Anděl pomáhá i klientům, kteří potřebují pomoci, ale jsou v tíživé finanční situaci. Díky naši dárcům v rámci naší Veřejné sbírky. V případě, že by jste potřebovali pomoci kontaktujte nás…

Povídavá linka

Pomocí v krizových situacích péče nekončí

Klienti Anděla Strážného mohou prostřednictvím monitorovacího zařízení komunikovat s pracovníkem
tísňové péče také na takzvané Povídavé lince.

Riziko pádu s věkem stoupá

V loňském roce potřebovalo 152 712 lidí starších 65 let po pádu lékařské ošetření. 60 089 lidí se

nevyhnulo hospitalizaci a 608 na následky pádu zemřelo.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Víte o někom, kdo by si chtěl vyzkoušet tísňovou péči Anděla Strážného na měsíc zdarma?
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT !

Jak tísňová péče pomáhá

Příběhy

paní Jana, 72 let, Kaplice

Zbavení strachu z pádu, psychická stabilizace

Jana žije sama v domě s pečovatelskou službou. Prodělala již několik cévních mozkových příhod a nyní je závislá na pomoci pečovatelek. S poruchou řeči a pohybového aparátu je pro ni zvládání jejího každodenního života velice obtížné. Přesto se nevzdává a je schopna si uvařit lehký oběd a vyrazit na procházku na elektrickém vozíčku.

Jana je vybavena naším zařízením tísňové péče, které detekuje pády. Při takové nehodě se prostřednictvím SOS tlačítka dovolá na pracovníka pultu tísňové péče a ten následně volá IZS, v tomto případě hasičský záchranný sbor, který paní Janě poskytne pomoc a posadí ji zpět na vozík nebo židli. Prozatím se naštěstí nejednalo o pád, kdy by musel zasahovat lékař.

Jana se díky naší službě tísňové péče přestala bát, že bude muset na pomoc čekat opakovaně několik hodin a výrazně se psychicky stabilizovala.

paní Ludmila, 59 let, Č. Budějovice

Spojení s rodinou, psychická stabilizace

Klientka je po cévní mozkové příhodě nehybná na celou pravou stranu těla, velmi špatně komunikuje a je odkázána na přesuny pomocí invalidního vozíku. Její manžel velmi usiloval o to, aby jeho paní mohla žít zpět ve svém domácím prostředí, což se mu podařilo. Přibližně 6 hodin denně se o Ludmilu stará pečovatelka. Naše zařízení tísňové péče je vybaveno SIM kartou a je možné na něj volat jako na mobilní telefon. Ke spojení s volaným dojde automaticky, což manžel Ludmily využívá v době, kdy je v zaměstnání. S manželkou tak může kdykoli mluvit a být jí touto cestou oporou a na blízku. Služba tísňové péče Anděla Strážného pomáhá manželům ke zvládání běžného života a Ludmile zejména ke zlepšení jejího psychického stavu.

POMOC V ČÍSLECH ZA ROK 2019

CELKEM 59 665 ŘEŠENÝCH UDÁLOSTÍ

SOS ČERVENÉ TLAČÍTKO A PÁD

7 069 x

NÍZKÁ AKTIVITA – KLIENT SE NEHÝBE

8 998 x

VÝJEZD – ZAJIŠTĚNÍ POMOCI

1 380 x

KONTROLA  ZDRAVOTNÍHO STAVU

21 786 x

Více pomoci:

Připomínání léků – 3113 x
Kontrola zdravotního stavu (voláme jak se klient cítí) – 12778 x
Nízká aktivita (klient se dlouho nehýbe, voláme zda je v pořádku)- 6050 x
Nízká aktivita – kontaktování kontaktní osoby klienta – 44 x
SOS tlačítko (červené tlačítko) a pád – 3664 x

Chcete nás kontaktovat ?

OZVĚTE SE NÁM

Mobilní systém tísňové péče pomáhá řešit i komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí doma i venku, bez nutnosti trvalého dohledu druhé osoby či odchodu klienta do zařízení s trvalou péčí. Klient má možnost pomocí speciálního zařízení s komunikační jednotkou a SOS tlačítkem připojeným nepřetržitě na dispečink tísňové péče, možnost kdykoliv přivolat pomoc Anděla Strážného.

TERMÍNOVANÉ VKLADY LONI NEVYDĚLÁVALY. JEJICH OBLIBA PŘESTO ROSTE

Termínované vklady loni nevydělávaly. Jejich obliba přesto roste

14.2.2020, Spoření

V mínusu skončila většina klientů, kteří si loni sjednali nový termínovaný vklad. Jejich úroky v naprosté většině případů nezvládly pokrýt inflaci. Přesto jejich obliba koncem roku stoupala. Stále totiž nabízí výhodnější podmínky než některé další spořicí produkty.NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK USPOŘIT PENÍZE!

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=cb64a4ba

Nová Kaledonie: Někdejší trestanecká kolonie je dnes tropickým rájem

 

Na světě už nezbývá mnoho míst, kde by lidé žili podle pradávných zvyklostí. Ostrovy Nové Kaledonie, druhého největšího zámořského území Francie, k nim však patří. A v posledních letech proslula někdejší trestanecká kolonie jako tropický ráj na Zemi

<p>Zelené pahorky pokryté deštnými lesy připomínaly Jamesi Cookovi skotskou krajinu, a tak vznikl název Nové Kaledonie.</p>

Zelené pahorky pokryté deštnými lesy připomínaly Jamesi Cookovi skotskou krajinu, a tak vznikl název Nové Kaledonie.

<p>První osadníci připluli ke kaledonským břehům z okolních ostrovů na jednoduchých vahadlových člunech zhruba pět tisíc let před naším letopočtem a po dlouhá staletí si udrželi tradiční způsob života.</p>
<p>Stotisícová metropole Nouméa patří mezi nejrychleji rostoucí města Pacifiku.</p>
<p>V Nové Kaledonii žije pouze devět druhů savců. Patří k nim i dugong neboli „mořská kráva“.</p>
<p>Domorodí Kanakové dosud žijí v tradičních obydlích s jehlanovitými střechami z palmových listů.</p>

Reklama

Až do roku 2010 používala Nová Kaledonie výhradně francouzskou vlajku, dnes už ovšem na oficiálních místech vlaje rovněž standarta přijatá díky FLNKS – politické straně za nezávislost regionu. Symbol na žlutém pozadí, značícím slunce, znázorňuje vyřezávaný dekorativní prvek umisťovaný na tradiční kanacká obydlí. Každá ze tří novokaledonských provincií má navíc vlastní vlajku. 

Nová Kaledonie leží 1 270 km od Austrálie coby nejbližšího kontinentu a od „mateřské“ Francie ji dělí přes 16 000 km, deset časových pásem a minimálně 25 hodin v letadle. Možná i proto trvalo relativně dlouho, než si tam našla cestu moderní civilizace, a dodnes platí, že mimo větší města žijí obyvatelé podle domorodých tradic. Stotisícová Nouméa se už ovšem řadí mezi nejrychleji rostoucí metropole Pacifiku, v poslední dekádě zažívá stavební boom a její populace se každoročně rozšiřuje. 

Všudypřítomná francouzština, dopravní ruch a pobočky nadnárodních řetězců ve vás snadno vzbudí dojem, že jste se místo v Tichomoří ocitli na francouzské Riviéře. Stačí se však vydat za hranice města a okolní scenérie se rázem změní v tropický ráj, jako vystřižený z turistických průvodců: Mezi písečnými plážemi a horskými vrcholy porostlými deštným pralesem se ukrývají vesnice původních obyvatel, kde jako by se čas zastavil v době kamenné.

Tradice v pralese

Kanakové, tedy domorodci Nové Kaledonie, tvoří asi 40 % místní populace a živí se zemědělstvím a rybolovem. Někde však zůstávají dominantní skupinou – představují například 96 % obyvatel korálových ostrovů Loyauté. 

Stále také zachovávají tradiční kmenová společenství: Ústředním bodem kanackých vesnic je chýše náčelníka, obklopená dřevěnými chatkami s typickou jehlanovitou střechou z palmových listů. Na vrcholku každého domku se nachází vyřezávaný totem, který zdobí i novokaledonskou vlajku. Z kamene se staví jen výjimečně, většina budov je dřevěná. Ostatně materiálu se nabízí dost – celoročně příznivé počasí umožňuje růst bujné vegetace. 

Zobrazit na mapě Googlu

Niklová velmoc

Kanakové obecně prosluli jako velmi srdeční hostitelé, k francouzským obyvatelům však chovají rozporuplný vztah. Poté, co začali Evropané v 19. století těžit v regionu nikl, nezažívali totiž právě šťastné časy. Ukázalo se, že se v Nové Kaledonii nachází pětina světových zásob zmíněného kovu, tudíž dnes valná část příjmů místní ekonomiky pochází z jeho těžby. Podle domorodců si ovšem většinu bohatství přivlastňuje francouzská vláda. 

Už před více než čtyřiceti lety se proto ostrované rozhodli dosáhnout nezávislosti na Kaldoších, jak říkají etnickým Evropanům. Zatím poslední referendum nicméně kýženou změnu nepřineslo: 56,4 % voličů se vyslovilo proti úplné autonomii. 

Pokladnice druhů

Souostroví Nová Kaledonie se pyšní jednou z nejpestřejších druhových skladeb na světě, 70 % tamních živočichů a rostlin navíc patří mezi endemity a řada z nich je evolučně velmi původních. Botanikové v místě dosud popsali například 3 322 druhů cévnatých rostlin, včetně jediného parazitického jehličnanu na světě. Živočichové jsou především mořští – podél pobřeží se v délce 1 500 km táhne druhý největší korálový útes světa. Zato například savci mají v regionu pouze několik zástupců, z toho většinu z řádu letounů.

STRUČNÉ DĚJINY

Na rozdíl od většiny ostatních tichomořských ostrovů tvořila Nová Kaledonie před desítkami milionů let součást prakontinentu Gondwana. Koncem druhohor se oddělila od dnešní Austrálie a začala se posouvat na východ. 

Došlo k tomu ještě před tím, než se v Austrálii objevily živočišné druhy, které tam žijí dnes – zejména vačnatci. Přes 70 % kaledonské fauny i flóry proto představuje endemity, nevyskytují se tudíž nikde jinde na Zemi. Díky mimořádně bohaté biodiverzitě dnes vědci o Nové Kaledonii někdy hovoří jako o samostatném kontinentu (viz Pokladnice druhů)

Nové Skotsko

První osadníci připluli ke kaledonským břehům z okolních ostrovů na jednoduchých vahadlových člunech zhruba pět tisíc let před naším letopočtem a po dlouhá staletí si udrželi tradiční způsob života. Vše se změnilo roku 1774, kdy na místo dorazila flotila britského mořeplavce Jamese Cooka. Ostrovní krajina mu zdálky připomínala zelené skotské pahorky, a území proto pokřtil Nová Kaledonie – podle dřívějšího latinského pojmenování Skotska. 

Netrvalo však ani sto let a o tichomořské souostroví projevili zájem Francouzi. Na příkaz císaře Napoleona území násilně anektovali a vytvořili z něj trestaneckou kolonii. Mezi léty 1853 a 1897 tam poslali víc než dvacet tisíc vězňů, k nimž se po objevení bohatých ložisek niklu připojily i tisíce horníků.

Neúspěšné referendum

Původní obyvatelé se ovšem s nadvládou Francouzů nikdy zcela nesmířili. V 80. letech minulého století se napětí kumulovalo a události vyvrcholily násilnými střety, jež si vyžádaly i několik obětí. Pařížská vláda nicméně dokázala vyjednat odklad řešení až do minulého roku: V listopadovém referendu se pak Kaledoňané těsnou většinou vyslovili pro setrvání ve svazku se zemí galského kohouta. 

LIDÉ

Obyvatelstvo

Počet obyv.: 278 500; očekávaná doba dožití: 77,5 roku; prům. počet dětí: 1,97 na ženu; věková struktura: 31 % obyv. do 19 let, 8,72 % obyv. starších 65 let; městské obyv.: Nouméa má 102 000 obyv.; náboženství: 60 % katolíci, 30 % protestanti, 10 % ostatní; oficiální jazyk: francouzština; obyv. pod hranicí chudoby: 17 %; gramotnost: 96,9 %.

Politika

Státní zřízení: francouzské zámořské území; guvernér: Philippe Germain; volby: parlamentní volby se konají každé čtyři roky.

Ekonomika

HDP na hlavu: 38 921 USD (odhad z r. 2016; ČR – 34 200 USD); měna: CFP frank, s kurzem 1 : 0,21 Kč.

GEOGRAFIE

Rozloha: 18 576 km², zhruba jako Slovinsko; charakter území: centrální část největšího ostrova je hornatá, většinu území pokrývá tropický deštný prales, východní část pobřeží porůstají savany; podnebí: tropické, oceánské a velmi vlhké i větrné; teploty: celoročně vysoké – průměrně 23 °C; nejnižší a nejvyšší bod: Pacifik (0 m) / Mont Panié (1 629 m). 


Brno-Jih

Základní informace

Část obce:Brno
Kraj:Jihomoravský
Okres:Brno-město
Správní obvod:Brno
GPS souřadnice:49.178328N, 16.624685E
První pís. zmínka:rok 1850 (170 let)
Katastrální výměra:1 277 ha
Počet obyvatel:7 604
PSČ:617 00
Adresa URL:www.brno-jih.cz

Části obce BrnoBohuniceBosonohyBrněnské IvanoviceBrno-BohuniceBrno-BosonohyBrno-BystrcBrno-ČernoviceBrno-ChrliceBrno-IvanoviceBrno-JehniceBrno-JihBrno-JundrovBrno-KníničkyBrno-KohoutoviceBrno-KomínBrno-Královo PoleBrno-LíšeňBrno-Maloměřice a ObřanyBrno-MedlánkyBrno-městoBrno-Nový LískovecBrno-OřešínBrno-Řečkovice a Mokrá HoraBrno-SeverBrno-SlatinaBrno-Starý LískovecBrno-StředBrno-TuřanyBrno-ÚtěchovBrno-VinohradyBrno-ŽabovřeskyBrno-ŽebětínBrno-ŽideniceBystrcČerná PoleČernoviceChrliceDolní HeršpiceDvorskaHoláskyHorní HeršpiceHusoviceIvanoviceJehniceJundrovKníničkyKohoutoviceKomárovKomínKrálovo PoleLesnáLíšeňMaloměřiceMedlánkyMokrá HoraNový LískovecObřanyOřešínPisárkyPonavaPřízřeniceŘečkoviceSadováSlatinaSoběšiceStaré BrnoStarý LískovecStrániceŠtýřiceTrnitáTuřanyÚtěchovVeveříŽabovřeskyZábrdoviceŽebětínŽideniceZobrazit všechny části obce   O OBCI

Brno-jih je od 24. listopadu 1990 jedna z 29 městských částí statutárního města Brna. Zahrnuje celá katastrální území Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Komárov a Přízřenice, a jihovýchodní část katastrálního území Trnitá.HISTORIE OBCEK Brnu bylo území městské části připojeno ve třech fázích. 6. července 1850 byla k Brnu připojena katastrální území Trnitá (její katastr v té době zahrnoval také severozápadní část současného katastru Komárova) a KřenováUBYTOVÁNÍ A RESTAURACEMěstská část Brno – Jih nabízí dostatek ubytovacích a stravovacích možností.OKOLÍ A PŘÍRODAMěstská část Brno-jih hraničí na jihu a jihovýchodě s městem Modřicemi, na západě s obcí Moravany a městskou částí Brno-Bohunice, na severu s městskou části Brno-střed, na východě s městskými částmi Brno-Černovice a Brno-Tuřany. RozkládáSOUČASNOST OBCEV městské části Brno-Jih sídlí zde mnoho významných podniků a firem, ale také hodně menších, které využívají vhodného umístění osm minut tramvají do středu města a snadného výjezdu na Prahu, Ostravu, Bratislavu i Vídeň.SPORTOVNÍ MOŽNOSTI

Cyklistická stezka umožňuje příjezd na brněnskou přehradu a v budoucnu se stane součástí cyklotrasy Brno-Vídeň. Jsou zde také turisticky značené trasy.PAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTINachází  se zde jeden z nejstarších kostelů – kostel svatého Jiljí. Jádro kostela románské z konce 12. století, následoval složitý stavební vývoj do roku 1872. Zachován románský portál z konce 12. století a hlavice sdružených oken.DOPRAVAV městské části Brno – Jih je městská hromadná doprava zajišťováná Dopravním podnikem města Brno. Jsou tu obě významné dálnice „pražská a bratislavská“ s křižovatkami ve tvaru čtyřlístku,TIPY NA VÝLETNabízíme Vám tipy kam na výlet v obci Brno-Jih a jejím okolí.STATISTIKYStatistiky obce Brno-Jih: počet obyvatelREKLAMAUlice PlotníBrno-Jih

Brno-Jih
Brno-Jih