zdraví

Jak by měl vypadat zdravý český senior?

Senioři v dopravě

Senioři v dopravě

Videa pro seniory, ale ne jen pro ně, s oborníkem, MUDr. Markem Slabým, MBA. prezidentem Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a ředitelem Jihočeské ZZS.

Senioři v dopravě

Senioři mohou být díky svým zkušenostem vzorem pro ostatní účastníky silničního provozu.

S přibývajícím věkem je však potřeba sledovat:

 • zhoršování zraku
 • snižující se pohyblivost
 • horší reakční doba
 • vliv léků a nemocí
 • obavy ze současného provozu
 • a docházet na pravidelné prohlídky u lékaře.

PODROBNĚJI K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM V DALŠÍCH VIDEÍCH

Senioři řidiči

Zhoršující se zrak

 • Horší rozeznávání detailů
 • Zúžení zorného úhlu
 • Horší prostorové vnímání
 • Větší citlivost na oslnění
 • Pomalejší přizpůsobení očí změnám

NEPODCEŇUJTE DŮLEŽITOST KONTROL U OČNÍHO LÉKAŘE A POUŽÍVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH BRÝLÍ

Snižování pohyblivosti seniorů řidičů

 • Ztížené a pomalejší nastupování a vystupování
 • Horší pohodlí/pozice na sedadle
 • Obtížnější zapínání bezpečnostních pásů
 • Snížená pohyblivost krku a tím Ztížené rozhlížení
 • Horší reakce, motorika a tím horší ovládání vozidla

Obavy seniorů ze současného provozu

 • Vliv léků, zkušeností, nehod, … věku
 • Hustota a složitost provozu
 • Bezohlednost ostatních
 • Únava, dlouhé a neznámé trasy
 • Nečekané situace

BUĎME OBEZŘETNÍ A OHLEDUPLNÍ

Nemoci a léky seniorů

 • Větší omezení, vliv věku a léků
 • Snižování pohyblivosti i síly
 • Utlumení organismu, nevolnosti
 • Kontrolujme vliv léků na organismus
 • Přizpůsobme tomu naše chování

Ohleduplnost k seniorům

 • Prodlužuje se délka aktivního života
 • Snižuje se rychlost reakce a pohyblivost
 • Buďme k sobě všichni ohleduplní
 • Jednou budeme také seniory

Špatné návyky seniorů

 • Mají velké zkušenosti, mohou být vzorem
 • Přichází omezení věkem, léky… a prohlubování špatných návyků
 • Používejte bezpečnostní pásy, zrcátka, světla, dětské sedačky, správně převážejte mazlíčky
 • Asistenční systémy pomáhají
 • Buďte vzorem správného chování a ne chyb

Pravidelné prohlídky u lékaře

 • S věkem přichází omezení, nemoci a léky
 • Vliv na schopnosti nejen v dopravě
 • Povinné kontroly u lékaře chrání nás i ostatní

CÍLEM JE ZVÝŠIT BEZPEČNOST NÁS VŠECH

Senioři chodci

 • Větší zkušenost a ohleduplnost k okolí
 • Snížení pohyblivosti a rychlosti chůze
 • Větší strach z provozu a ostatních účastníků provozu
 • Snížení reakční doby

Senioři cyklisté

 • Aktivní a zkušení cyklisté
 • Omezení pohyblivosti, větší únava
 • Vliv léků, nemocí a obavy z hustého provozu
 • Přilba je důležitá pro všechny
 • Křehčí kosti i cévy, vyšší riziko při nehodě

Projekt realizace videí pro seniory v dopravě (Online a mobilní vzdělávací materiály pro prioritní témata z programů Komise (nevěnování se provozu, senioři, bezpečnost a plynulost provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla)) byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Videa je možné sdílet a využívat v dalších vzdělávacích projektech zdarma.

KATEŘINA HÁJKOVÁ10. 7. 2020

Každému se dny, měsíce a roky počítají stejně. Projevy zvyšujícího se věku i vnímání vlastního stáří se ale dají ovlivnit. Ne nadarmo se říká, že každý je starý tak, jak se cítí. Kdy se z lidí stanou senioři a co to vůbec znamená?

Článek

Obrázek zdravého seniora znáte z reklam či filmů, kde je prezentován jako jedinec, který bez obtíží překonává různé rekordy. I když realita často vypadá jinak, neznamená to, že člověk, který v 65 letech nekřepčí jako v 50, není zdravý. Spokojenost se liší podle vlastních představ, které mohou být různé. Jak by tedy měl vypadat normální zdravý senior?

Které celebrity stárnutí nezvládají?Stárnout s grácií není těžké. Stačí vědět, jak na toZpomalte stárnutí tím, že se naučíte meditovat

Důležitá je všeobecná spokojenost

Podle Ludmily Mazylkinové, praktické lékařky společnosti Moje ambulance, záleží především na soběstačnosti a fyzické i duševní kondici: „Člověk by se měl cítit všeobecně spokojeně. Měl by mít možnost bez obtíží vykonávat různé činnosti včetně sportování dle svého přání, samozřejmě přizpůsobeného věku a zdravotnímu stavu.”

Nežádoucí je demence a pestrá paleta jejích projevů, nutný je naopak optimismus a udržování sociálních kontaktů. Pomáhají předcházet úzkostem a depresi, které negativně ovlivňují celkovou vitalitu a bývají spojovány právě s rozvojem demence.

Sendvičová generace: Jak skloubit péči o děti i rodiče?

Podstatné je vyhledávat nové zájmy, koníčky, vyzkoušet třeba i univerzitu třetího věku

Online trénink mozku skutečně pomáhá, potvrdil to výzkumObdivuhodný příběh Majky (82): Čím se baví v domově seniorů?

Hranice 65 let je úmluva

„Senior“ znamená v latině „starší“. Podle lékařů je význam slova hodně relativní, statistiky hovoří o osobách nad 65 let. Jak ale říká docentka Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra a proděkanka FHS UK, je to jen jakási úmluva, která nemusí vůbec nic znamenat. „Většina lidí v tomto věku se těší dobrému zdraví, mnozí jsou v plném pracovním nasazení, ať již v zaměstnání, podnikání, nebo v rodině,“ vysvětluje lékařka.

Věk je jenom číslo! Znáte nejstarší sportovce světa?

Senior je člověk, ne souhrn diagnóz

Podle oslovených lékařek tedy nelze zdravého seniora popsat jen na základě souhrnu různých nemocí, protože do celkového stavu se promítá mnoho faktorů. Iva Holmerová klade důraz především na celkové zdraví a soběstačnost.

Na tu má vliv pohyblivost, stav mozku, riziko pádů a depresivita. Ty mohou geriatři po doporučení praktického lékaře různými testy zkoumat a podle výsledků odhalit skutečnosti, které by soběstačnost a kvalitu života mohly v budoucnu ovlivnit. V oblasti duševní se může jednat třeba o demenci, v oblasti tělesné například o křehkost.

Víte, jaké zvyky chrání před demencí?Senioři a osamělost. Jak často vás potřebují vidět? Budete v šoku!Jak se hledá babiččin bramborák

Stárnutí není nemoc

Fyziologické stárnutí je přirozenou součástí života a souvisejí s ním i některé neduhy zapříčiněné postupným opotřebováváním organismu. Bolesti kloubů, únava, pomalost a občasné zapomínání s vyšším věkem zkrátka souvisejí. Člověk, který jimi trpí, proto rozhodně není nezdravý a není nenormální, když po pětašedesátce už nemá tolik energie jako po pětapadesátce.

„I starší lidé jsou normální dospělí lidé. Není to žádný jiný druh člověka. Na to nakonec upozorňuje i Světová zdravotní organizace, která ve svých posledních zprávách o stárnutí uvádí, že věk by v žádném případě neměl být nálepkou, nebo snad dokonce důvodem k diskriminaci, a to v jakékoli oblasti života,“ říká Iva Holmerová. Stáří zkrátka není nemoc, jen fyziologický vývoj organismu, s nímž přirozeně souvisí určitá křehkost a zranitelnost.

Často kladené otázky - Lékař | Elektronické preskripce

Cvičící“ hormon zlepšuje fyzičku i zdraví seniorů

 • Protein syntetizovaný při námaze zvyšuje fyzickou kondici mladých i starých
 • Bez cvičení zabírá proti negativním dopadům nezdravé stravy
 • Stane se lékem na neduhy stáří?

Foto: StockSnap„Cvičící“ hormon zlepšuje fyzičku i zdraví seniorů | Foto: StockSnap

Fyzickou námahou se v lidském těle stimuluje produkce řady hormonů pozitivně působících na zdraví.  Patří k nim i protein MTOS-c. Z řady dalších hormonů podobného účinku vybočuje tím, že se gen pro jeho produkci nenachází v buněčném jádru, ale v mitochondriích.

Člověku možná pomohl na vrchol evoluce „hormon lásky“

Člověku možná pomohl na vrchol evoluce „hormon lásky“

Zatímco savčí jaderná dědičná informace je tvořená více než třemi miliardami písmen genetického kódu a skrývá se v ní kolem 23 000 genů, mitochondriální dědičná informace je podstatně skromnější. Tvoří ji 16 569 písmen genetického kódu a nese instrukci pro tvorbu pouhých třinácti proteinů.  

Učebnice popisují mitochondrie především jako „buněčné elektrárny“ – tedy místa, kde se produkuje energie. Tyto organely však hrají důležitou úlohu také při celkovém vyladění metabolismu. S postupujícím věkem ale tato koordinační úloha mitochondrií ochabuje.

Nejnovější výzkum týmu vedeného Changhanem Davidem Lee z University of Southern California v Los Angeles, jehož výsledky zveřejnil vědecký časopis Nature Communications, naznačují, že narůstající chaos v metabolismu lze i v pokročilém věku zvrátit.

Lék na neduhy stáří?

Vědci podávali injekčně protein MTOS-c myším různého věku. Vedle myší „mládeže“ staré dva měsíce, byly do pokusu zařazeny také myši „středního věku“ staré dvanáct měsíců, a také myší „senioři“ staří dvaadvacet měsíců. Při testech fyzické zdatnosti vykazovaly myši užívající MTOS-c vyšší výkonnost, a to bez ohledu na věk.

Blokáda bílkoviny stárnutí omladila mozky myší

Blokáda bílkoviny stárnutí omladila mozky myší

Zlepšení bylo patrné jak u juniorů, tak i seniorů. MTOS-c zabíral dokonce i v případě, že myši dostávaly nezdravou vysoce tučnou dietu. Mitochondriální protein jim zvýšil nejen fyzickou kondici, ale bránil nabírání na váze a potlačoval projevy cukrovky druhého typu.

Efekt byl jasně patrný i u myší „nad hrobem“. Myší senioři ve věku, který by u člověka odpovídal stáří nad 65 roků, si pod účinkem MTOS-c zvedli fyzičku natolik, že v testech předběhli „nedopované“ myši středního věku.

Vyvozovat z pokusů na myších závěry, které by byly platné pro člověka, bývá notně ošidné. Lee a jeho spolupracovníci proto prověřili reakci organismu mladých, zdravých dobrovolníků na cvičení. Ukázalo se, že po fyzické námaze stoupala koncentrace MTOS-c až na dvanáctinásobek hodnot před cvičením. Protein zřejmě sehrává v lidském organismu podobnou úlohu jako u myší.

Image result for diabetici

REŽIM DIABETIKA 1. TYPU

Diabetes mellitus 1. typu patří mezi chronická autoimunitní onemocnění, jenž v současné době nejsou vyléčitelná. Diabetes 1. typu je sice dobře léčitelný, avšak za cenu pravidelných aplikací inzulínu a nezbytného dodržování řady dietních a jiných režimových opatření.

REŽIM DIABETIKA 1. TYPU

Diabetes mellitus 1. typu patří mezi chronická autoimunitní onemocnění, jenž v současné době nejsou vyléčitelná. Diabetes 1. typu je sice dobře léčitelný, avšak za cenu pravidelných aplikací inzulínu a nezbytného dodržování řady dietních a jiných režimových opatření. Diabetika provázejí den co den, po celý jeho život a představují tak neobyčejný zásah do života nemocného. Díky neustálému vývoji medicíny je kontrola tohoto onemocnění stále lepší, nicméně nutné uzpůsobení dne ve smyslu pravidelného stravování, koordinace s inzulínovou léčbou a tělesnou aktivitou zůstává základním kamenem léčby cukrovky. Úspěšná léčba tak klade velké nároky na každého pacienta s diabetem i tým zdravotníků podílejících se na vedení jejich léčby.

V dřívějších dobách se běžný den diabetika striktně řídil předem stanoveným inzulínovým režimem. Fixní nastavení léčby neumožňovalo individuální změnu denních aktivit nebo úpravu jídelníčku podle momentální situace či chuťových preferencí nemocného. Pacienti zůstávali ve vleku svého onemocnění. V současné době se tento postoj mění, snahou je léčebný režim pokud možno co nejvíce přizpůsobovat potřebám nemocného. Moderní diabetologie klade důraz zejména na samostatnost a flexibilitu v řízení inzulínové léčby samotným pacientem a určitou volnost ve výživě (zejména u pacientů s inzulínovou pumpou), na základě podrobné edukace lékařem-diabetologem a nutriční terapeutkou.

V novém pojetí strategie vedení léčby diabetu je pacient vnímán jako rovnocenný partner lékaře, jenž se významně podílí na průběhu vlastní léčby a zejména pak na jejím konečném výsledku. Tento přístup přináší diabetikům na jednu stranu velkou volnost, na druhou stranu však klade na jejich bedra velkou zodpovědnost. Lékař sehrává roli průvodce „světem diabetu“, ve kterém ukazuje nemocnému správný směr, jehož cílem je dobře kompenzovaný diabetes a varuje před nástrahami (např. nerespektování dietních opatření, kouření), které mohou zapříčinit řadu komplikací. Avšak pouze pacient nakonec rozhodne, kterou cestou se vydá. Pokud zvolí cestu „světem diabetu“, při které respektuje jeho pravidla, pak ho jistě čeká dlouhý a nakonec i mnohem příjemnější život s minimem k diabetu přidruženým komplikacím.

Život diabetika se v zásadě odlišuje od nediabetické populace tím, že v důsledku chybění vlastní produkce inzulínu (jenž řídí osud glukózy v těle) musí regulovat hladinu krevního cukru sám, podkožními injekcemi inzulínu. Bez něj glukóza zůstává v krvi, hromadí se, což vede k poškozování cév, očí, ledvin, dolních končetin a nervů.

Aplikace inzulínu

Při léčbě inzulínem se snažíme co nejlépe kopírovat přirozenou produkci inzulínu zdravými buňkami slinivky břišní. Malé množství inzulínu tyto buňky produkují neustále, tak aby zajistily nepřetržitý přísun energie všem buňkám v těle. Po jídle, kdy se ze zažívacího traktu vstřebávají sacharidy a glykémie rapidně stoupá, beta-buňky nárazově vyplaví větší množství inzulínu, jenž přesune glukózu z krve do tkání. Na podobném principu je založena také inzulínoterapie. Dlouhodobě působící inzulín (v lahvičce má mléčně zakalený vzhled) podáváme nejčastěji jednou denně, obvykle v noci před spaním, v pravidelnou hodinu. Z místa podání se uvolňuje pozvolna a pracuje téměř po celý den. Rychle působící inzulín (v lahvičce čirý roztok) aplikujeme 3xdenně, před každým hlavním jídlem. Obecně začíná působit zhruba za 30-45 minut po injekci. Při nízké glykémii s aplikací vyčkáme do doby těsně před jídlem nebo ho podáme až s jídlem, či po něm. Inzulín aplikujeme nejlépe do podkoží na břiše, odkud se nejsnadněji vstřebává. Poměrně rychle se absorbuje také z podkoží na pažích a stehnech. Tyto lokalizace jsou tudíž vhodné pro injekci rychlého inzulínu. Z hýždí se vstřebává pomaleji, zde je vhodné podávat pomalý inzulín před spaním nebo pokud chceme účinek inzulínu zbrzdit. Z jakéhokoliv místa se inzulín bude rychleji absorbovat pokud tuto tělesnou partii budeme fyzicky namáhat (např. při sportu či posilování). Místa aplikace by se měla čas od času měnit, aby změny v podkoží po opakovaných vpiších resorpci inzulínu nezhoršovaly.

Důležitost správného stravování

Výživa se u diabetiků 1. typu příliš neliší od všeobecných doporučeních platných pro širokou populaci. Jídelníček by měl být pestrý. Je založen na kvalitní a vyvážené stravě se zastoupením všech základních živin, přičemž respektuje množství cukrů v každé porci, které je definované ve výměnných jednotkách (1VJ = 12g sacharidů). Počet výměnných jednotek na den vychází z množství sacharidů, jenž pacient konzumoval ještě před rozvojem cukrovky (mění se však v případě tendence k přibývání na váze) a rozdělí se do 6 porcí. Jsou to tři hlavní jídla (s odstupem 4-5h), dvě svačiny (optimálně za 2 h po snídani a obědě) a obvykle i druhé večeře před spaním. Na tento jídelní plán lékař nastaví inzulínový režim. Před druhou večeří je vhodné kontrolovat glykémii. Pro snížení rizika noční hypoglykémie je ideální glykémie před spaním 6-8 mmol/l!

Glykémie bez výkyvů

Umět spočítat nebo alespoň odhadnout množství cukrů v každém jídle je důležité k posouzení potřebné dávky inzulínu, zvláště pokud se vychýlíme z našeho obvyklého jídelního plánu. Jaké konkrétní množství inzulínu bude třeba, je u každého pacienta individuální. Abychom předešli zbytečnému kolísání glykémie, je výhodnější zaměňovat v jídelníčku potraviny o stejné sacharidové náloži. Kdykoliv tedy měníme obvyklé množství jídla (oslavy, rauty či naopak vynechání jídla, zvracení) je nutné adekvátně upravit dávku inzulínu a glykémii ověřit častým měřením pomocí glukometru!

Pravidelnost ve stravování je u diabetiků zásadní.

Vynechání hlavního jídla (zejména snídaně, kdy je potřeba inzulínu nejvyšší či večeře pro riziko noční nepoznané hypoglykémie) se zásadně nedoporučuje.

Glykémii ovlivňuje také tělesný pohyb. Krevní cukr jako hlavní zdroj energie pro pracující sval, je při tělesné námaze spalován, což se projeví poklesem glykémie. Sport a diabetes se však nevylučují, jen je třeba dbát vyšší opatrnosti. Před cvičením (a při dlouhodobější námaze také v  průběhu a po jejím skončení) je nutné zkontrolovat aktuální glykémii. Při hodnotě < 4mmol/l nejprve upravíme glykémii (přísunem sacharidů), teprve potom je možné bezpečně sportovat. Jestliže plánujeme jít cvičit a dokážeme posoudit intenzitu a dobu tělesné zátěže, snížíme adekvátně dávku inzulínu. Mít při sobě během sportování sladký nápoj (džus či colu) pro zvládnutí hypoglykémie, je u diabetiků naprosto nezbytné. Stejně tak používání kvalitní obuvi k zabránění vzniku otlaků a oděrek, jenž se mohou rozvinout ve špatně se hojící defekt.

Při nemoci je potřeba častější kontrola glykémií

Potřeba inzulínu se enormně zvyšuje v době nemoci či stresu. Byť i při banální chřipce je nutné dávky inzulínu navýšit, jinak může dojít k rozvoji závažné ketoacidózy. Obrovským pomocníkem je opět kontrola glykémie glukometrem a vyšetření ketolátek v moči, které nás mohou informovat o špatně kompenzovaném onemocnění.

Na pomyslných miskách vah je proto třeba považovat jídlo, jakoukoliv nemoc či stres jako faktor, jenž vychýlí ukazatel vah směrem k hyperglykémii a inzulín či tělesnou aktivitu směrem k hypoglykémii. Nad všemi faktory, jenž bezprostředně ovlivňují glykémii, je třeba přemýšlet a naučit se je správně koordinovat s aplikací inzulínu tak, aby hladina cukru v krvi během dne výrazně nekolísala a zůstala v rozmezí blížící se zdravé populaci. Abychom byli schopni udržet stabilní glykémii i během zátěžových období, je třeba dávky inzulínu měnit opatrně za pomoci pravidelného měření glykémie. Měření glykémie má také mimo jiné předcházet každému usednutím za volant motorového vozidla.

Závěrem všem diabetikům přeji, aby se jejich léčebný režim stal přirozenou součástí jejich života, k němuž se jim podaří snadno přistupovat se vší zodpovědností.

MUDr. Jana Urbanová

CO JE DIABETES?

diabetes

Diabetes melltius, česky zvaná úplavice cukrová, odtud pochází známější název cukrovka. Je to onemocnění látkové výměny, kdy v těle nedochází k dostatečné přeměně cukrů a k poruše zpracování tuků, bílkovin, minerálních látek a vody. V tomto článku si projdeme nejdůležitější pojmy, které se s onemocněním pojí.
 

 Když se řekne diabetikKdyž se řekne diabetik

Diabetes je celoživotní chronické onemocnění, pro které je charakteristická zvýšená hladina glukózy v krvi – hyperglykémie. Diabetik se nemůže zcela vyléčit, ale pomocí dobré životosprávy, vyvážené stravy a správné léčby může žít bez větších omezení plnohodnotný život. Pokud se však o sebe nestará tak, jak by měl, vznikají komplikace, které mu dokáží pořádně znepříjemnit život.

GlukózaGlukóza

Je životně důležitá pro všechny buňky, kterým slouží jako rychlý zdroj energie při zvýšené fyzické námaze. Rovnováhu glukózy v krvi ovlivňují hormony glukagon a inzulin. 

InzulinInzulín

Inzulin produkují beta buňky neboli β buňky, umístěné v Langerhansových ostrůvcích ve slinivce břišní (pankreatu). Jeho úkolem je snižovat hladinu cukru v krvi. Je to hormon bílkovinné povahy, který umožňuje glukóze přesun z krve do buněk, kde se cukry štěpí na jednodušší látky, čímž dochází k uvolnění energie nebo ukládání glukózy do rezerv v játrech a svalech ve formě glykogenu.

 Cukrovka = nedostatek inzulinuCukrovka = nedostatek inzulinu

Příčinou cukrovky je neschopnost organismu produkovat nebo využívat hormon inzulin. Podle toho rozdělujeme diabetes na dva typy:

 • Diabetes typ 1 – organismus neprodukuje žádný vlastní inzulin.
 • Diabetes typ 2 – tělo inzulin sice produkuje, ale jeho účinek je nedostatečný, protože je ho málo, nebo citlivost organismu na jeho působení není dostatečná.

Příznakům jednotlivých typů diabetu jsme věnovali samostatný článek „Příznaky diabetu“.

Proč je důležitá léčba?Proč je důležitá léčba?

Neléčený diabetes vede k závažným komplikacím, které nemocného omezují v běžném životě, a v nejhorším případě mohou mít zcela fatální důsledky. Při léčbě cukrovky je důležitá pravidelná spolupráce pacienta s ošetřujícím lékařem a správná životospráva. Pokud je hladina glukózy dlouhodobě vysoká, dochází ke změnám malých cév, což může způsobit postižení srdce a cév jak v dolních končetinách, tak v mozku, kde může dojít k následným mozkovým příhodám. Cílem léčby je tedy udržení hladiny glukózy v normě, pomocí umělého doplňování inzulinu. Včasné odhalení diabetu je pro léčbu zásadní a lze ji odhalit změřením cukru v krvi.

Co je to diabetes

Historie cukrovkyHistorie cukrovky

První zmínky pocházejí z poloviny 2. tisíciletí před naším letopočtem. Pojem diabetes se objevil na konci 1.o století našeho letopočtu a o několik desítek let později je popsán už i první způsob léčby. 
V roce 1907 byly objeveny β buňky v Langerhansových ostrůvcích a v roce 1921 byl kanadskými lékaři Frederickem Bantingem a Charlesem Herbertem Bestem objeven inzulin. Od té doby můžeme diabetes úspěšně léčit.

Světová pandemieSvětová pandemie

Diabetes představuje ve 21. století vážnou nevyléčitelnou nemoc. V současnosti patří k jedné z nejčastějších neinfekčních nemocí na světě. Dlouhodobý a prudký nárůst pacientů po celém světě je způsoben životním stylem. V našem jídelníčku často převládá jídlo bohaté na sacharidy a nedostatek pohybu. Jak správně jíst se dozvíte v článku „Desatero zdravé stravy pro diabetiky 2. typu“.

Úspěšná léčba diabetu stojí na 3 hlavních pilíříchÚspěšná léčba diabetu stojí na 3 hlavních pilířích

 1. Dietní opatření
 2. Fyzická aktivita
 3. Medikace
 4. A v poslední době se stále častěji hovoří o čtvrtém pilíři, kterým je edukace.

Jak si změřit hodnotu cukru v krviJak si změřit hodnotu cukru v krvi

Měření hodnoty glykémie patří mezi pravidelné testování krve v rámci preventivních vyšetření u praktického lékaře. Pojišťovny ji plně hradí od 30. roku věku. Bohužel diagnostika diabetu roste i u mnohem mladších pacientů. Rozhodli jsme se proto ve vybraných BENU lékárnách nabídnout screening diabetu pro držitele BENU lékové karty zdarma. Protože včasným záchytem vysoké glykémie a léčbou předejdete mnoha zdravotním komplikacím, které s sebou nese zvýšená hladina cukru v krvi.

Diabetici mohou díky léčbě plnohodnotně žít

Endokrinologickou a diabetologickou ambulanci dětského oddělení v Nemocnici Břeclav vede již dlouhá léta MUDr. Stanislava Hyčková, která se zabývá výskytem a léčbou diabetes (lidově cukrovky) u pacientů od narození až po dosažení plnoletosti. Počet dětských diabetiků se podle lékařských statistik v České republice za posledních 20 let zvýšil desetkrát. Postiženo je touto nemocí v průměru jedno dítě z pěti set a celostátně je jich evidováno kolem dvou a půl tisíce. To jsou dost alarmující čísla. A na toto téma poskytla MUDr. Sta-nislava Hyčková následující rozhovor. 

Paní doktorko, jak dlouho se problematikou výskytu a léčby cukrovky u dětí zabýváte, v jakém věkovém rozmezí jsou ve vaší péči dětští pacienti a kolik jich máte ve své ambulanci v evidenci? 
„Od roku 1975 pracuji na dětském oddělení, zpočátku jsme sledovali děti od jejich narození do patnácti let. Sledovala jsem diabetické děti již od počátku a touto problematikou se zabývala. I když nově diagnostikova-ných diabetiků  v té době ročně prošlo na oddělení kolem pěti a stav narůstal celkem nevýznamně. Postupně se však nárůst zvyšoval a rozšířila se péče od novorozenců do nedovršených devatenácti let. Odbornou am-bulanci pro endokrinologické a diabetologické pacienty vedu více než dvě desetiletí. Narůst se předpokládal mnohem vyšší, ale incidence se mírně snížila, příčina je neznámá. Nyní mám v péči průměrně kolem 45-50 pacientů, jejich počet závisí na počtu nově diagnostikovaných za rok, což je pět až osm pacientů, a počtu posléze předaných do péče diabetologa pro dospělé.“

Můžete tedy potvrdit statistická čísla, která hovoří o stále narůstajícím počtu dětí trpících one-mocněním cukrovkou? 
„Ano, počet mladých lidí trpících tímto onemocněním  skutečně narůstá, avšak ne takovým tempem, jak se před dvaceti lety předpokládalo. Ale i tak je počet dětí trpících diabetem vysoký.“

Jak zjistíte,  že dítě je postiženo cukrovkou a zjednodušeně řečeno, o jaké onemocnění se vlastně jedná? 
„Diabetes u dětí je zatím převážně diabetes mellitus 1. typu. Diabetes neboli cukrovka je onemocnění, kdy tělo neumí hospodařit s glukosou (cukrem). Jedná se o poruchu ostrůvků, které se nachází ve slinivce břišní a které produkují insulin, který je nutný k tomu aby byl cukr z krevního řečiště  jako zdroj energie  dopraven do buněk. Aby se toto onemocnění projevilo, musí se dítě narodit s určitou vlohou a teprve spouštěcí me-chanismy ( stres, určitý nepříznivý vliv vnějšího prostředí a s největší pravděpodobností nějaký virus) toto onemocnění spustí. Tato vloha se dědí od obou rodičů a vůbec nezáleží na tom, zda se u někoho z příbuz-ných vyskytuje. Nezáleží také na tom, zda je dítě hubené nebo obézní.“ 

Jaký je u dětí průběh a léčba tohoto onemocnění, a je tato nemoc plně vyléčitelná? Pokud ne, dá se dnes již průběh nemoci natolik zvládnout, že takto postižení lidé mohou žít plnohodnotný život? 
„Toto onemocnění se u  dítěte projeví většinou po nějaké viróze, někdy se ani nezaregistruje. Protože klesne produkce insulinu, zvýší se hladina cukru a tím se velice laicky řečeno projeví všechny příznaky. Objeví se žízeň, takže dítě nadměrně pije, stále více močí i v noci, menší děti se mohou začít pomočovat, jsou slabé, unavené, ubývají na váze. Všechny tyto příznaky upoutají pozornost při vyšetření, u dětského lékaře se zjistí cukr v moči, někdy i aceton, dle vážnosti stavu, a vysoká hladina cukru v krvi. Další léčba spočívá v nasazení insulinu, již za hospitalizace na dětském oddělení a doplnění ztrát vody a dalších důležitých prvků. Pokud se tyto příznaky neodhalí nebo podcení, pokračuje  tento stav velmi rychle až do ztráty vědomí a i možnou  smrtí. 
Léčba, jak jsem již naznačila, kromě podávání insulinu, spočívá v pravidelné životosprávě, stravě, která musí obsahovat cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny jako u zdravých dětí, ale cukry se musí počítat  na výměnné jed-notky a brát i ohled na tuky. Strava je rozdělena  denně do tří velkých jídel, snídaně, oběd a večeře a před každým jídlem se aplikuje rychlý insulin, dále dopolední a odpolední svačina a malá druhá večeře. Před spa-ním se aplikuje pomalý insulin, který hlídá hladinu cukru během 12-24 hodin, dle typu insulinu. Děti i rodiče jsou edukovaní, jsou vybaveni pery k aplikaci insulinu a glukometry, což jsou přístroje, které velmi rychle ukáží hladinu cukru (glykemii) v krvi. Rodiče i děti jsou poučeni o rozmezí hodnot, ve kterých se musí pohy-bovat. Velmi důležitý je také pohyb. Dítě je propuštěno do domácího prostředí tehdy, kdy je po zdravotní stránce stabilizováno a kdy je i s rodiči schopno si sestavit jídelníček, aplikovat insulin a měřit si hladinu cuk-ru glukometrem. Dále již probíhají pravidelné kontroly v diabetologické ambulanci, zpočátku častější, po-stupně dle stavu jednou za měsíc až dva. Při správném dodržování doporučených pravidel, žije dítě plnohodnotný život, může sportovat a zařadit se zcela  mezi své vrstevníky. Onemocnění diabetes mellitus je onemocnění trvalé, nelze je zcela vyléčit, ale účinně léčit ano. Možností léčby neustále přibývá, pokrok za posledních 40 let z mých zkušeností je obrovský. Další možností léčby jsou i insulinové pumpy, které dávkují lék kontinuálně, ale stále se nejedná o uzavřený okruh, takže spolupráce pacienta s pumpou je stále  nutná. Situaci by mohlo změnit větší rozšíření metody trvalého monitorování glykemií ve spojení s insulinovou pumpou. Tato metoda by mohla v budoucnu podle mého názoru nejen zlepšit glykémie, ale také zvýšit kvalitu života a osobní spokojenost pacienta.“

Čím si vysvětlujete nárůst této nemoci u dětské populace, nesouvisí to třeba v současné době s životním stylem? 
„Na tuto otázku nelze dostatečně přesně odpovědět, protože zde hraje velkou roli genetika, imunitní systém dokonce i zeměpisná šířka, protože jsou oblasti,kde se diabetes 1. typu téměř nevyskytuje a naopak oblasti, kde je nárůst stále vyšší, např. severské země. Výzkum se zaměřuje na prevenci tohoto onemocnění a dále na průkaz určitých virů, které s manifestací nemoci souvisí. U diabetu 2. typu samozřejmě hraje roli styl života, u diabetu 1. typu to až tak jednoznačné není. 
Pravdou ale je, že počet diabetických dětí stále narůstá, ale na druhé straně léčba je stále dokonalejší, monitorování, dispenzarizace,takže pozdních komplikací by mělo ubývat a kvalita  života se zlepšovat. 

Diabetická dieta

Strava diabetika je základem léčby každého typu cukrovky. Léčebně ovlivňuje onemocnění diabetem, pacienta neomezuje, ani potraviny nezakazuje. Jde o stravu racionální, výživová doporučení jsou stejná, jako pro populaci s vysokými riziky kardiovaskulárních chorob – je vhodná pro celou rodinu.

Správná volba diety zajišťuje přiměřenou tělesnou hmotnost, přiměřený příjem energie, minimální kolísání glykemie během dne, výkyvy lačné a postprandiální glykemie, snižuje riziko ischemické choroby srdeční.

Individuálně nastavený dietní režim umožní nezvyšovat dávku inzulinu nad hodnoty 0,75j./kg/den. Minimalizuje výskyt hypoglykemie a snižuje inzulinovou rezistenci. Příznivě ovlivňuje krevní tuky a podílí se na normalizaci krevního tlaku.

Základ diabetické diety tvoří sacharidy (cukry). Ty by měly tvořit 50 – 60% kalorického přijmu potravy během dne. Dávka polysacharidů, škrobů obsažených v mouce a potravinách z ní vyrobených, v jednotlivých porcích musí být u daného pacienta určena.REKLAMA

Collagen 140g (100% čistý kolagen)269 KčVitamin D3 1000iu 90 kapslí449,00 Kč

Do 30 g na den:

Mléko a mléčné výrobky – laktóza

ovoce – fruktóza

cukr řepný – sacharóza.

Nápoje slazené sacharózou jsou povoleny pouze při hypoglykemii. V praxi používáme u dospělých několik dietních režimů, nejčastěji o obsahu 175g, 225g a 275g sacharidů na den.

Rozložení stravy v průběhu dne: ( snídaně – svačina – oběd – svačina – večeře – II. Večeře nejpozději ve 20 hodin)

Dieta 175 g:

35 – 20 – 40 – 20 – 40 – 20 g sacharidů

Dieta 225 g:

45-30-50-30-50-20   – 20 g sacharidů

Dieta 275 g:

50 – 40 – 65 – 40 – 65 – 20 g sacharidů

Výměnná jednotka – 1 výměnná jednotka (v.j.) = 10g sacharidů

 • Umožňuje záměny potravin při skladbě diety – v rámci dané diety platí rozložení stravy přes den.
 • Znalost je nezbytná u diabetiků 1. typu léčených inzulinem, pumpou.
 • Diabetik má mít dietu individuálně určenou.
 • Musí princip pochopit, nestačí letáček k přečtení
 • Možnost konzultace s nutriční asistentkou, lékařem, systematická edukace nezbytná

Např. ½ krajíce chleba = 1v.j., ½ rohlíku = 1v.j., 1 plátek houskového knedlíku =  1v.j., těstoviny 50g = 1 v.j., 1 větší brambor = 1 v.j., bramborové knedlíky 1+1/2 plátku = 1 v.j.

Jídlo od McDonald – Big Mac 3v.j., hamburger nebo cheeseburger 2,5v.j., hranolky malá porce 2 v.j., velká porce 3v.j., jablková taštička 2,5 v.j., zmrzlina 1,5 v.j.

Další důležitou součástí stravy je vláknina – doporučená dávka 40g/den, převážně rozpustná. Nerozpustná vláknina – otruby, celozrnné výrobky mohou mít u některých pacientů nepříznivé účinky – dyspepsie, průjmy, ztráty vitaminů a minerálů stolicí při překročení denní dávky. Rozpustná vláknina – pektiny, gumy, guar, slizy, hemiceluloza – obsažené v houbách, ovoci, luštěninách. Pozitivní účinek  rozpustné vlákniny – zpomaluje vyprazdňování žaludku, navozuje pocit sytosti, omezuje vstřebání cukrů a tuků ve střevě, snižuje inzulinovou sekreci .

Tuky – tvoří maximálně 30% kalorického přijmu potravy. Živočišné – obsahující nasycené MK – maso, uzeniny, tučné mléčné výrobky – jsou méně vhodné. Cholesterol v potravě -doporučený příjem pod 300mg/den. Rostlinné tuky – obsahují nenasycené MK. To jsou monoenové – olivový olej – 10-14% denního přijmu, polyenové – omega 3 – mořské ryby – příznivý vliv na cévy. Obohacené koncentráty se nedoporučují. Omega 6 – vegetol a sluněčnicový olej – doporučený příjem 6-8% – nepřekračovat, spíše v případě potřeby nahradit sádlem nebo máslem. Nevhodné jsou ztužené tuky. Velmi vhodné jsou lisované panenské oleje, množství opět omezeno. V současnosti je trendem  obohacení tuků o fytosteroly – Flora Proaktiv.

Bílkoviny –  by měly tvořit příjem 10-20% energie na den. Zvýšení nad 0,8g/kg/den způsobí nárůst  hmotnosti. Při snížení příjmu bílkovin pod 0,4g/kg/den hrozí bílkovinná podvýživa a deficit imunity.  Těhotné a kojící ženy by měly navýšit příjem bílkovin až na 1,1g/kg/den.

Redukce příjmu bílkovin je nutná u některých onemocnění ledvin – omezení určí lékař.

Bílkoviny rostlinného původu – luštěniny – pokryjí malou část potřeby.

Obsah bílkovin:

10dkg šunky – 20g bílkovin

10dkg rybí maso – 15-19g bílkovin

10dkg králičí maso – 20g bílkovin

10dkg kuře, krůta – 22g bílkovin

10dkg hovězí maso – 18g bílkovin

10dkg vepřové maso – 15g bílkovin

10dkg tvrdé sýry – do 20g bílkovin

10dkg chléb konzumní – 6g bílkovin

10dkg křehký chléb – 9g bílkovin

Soli a vitamíny –

Kuchyňská sůl – příjem  maximálně  7,5g/den.

U hypertoniků a onemocnění ledvin – snižujeme množství soli, pozor na obsah v minerálních vodách.  Vitaminy a stopové prvky – potřeba stejná jako u nediabetiků.  Vyšší potřeba v zimních měsících, při rekonvalescenci, dlouhodobé dekompenzaci.

Příjem tekutin – voda, minerální vody, bylinné čaje, slabá káva, doporučeno 2 – 3l na den.

Alkohol – lze povolit:

4 dcl vína na týden

1,5 l piva – na týden

1,5 dcl 40% destilátu na týden

Nebezpečí hypoglykemie

Diabetická dieta a alternativní sladidla:

Kalorická – fruktoza a sorbit – maximální dávka do 50g na den, vysoká energetická hodnota, zažívací potíže, průjmy

Nekalorická – aspartam, sacharin, sukraloza, neoheperidin, thaumalin, alitam – doporučuje se kombinovat, dávka neomezená, nezvyšují výskyt zubního kazu, u obézních snižují chuť k jídlu

Speciální diabetické potraviny nejsou u diabetiků nutné, jsou energeticky bohaté. Musí být součástí diabetické diety, neměly by nahrazovat stravu diabetika, neměly by se stát náhražkou při zasycení.

Pokud máte problém s pochopením diabetické diety, je možná konzultace s nutriční asistentkou, lékařem. Kontakt na nutriční asistenty a edukaci poskytne váš diabetolog.

Mohou med a jiné včelí produkty konzumovat diabetici?

 V dřívějších letech platilo, že diabetici mají mnohé potraviny zapovězeny. Především to byly poživatiny bohaté na cukry, které dieta postiženým lidem striktně zakazovala.
     Dnes toto tabu již neplatí. Výživa doporučovaná diabetikům se takřka neliší od výživy normálních zdravých lidí. Zde se ale jedná především o vyvážený příjem potravin bohatých na živiny. Diabetici typu 2, kteří jsou schopni svou výživu následně obměňovat, mohou hladinu cukrů ve své krvi upravit do normálu i bez medikamentů.

Většina lidí má občas chuť na něco sladkého. Pro diabetiky ale platí, že to záleží na množství. Diabetikům se potraviny obsahující cukry dovoluje konzumovat jen v určité míře. Denní kalorická dávka, pocházející z cukrů smí obnášet deset procent. Při přísunu cca dvou tisíc kcal denně to odpovídá dávce asi 50g cukru. Toto množství obsažené ve dvou lžících medu by mělo diabetikům pro jeden den stačit.

Med v malých dávkách
 

Roli zde nehraje pouze množství, ale též způsob, jak je med požíván. Přeměna cukrů se usnadní, když se povolené množství medu rozdělí do více jídel. Diabetici by také neměli med jíst po lžících, ani rozpuštěný v nápojích, ale pouze ve spojení s pevnými potravinami.

Volba vhodné potraviny je při sestavě jídla velmi důležitá. Z jídel bohatých na balastní látky se cukerné sloučeniny uvolňují pomaleji, než z jídel na balastní látky chudých. Zvláště hodnotnými dodavateli balastních látek jsou obilné produkty, jako například celozrnné pečivo, obilné vločky a výrobky mϋsli.

Obilné balastní látky zlepšují účinek hormonu inzulinu, který zodpovídá za snižování hladiny hroznového cukru v krvi a přispívá k udržování nízkých hodnot krevního cukru po jídle bohatém na uhlovodany. Diabetikům, kteří mají chuť na chléb s medem lze doporučit, aby zvolili některý z druhů celozrnného chleba a pod med si namazali pokrmový tuk nebo tvaroh.

Také s celozrnným pečivem, mléčnými produkty, neslazenými obilnými vločkami a syrovými saláty pro diabetiky med dobře stravitelný. Ale pozor! Z ovocných pokrmů (z rozsekaných a rozemletých ovocných plodů) se velmi rychle uvolňují ovocné cukry, takže jejich přislazování se nedoporučuje.
 

Ne každý med je pravý

Mnohé pomazánky označené jako „dia“, které se prodávají v malých baleních s potiskem úlů a včel, vypadají na první pohled jako med. V mnohých případech jím ale nejsou. Pouhý pohled na složení prozradí, co v těch kelímcích vlastně je: vodní roztok sladidla či různé cukerné náhražky a ovocný cukr.

Oproti těmto produktům má med velkou výhodu, že kromě cukru obsahuje celou řadu látek, které jsou pro diabetickou látkovou výměnu cenné: stopový prvek chrom, který zlepšuje účinek inzulinu a vitaminy řady B, jež podporují funkce nervové soustavy.

Cukrovka si s covidem-19 rozumí. Nebezpečí hrozí i diabetikům, kteří jsou jinak fit

Reuters,Vojtěch TrdlicaAktualizováno 14. 8. 2020 9:20Skoro polovina Američanů, kteří zemřeli na covid-19, měla jednu společnou charakteristiku: měli cukrovku. Že je kombinace těchto dvou nemocí nebezpečná, řada diabetiků ví. Vysoké ceny inzulinu v USA ale nutí tyto lidi chodit do práce, kde se pak často nakazí. Tamní lékaři marně vyzývají úřady, aby konaly.Ilustrační foto. | Foto: Reuters

„Pomyslela jsem si: Panebože, mohlo by se to stát i mně,“ říká reportérovi agentury Reuters Devon Brumfieldová, které v březnu zemřel otec. Když byl ještě naživu, poslouchala ho v telefonu, jak jen stěží popadá dech.

Její čtyřiašedesátiletý otec měl diagnostikovanou cukrovku. I to byl důvod, proč jeho nejmladší dcera Devon naléhala, aby navštívil lékaře. Další den zkolaboval a zemřel ve svém domě ve městě New Orleans. 

Brumfieldová se brzy dozvěděla příčinu: akutní dýchací potíže způsobené covidem-19. V úmrtním listu stálo, že cukrovka hrála v průběhu nemoci zásadní roli. Brumfieldová přitom, stejně jako její otec, má cukrovku 2. typu a děsí se, že ji může potkat stejný osud. 

Její strach je opodstatněný. Ve Spojených státech bylo provedeno několik výzkumů, z nichž ten poslední, publikovaný Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), ukázal alarmující čísla: 40 procent těch, kteří na covid-19 zemřeli, byli cukrovkáři. reklama

To navíc potvrdila i nezávislá analýza dat agenturou Reuters. Jenže některé americké státy, například Kalifornie, ve svých statistikách neuvádějí průvodní nemoci jako cukrovku, a data jsou tak neúplná.

„Sama cukrovka byla už tak plížící se pandemií. Příchod covidu-19 jí jen dodal na rychlosti,“ říká Elbert Huang, profesor medicíny a ředitel výzkumného centra na univerzitě v Chicagu. SouvisejícíUvnitř pohřebního ústavu v New Yorku: docházejí rakve i urny, obřady se zmenšily 21 fotografií

Že je cukrovka v kombinaci s koronavirem velmi nebezpečná, přitom není žádná novinka. Už dřívější pandemie SARS a MERS, obě způsobené příbuznými koronaviry, ukázaly, že 20 procent z celkového počtu úmrtí tvořili diabetici. U ptačí chřipky měli zase lidé s cukrovkou třikrát vyšší pravděpodobnost, že se budou muset léčit v nemocnici. 

Byl v kondici, přesto zemřel

Současná pandemie udeřila ve Spojených státech zejména na jihu země, odkud pochází 40 procent z diabetiků, kteří na nemoc zemřeli. Mezi pacienty byli i lidé ve věku od 30 do 40 let. Lékaři v těchto státech přitom varovali, že péče o diabetiky je značně omezená koronavirovými opatřeními. 

To potvrzuje i zdravotní sestra z města Montgomery ve státě Alabama Sarah Hunter Frazerová. S pacienty cukrovkáři komunikuje on-line přes počítač. Pokud jsou jejich problémy vážné, setkávají se osobně ve venkovních prostorách kliniky. SouvisejícíPadesátník může být zranitelnější než senior. Klíčové jsou vážné choroby, říká Dušek

Covid-19 ale zabíjí i v případech, kdy jsou diabetici ve výborném zdravotním stavu. Dokládá to třeba příběh Clarka Osojnického z Minnesoty. O možných rizicích koronaviru ve spojení s cukrovkou slyšel, měl ale pocit, že když se bude udržovat v kondici, nebezpečí mu nehrozí.

„Byl nesmírně aktivní, pořád musel něco dělat,“ popisuje jeho žena. 

Komplikace se objevily krátce poté, co si šel šestapadesátiletý Osojnicky zaběhat se psem do tělocvičny. Po třech dnech se objevily horečka, bolesti, kašel a dušnost. Nedlouho poté skončil v nemocnici na plicním ventilátoru, kde 6. dubna zemřel. 

Ve státě Minnesota bylo takových úmrtí 255, nejmladšímu pacientovi bylo pouhých 34 let.

Chodí do práce, aby si mohli dovolit inzulin

Velmi vysoké ceny inzulinu a dalších medikamentů, které jsou pro diabetiky nepostradatelné, navíc dohnaly spoustu Američanů během pandemie do tíživé situace. Kdyby zůstali doma na neplacené dovolené, ochránili by sice své zdraví, ale neměli by pak peníze na inzulin. Velká část diabetiků tak raději jde do práce, kde často riskuje, že se nakazí. 

Americká asociace diabetiků (ADA) se snažila tlačit na jednotlivé americké státy, aby zajistily léky pro co nejvíce lidí a aby regulovaly jejich ceny. Požadavky asociace ale téměř nebyly vyslyšeny.SouvisejícíAmerickému epidemiologu Faucimu vyhrožují smrtí. Ochranku má i jeho rodina

Robert Washington byl jeden z Američanů, kteří museli i navzdory pandemii a své cukrovce chodit do práce. Potřeboval peníze, aby zaplatil léky. Jeho zaměstnavatel, nejmenované kasino v Arizoně, mu slíbil, že službu hlídače bude moci vykonávat sám v golfovém vozítku. 

Po nástupu do práce ale osmašedesátiletého muže postavili před vstupní bránu, kudy do kasina proudily davy lidí. Mnozí z nich nedbali na doporučená opatření. 

„Šokovalo ho, co viděl,“ říká nyní jeho dcera Lina. Nedlouho poté Washingtona pozitivně testovali na covid-19. Do 14 dnů zemřel na nemocničním lůžku. O týden později, zhruba v polovině června, bylo kasino zavřeno, protože počet nakažených v celé Arizoně exponenciálně vzrostl. 

Washingtonova dcera byla jeho smrtí zdrcena. Říká to, co opakují i zdravotničtí experti: jeho smrti se dalo do značné míry předejít. Stejně jako u 40 procent ostatních zemřelých diabetiků.

Viru se u diabetiků daří, říkají vědci

Už po několik měsíců se vědci snaží přijít na spojení mezi cukrovkou a koronaviry. Proč je u diabetiků vyšší pravděpodobnost, že budou hospitalizováni nebo nemoci podlehnou? Důvodů je několik.

Diabetes oslabuje srdce, plíce, ledviny. Tedy stejné orgány, na které útočí i virus. Mezi těmi, kteří covidu-19 podlehli, byli i lidé s obezitou nebo vysokým krevním tlakem. Mnozí z nich měli navíc právě cukrovku.

Na mikroskopické úrovni může diabetikům vadit vysoká hladina glukózy a lipidů v těle. U některých pacientů lékaři vypozorovali jev, který nazývají „cytokinová bouře“. Označili tak závažnou imunitní reakci, při které si tělo nadměrně vyrábí protein cytokin. Organismus pod tíhou tohoto nadbytku zkolabuje a pacient umírá. 

„Je to jako skládačka, vše je vzájemně propojeno,“ uvádí Charles Dela Cruz, který působí na americké Yaleově univerzitě jako výzkumník.

Vysoká hladina cukru v krvi je tedy hlavním faktorem, který v průběhu nemoci covid-19 ovlivňuje imunitu. Výzkumy navíc ukázaly, že viru se toto prostředí zamlouvá. U některých pacientů dokonce může po prodělání nemoci covid-19 cukrovka vypuknout. 

Diabetická retinopatie

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné onemocnění, které má důsledky pro řadu orgánů lidského těla. Jedním z nich jsou i oči. Diabetické důsledky pro zrak mohou být velmi závažné a v krajním případě končí ztrátou zraku. Čím diabetici trpí?

U cukrovky dochází ke kolísání hladiny krevního cukru, které může způsobovat zhoršení zraku. Nastupuje rozmazané vidění, pokud je oko krátkozraké, dochází k přechodnému zhoršení této refrakční vady nebo k jejímu vzniku. Pokud hladina cukru stoupne, roste také koncentrace sorbitolu a dalších metabolitů, které vyvolávají otok a zakalení čočky.

Instruktážní video

https://youtube.com/watch?v=aN7eoRMlqPM%3Ffeature%3Doembed

Popis onemocnění

Z odborného hlediska rozdělujeme diabetické poškození sítnice na tzv.:

 • diabetickou retinopathii – postižení sítnice v periferně od místa nejostřejšího vidění
 • diabetickou makulopathii – onemocnění centrální části sítnice

Zatímco změny v periferii sítnice probíhají nepozorovaně, změny v místě nejostřejšího vidění se projeví zhoršením zraku, zvláště při čtení.

Změny na očním pozadí se nejprve projevují na cévách. Stěna cévy je vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie poškozena, může se vyklenout (mikroaneurysma) nebo dochází k prosakování krve na sítnici (hemorhagie) a hromadění odpadních látek (tvrdé exudáty). Tyto změny obvykle zhoršení vidění nezpůsobí. Jejich přítomnost však vede k narušení výživy sítnice, nedostatku kyslíku i k špatnému odstranění odpadních látek. Tyto změny jsou impulsem pro sítnici k „přestavění“ cévního řečiště za účelem lepšího zásobení kyslíkem. Dochází ke vzniku drobných zkratek mezi tepnou a žílou (IRMA abnormity), ke změně tvaru a průběhu žil, které začínají mít tvar růžence (diabetické flebopathie). Díky trvajícímu poškození cévní stěny dochází též k úniku tekutiny pod sítnici (edém) a k zúžení tepen, způsobující infarkt na sítnici (měkký exudát). Tyto změny jsou již závažné, zhoršují vidění pacientů s diabetem a je nezbytné jejich včasné ošetření laserem, které provádíme také v naší ambulanci. Po rozšíření zornice a místním znecitlivění rohovky kapkami na oko nasadíme vyšetřovací čočku a pacient vnímá pouze záblesky světla. Zákrok se provádí vsedě, trvá asi 15 minut a nebývá bolestivý. Po tomto ošetření pacient odchází domů. Není však povoleno řídit motorová vozidla pro neostré vidění. Je vhodný doprovod další osoby, zvláště u starších lidí.

Další možností léčby je injekční aplikace látky , která brání růstu patologických novotvořených cév a pomáhá při otoku sítnice.

Není-li diabetes mellitus dlouhodobě dobře kompenzován a sítnice trpí nedostatkem kyslíku, vznikají na sítnici a na zrakovém nervu nové nekvalitní cévy. Tyto často praskají, způsobují již rozsáhlé krvácení, které spolu s ostatními změnami nevratně poškodí sítnici. Zde již laser nestačí a je třeba chirurgické řešení – tzv. pars plana vitrektomie s implantací silikonového oleje. Tato operace zamezí dalšímu zhoršení stavu, ale poškozené vidění nedokáže zlepšit.

Ve všech stadiích onemocnění, a to i bez očních komplikací cukrovky, jsou velmi důležité pravidelné oční kontroly, v ideálním případě stav sítnice dokumentujeme fotograficky.

V naší ambulanci provádíme pravidelné preventivní i kontrolní vyšetření diabetiků včetně fotodokumetace speciálními barevnými snímky, které jsou počítačově upraveny. V komplikovaných případech jsme schopni doplnit vyšetření o nejmodernější nadstandardní postupy, za použití OCT přístroje, které nám pomáhají zvolit ten nejlepší terapeutický postup a jeho správné načasování.

Projevy Parkinsonovy nemoci

Chybějící dopamin a převládající acetylcholin v mozku způsobuje, že pacient postupně ztrácí schopnost kontroly nad svými svaly, pohybem a řečí. Rozlišujeme několik stádií Parkinsonovy nemoci.

Na začátku rozvoje Parkinsonovy choroby mohou nemocní budit dojem zdravých lidí a své potíže nepřipisují nemoci mozku, ale postupujícímu stáří. Kolem věku 50 let nemoc začíná v buňkách zprostředkujících čichové vjemy, následně příznaky postupují do žaludku a proto v tomto stádiu pociťují nemocní plný žaludek. Až pak v posledním stádiu Parkinsonovy nemoci je postižen mozek. V něm je zasažen především centrum pro pohyb, který je čím dál tím těžší ovládat a dostat pod kontrolu. Tělo ovládají samovolné pohyby a ty kontrolované je těžké vykonávat. Parkinsonova choroba není přímo dědičná, ale predispozice se mohou v důsledku vnějších vlivů proměnit postupem času na nemoc.
Samostatnou skupinu “Young Onset” tvoří mladí lidé, kteří mezi 30-40 lety pociťují ztuhlost svalů a zpomalenost.

Typické příznaky Parkinsona jsou:

 • strnulost tváře
 • ztuhlost těla
 • předkloněný postoj
 • ohnuté lokty
 • třes rukou v klidu
 • třes celého těla
 • lehce pokrčená kolena
 • zpomalená chůze
 • problém udělat krok
 • porucha rovnováhy
 • samovolný pohyb prsty, jako při počítání peněz

Život s Parkinsonovou nemocíŽivot s Parkinsonovou nemocí

S poruchou pohybu souvisí i těžkosti s běžnými věcmi, které si ani neuvědomujeme. Kromě chůze a rovnováhy jsou narušeny také schopnosti polykání a řeč, kvůli špatné koordinaci svalů jazyka a tváře, písmo či spánek. Nemocný také pociťuje brnění rtů, brnění tváře, mravenčení v obličeji, co se odborně nazývá parestézie.

Způsobů, jak pečovat o člověka s Parkinsonem, je několik. Jelikož má nemocný potíže s pohybem přizpůsobte mu domácnost tak, aby mu nic nepřekáželo v cestě a měl pohodlí při hygieně či regeneraci. I psychická podpora je stejně důležitá. Dělejte mu společnost a rozveselujte ho, protože jedním z příznaků Parkinsonovy nemoci je i špatná psychika, za co může neléčená deprese. Dokonce se projevuje i suicidální chování, tedy myšlenky na sebevraždu. Později potřebují stálou péči, s čím pomůže pečovatelská služba.

Léčba Parkinsonovy nemoci spočívá v tlumení příznaků pomocí léků. Ty dodávají do mozku chybějící dopamin a zároveň další léky tlumí nadměrnou aktivitu acetylcholinu. Kromě léků existuje další aktivita, co pomáhá na Parkinsona a tou je cvičení a rehabilitace. Pomáhají pacientovi rozpohybovat se a spolu s léky na Parkinsona významně zvyšují kvalitu života. Díky lékům se také významně prodlužuje doba přežití s Parkinsonovou nemocí. U některých pacientů zabírá na třes u Parkinsonovy nemoci malé množství alkoholu, ale nic se nemá přehánět a to hlavně v tomto případě. Nadměrné množství pak vede k ještě větší ztrátě rovnováhy a zvyšuje se riziko zranění při pádu.

​ Co je to parkinsonismus?​ Co je to parkinsonismus?

Někdy se můžete setkat s pojmem parkinsonismus, který na první dojem evokuje spojení s Parkinsonem. Přesněji, jde o skupinu nemocí, které mají podobné klinické příznaky jako Parkinsonova nemoc, ale příčina jejich vzniku je odlišná. Soubor příznaků zahrnuje zvýšené svalové paměti, třes a snížená schopnost pohybovat se. Typickým příkladem je polékový parkinsonismus, při užívání léků blokujících tvorbu dopaminu. Také mohou být navozeny toxiny, po infekci, po úrazu, degeneracemi mozku nebo jinými formami demence. Nejčastější formou parkinsonismu je Parkinsonova nemoc.

Alzheimer a Parkinson, co mají společné?Alzheimer a Parkinson, co mají společné?

Alzheimerova choroba je neurodegenerativní nemoc, pro kterou je typická hlavně zhoršující se demence a ztráta paměti. Nemocný postupně ztrácí schopnost vzpomenout si na jména nebo tak jednoduchou věc, jak se vaří polévka.

 Parkinsonova nemoc Příznaky Alzheimerova nemoc
třes, ztuhlost, pomalé pohybyFyzické projevyv středním stádiu nemoci se může vyskytnou zpomalení, svalová ztuhlost a třes
Ztráta kontroly nad emocemi, zhoršení funkce plánováníPaměťztráta paměti, zhoršení funkce plánování
Lewyho tělíska v části mozku zvaném Substantia nigraPříčina nemociBeta-amyloidní plaky v buňkách v části mozku zvaném hippocampus
Potíže s pohybemTypické projevyPoruchy paměti

Typ demence, kterou nelze jednoznačně zařadit

Existuje také forma demence, která se projevuje parkinsonským syndromem. Jde druhou nejčastější příčinou demence hned za Alzheimerovou nemocí. Je charakteristická přítomností tzv. Lewyho tělísek v mozkových buňkách, proto se jí říká Demence s Lewyho tělísky (DLB). Lewyho tělíska tvoří protein, který se vyskytuje při Parkinsonovy nemoci a také jsou v mozku přítomné i změny, které jsou přítomny při Alzheimerově nemoci.

Kromě příznaků demence se projevuje také:

 1. parkinsonismem, co značí svalovou ztuhlost, sníženou schopnost pohybu, potíže s rovnováhou a třes končetin.
 2. vidinami, které doprovází zrakové halucinace. To znamená, že nemocný vidí osoby, zvířata nebo záblesky světla, které ve skutečnosti neexistují.
 3. psychickými problémy, z nich převládají problémy se spánkem a deprese.

Na rozdíl od Alzheimerovy nemoci, při demenci s Lewyho tělísky převažuje porucha zrakových funkcí a orientace v prostoru nad poruchami paměti.

Druhy sacharidů v potravinách

Sacharóza

Nejběžnějším cukrem je sacharóza, kterou znáte pod označením cukr. Toto stolní sladidlo vyráběné z cukrové třtiny nebo řepy se hojně používá v potravinářství. Určitě jste již slyšeli pojem jednoduchý cukr. Toto označení sacharózu přesně vystihuje a určitě vás nepřekvapí, že ji nalezneme ve sladkostech jako jsou cukrovinky, čokolády a také ve sladkém pečivu. Tento druh cukru tedy jednoznačně nepatří mezi zdravé druhy. Potraviny s jeho obsahem se snažte jíst co nejméně.

Glukóza a fruktóza

Dalšími typy sacharidů jsou glukóza a fruktóza. Ty obsahuje med, hroznové víno nebo je nalezneme v glukózových sirupech. Právě sirupy s obsahem glukózy (fruktózo-glukozové, glukózo-fruktózové či glukózové sirupy) v potravinářství často nahrazují sacharózu. Jejich výživová hodnota je prakticky stejná jako u cukru. Patří tedy mezi rychlé sacharidy.

Laktóza

Jedná se o mléčný cukr, nalezneme ho tedy v mléce a různých mléčných výrobcích. Laktóza se objevuje již v mléce mateřském. U miminek slouží k rychlejšímu růstu nervové soustavy. Pro trávení laktózy je nutné, aby se v našem těle vytvářel enzym zvaný laktáza. Pokud se tak nestane, může v některých případech dojít k její intoleranci a následně zdravotním potížím.

Polysacharidy

Nyní již přecházíme k takzvaným pomalým sacharidům. Do skupiny polysacharidů řadíme škrob, glykogen, celulózu a chitin. Tento druh sacharidů je u některých potravin složen až z tisíců cukerných jednotek. Uvolňování glukózy je zde velice pomalý proces.

Škrob najdeme v luštěninách, obilovinách a bramborách. Škrob se objevuje i v ovoci a to třeba v banánu. Obsah v banánu je však ovlivněn zralostí tohoto ovoce. Čím více zralejší banán je, tím méně škrobu je v jeho složení. Tento druh sacharidu nám dodává energii postupně.

Vláknina

Je to druh sacharidů, který je zařazen mezi nestravitelné sacharidy. Tyto sacharidy ve stravě nalezneme v ovoci, zelenině, luštěninách, houbách a houbových výrobcích, rovněž v potravinách z tmavých a celozrnných mouk (chléb, pečivo), v ovesných vločkách a v některých druzích snídaňových výrobků s obilninami.

Druhy sacharidů v potravinách

Sacharóza

Nejběžnějším cukrem je sacharóza, kterou znáte pod označením cukr. Toto stolní sladidlo vyráběné z cukrové třtiny nebo řepy se hojně používá v potravinářství. Určitě jste již slyšeli pojem jednoduchý cukr. Toto označení sacharózu přesně vystihuje a určitě vás nepřekvapí, že ji nalezneme ve sladkostech jako jsou cukrovinky, čokolády a také ve sladkém pečivu. Tento druh cukru tedy jednoznačně nepatří mezi zdravé druhy. Potraviny s jeho obsahem se snažte jíst co nejméně.

Glukóza a fruktóza

Dalšími typy sacharidů jsou glukóza a fruktóza. Ty obsahuje med, hroznové víno nebo je nalezneme v glukózových sirupech. Právě sirupy s obsahem glukózy (fruktózo-glukozové, glukózo-fruktózové či glukózové sirupy) v potravinářství často nahrazují sacharózu. Jejich výživová hodnota je prakticky stejná jako u cukru. Patří tedy mezi rychlé sacharidy.

Laktóza

Jedná se o mléčný cukr, nalezneme ho tedy v mléce a různých mléčných výrobcích. Laktóza se objevuje již v mléce mateřském. U miminek slouží k rychlejšímu růstu nervové soustavy. Pro trávení laktózy je nutné, aby se v našem těle vytvářel enzym zvaný laktáza. Pokud se tak nestane, může v některých případech dojít k její intoleranci a následně zdravotním potížím.

Polysacharidy

Nyní již přecházíme k takzvaným pomalým sacharidům. Do skupiny polysacharidů řadíme škrob, glykogen, celulózu a chitin. Tento druh sacharidů je u některých potravin složen až z tisíců cukerných jednotek. Uvolňování glukózy je zde velice pomalý proces.

Škrob najdeme v luštěninách, obilovinách a bramborách. Škrob se objevuje i v ovoci a to třeba v banánu. Obsah v banánu je však ovlivněn zralostí tohoto ovoce. Čím více zralejší banán je, tím méně škrobu je v jeho složení. Tento druh sacharidu nám dodává energii postupně.

Vláknina

Je to druh sacharidů, který je zařazen mezi nestravitelné sacharidy. Tyto sacharidy ve stravě nalezneme v ovoci, zelenině, luštěninách, houbách a houbových výrobcích, rovněž v potravinách z tmavých a celozrnných mouk (chléb, pečivo), v ovesných vločkách a v některých druzích snídaňových výrobků s obilninami.

Jaké sacharidy před tréninkem?Jaké sacharidy před tréninkem?

V současnosti jsou velkým trendem různé diety založené na nízkosacharidovém příjmu (využití potravin bez sacharidů v jídelníčku). Je však nutné vědět, že denní příjem sacharidů (nezaměňovat s denní dávkou cukru, viz. dělení sacharidů) by měl tvořit 45 % – 65 % celkového energetického příjmu za den. Sacharidy rovná se energie a tím spíše pokud jste sportovec, je budete pro svůj výkon nutně potřebovat. Sacharidy v jídle prostě budou muset být.

Při cvičení jako zdroj energie naše tělo využívá glykogen. Glykogen je nejdostupnější sacharidová zásobárna energie. Je uložen v játrech nebo ve svalech, každý je určený k jiné potřebě. Jaterní glykogen slouží hlavně k udržování hladiny krevního cukru. Nejnižší hladina jaterního glykogenu má lidské tělo při sportování či po probuzení, naopak po jídle se díky působení hormonu inzulín zásoby glykogenu doplní.

Svalový glykogen je bezprostředně využitelný ke svalové práci jako okamžitý zdroj energie. Jestliže jsou zásoby glykogenu nízké nebo zcela vyčerpané, sníží se intenzita vašeho cvičení. Naopak jeho dostatek vám umožní trénovat déle a tvrději. Nejedná se pouze o vytrvalostní sporty jako je běh, jízda na kole či plavání. Mít dostatek sacharidů je klíčové i pro silové sportovce, kteří mají trénink kratší a intenzivnější.

Velkou výhodou užívání sacharidů před tréninkem je fakt, že podporují uvolňování inzulínu (hormon bílkovinné povahy). V kombinaci s proteinem se zlepšuje slučování bílkovin a brání se tak jejich rozkladu. Jednoduše řečeno, pokud budete před tréninkem přijímat sacharidy, vaše tělo bude plné energie a váš výkon bude kvalitnější.

Jak dlouho a jaké sacharidy tedy před tréninkem jíst? Rozmezí posledního jídla před tréninkem by se mělo pohybovat mezi 3 hodinami až 30 minutami. Čas je opravdu individuální, avšak čím blíže tréninku budete své poslední jídlo jíst, tím by mělo být lépe stravitelné. Abyste se vyhnuli nepříjemným pocitům v žaludku jezte opravdu nejpozději 30 minut před sportem a dejte si například jen kousek ovoce, třeba banán. Pokud si dáváte předtréninkové jídlo zhruba hodinu a půl před vaší sportovní aktivitou, zvolte jako zdroj sacharidů ovesné vločky, celozrnné pečivo či rýži. V tomto případě samozřejmě nesmí chybět ani další živiny v podobě tuků a bílkovin.

Sacharidy během výkonuSacharidy během výkonu

Příjem sacharidů při tréninku se bude týkat především sportovců, kteří se zaměřují na vytrvalostní sporty. Určitě jste u profesionálních cyklistů či tenistů viděli konzumaci ovoce a to především banánů při jejich výkonu. Ovoce patří mezi zdroje rychlých cukrů, které se rychle dostanou do krve a tím dochází k doplnění energie za velmi krátkou dobu.

Vhodnou alternativou k ovoci jsou produkty sportovní výživy. Pokud to myslíte se sportem opravdu vážně a energii potřebujete do těla dopravit co nejrychleji, pomohou vám energetické gely. V jejich složení se objevují rychlé cukry, minerály a vitaminy.

Siloví sportovci a kulturisté mají krátké a intenzivní tréninky. Doplňovat cukry při tréninku tedy není zcela nutné, můžete však využít například iontové nápoje nebo takzvané BCAA. To jsou volné větvené aminokyseliny L-leucin, L-isoleucin a L-valin, které se řadí mezi esenciální (nepostradatelné) aminokyseliny a jsou obsažené přímo ve svalové tkáni. Použijte je jako důležitý zdroj energie pro svalovou práci.

Sacharidy po tréninkuSacharidy po tréninku

Během cvičení tělo přichází o zásoby glykogenu a bílkovin. Z tohoto důvodu bychom měli ihned po skončení sportovní aktivity do těla dostat rychlé sacharidy. Zvolit můžete třeba glukózu, která se dostane do krevního oběhu prakticky ihned. Okamžitě po tréninku tedy zařaďte třeba dextrózu, což je čistá glukóza. Dalšími vhodnými možnostmi je komplexní sacharid z kukuřice, rýže nebo bramborového škrobu známý pod označením maltodextrin nebo fruktóza z ovoce. Ta však není tak rychlým cukrem, jako předešlé dva zmíněné zdroje. Následně doplňte také bílkoviny a to nejlépe proteinovým nápojem.

Po hodině od ukončení tréninku přichází na řadu potréninkové jídlo. To by mělo obsahovat zdravé komplexní sacharidy. Zařaďte tedy znovu celozrnné pečivo nebo těstoviny, rýži nebo brambory. Nezapomínejte ani na zeleninu, která je bohatá na vlákninu. K těmto zdrojům sacharidů přidejte zdravé tuky třeba z avokáda a také některý zdroj bílkovin. Tím nejlepším je maso (kuřecí, krůtí, rybí, hovězí) nebo vejce. Takto vypadá ideální jídlo po tréninku.

Jaké jíst sacharidy během dneJaké jíst sacharidy během dne

Využití sacharidů okolo doby tréninku jsme si již vysvětlili. Zbývá tedy říci, jaké sacharidy jíst ve zbývajícím čase.

Ke snídani si sacharidy klidně můžete dopřát, jedná se totiž o nejdůležitější jídlo dne. Avšak není potřeba to s nimi přehánět, mohlo by se totiž stát, že by vás velké množství unavilo. Jako sacharidový zdroj si dejte 1-2 plátky celozrnného chleba nebo 50 g ovesných vloček, přidat můžete třeba i ovoce a zeleninu.

V období svačin doporučujeme zařadit sacharidy ve výživě v podobě ovoce nebo třeba raw tyčinky. Ty obsahují sacharidy z kvalitních zdrojů. Fantazii se meze nekladou, klidně zvolte jakékoliv již zmíněné ingredience.

K obědu a večeři si dopřejte komplexní sacharidy. Kromě brambor, rýže, celozrnných těstovin a pečiva je v současnosti oblíbený také kuskus, quinoa nebo bulgur. V dnešní době je zdrojů sacharidů dostupných opravdu mnoho a je tedy třeba vyzkoušet, to co vám osobně bude vyhovovat. Jestliže to myslíte s cvičením a stravou opravdu vážně, pomůže vám tabulka sacharidů v potravinách (rýže, brambory, banán, pivo, těstoviny, zelenina). Do ní si budete moci zapisovat veškeré živiny ze snědených potravin.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=633ecb9f

Jaké sacharidy před tréninkem?Jaké sacharidy před tréninkem?

V současnosti jsou velkým trendem různé diety založené na nízkosacharidovém příjmu (využití potravin bez sacharidů v jídelníčku). Je však nutné vědět, že denní příjem sacharidů (nezaměňovat s denní dávkou cukru, viz. dělení sacharidů) by měl tvořit 45 % – 65 % celkového energetického příjmu za den. Sacharidy rovná se energie a tím spíše pokud jste sportovec, je budete pro svůj výkon nutně potřebovat. Sacharidy v jídle prostě budou muset být.

Při cvičení jako zdroj energie naše tělo využívá glykogen. Glykogen je nejdostupnější sacharidová zásobárna energie. Je uložen v játrech nebo ve svalech, každý je určený k jiné potřebě. Jaterní glykogen slouží hlavně k udržování hladiny krevního cukru. Nejnižší hladina jaterního glykogenu má lidské tělo při sportování či po probuzení, naopak po jídle se díky působení hormonu inzulín zásoby glykogenu doplní.

Svalový glykogen je bezprostředně využitelný ke svalové práci jako okamžitý zdroj energie. Jestliže jsou zásoby glykogenu nízké nebo zcela vyčerpané, sníží se intenzita vašeho cvičení. Naopak jeho dostatek vám umožní trénovat déle a tvrději. Nejedná se pouze o vytrvalostní sporty jako je běh, jízda na kole či plavání. Mít dostatek sacharidů je klíčové i pro silové sportovce, kteří mají trénink kratší a intenzivnější.

Velkou výhodou užívání sacharidů před tréninkem je fakt, že podporují uvolňování inzulínu (hormon bílkovinné povahy). V kombinaci s proteinem se zlepšuje slučování bílkovin a brání se tak jejich rozkladu. Jednoduše řečeno, pokud budete před tréninkem přijímat sacharidy, vaše tělo bude plné energie a váš výkon bude kvalitnější.

Jak dlouho a jaké sacharidy tedy před tréninkem jíst? Rozmezí posledního jídla před tréninkem by se mělo pohybovat mezi 3 hodinami až 30 minutami. Čas je opravdu individuální, avšak čím blíže tréninku budete své poslední jídlo jíst, tím by mělo být lépe stravitelné. Abyste se vyhnuli nepříjemným pocitům v žaludku jezte opravdu nejpozději 30 minut před sportem a dejte si například jen kousek ovoce, třeba banán. Pokud si dáváte předtréninkové jídlo zhruba hodinu a půl před vaší sportovní aktivitou, zvolte jako zdroj sacharidů ovesné vločky, celozrnné pečivo či rýži. V tomto případě samozřejmě nesmí chybět ani další živiny v podobě tuků a bílkovin.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=633ecb9f

Sacharidy během výkonuSacharidy během výkonu

Příjem sacharidů při tréninku se bude týkat především sportovců, kteří se zaměřují na vytrvalostní sporty. Určitě jste u profesionálních cyklistů či tenistů viděli konzumaci ovoce a to především banánů při jejich výkonu. Ovoce patří mezi zdroje rychlých cukrů, které se rychle dostanou do krve a tím dochází k doplnění energie za velmi krátkou dobu.

Vhodnou alternativou k ovoci jsou produkty sportovní výživy. Pokud to myslíte se sportem opravdu vážně a energii potřebujete do těla dopravit co nejrychleji, pomohou vám energetické gely. V jejich složení se objevují rychlé cukry, minerály a vitaminy.

Siloví sportovci a kulturisté mají krátké a intenzivní tréninky. Doplňovat cukry při tréninku tedy není zcela nutné, můžete však využít například iontové nápoje nebo takzvané BCAA. To jsou volné větvené aminokyseliny L-leucin, L-isoleucin a L-valin, které se řadí mezi esenciální (nepostradatelné) aminokyseliny a jsou obsažené přímo ve svalové tkáni. Použijte je jako důležitý zdroj energie pro svalovou práci.

Sacharidy po tréninkuSacharidy po tréninku

Během cvičení tělo přichází o zásoby glykogenu a bílkovin. Z tohoto důvodu bychom měli ihned po skončení sportovní aktivity do těla dostat rychlé sacharidy. Zvolit můžete třeba glukózu, která se dostane do krevního oběhu prakticky ihned. Okamžitě po tréninku tedy zařaďte třeba dextrózu, což je čistá glukóza. Dalšími vhodnými možnostmi je komplexní sacharid z kukuřice, rýže nebo bramborového škrobu známý pod označením maltodextrin nebo fruktóza z ovoce. Ta však není tak rychlým cukrem, jako předešlé dva zmíněné zdroje. Následně doplňte také bílkoviny a to nejlépe proteinovým nápojem.

Po hodině od ukončení tréninku přichází na řadu potréninkové jídlo. To by mělo obsahovat zdravé komplexní sacharidy. Zařaďte tedy znovu celozrnné pečivo nebo těstoviny, rýži nebo brambory. Nezapomínejte ani na zeleninu, která je bohatá na vlákninu. K těmto zdrojům sacharidů přidejte zdravé tuky třeba z avokáda a také některý zdroj bílkovin. Tím nejlepším je maso (kuřecí, krůtí, rybí, hovězí) nebo vejce. Takto vypadá ideální jídlo po tréninku.

Jaké jíst sacharidy během dneJaké jíst sacharidy během dne

Využití sacharidů okolo doby tréninku jsme si již vysvětlili. Zbývá tedy říci, jaké sacharidy jíst ve zbývajícím čase.

Ke snídani si sacharidy klidně můžete dopřát, jedná se totiž o nejdůležitější jídlo dne. Avšak není potřeba to s nimi přehánět, mohlo by se totiž stát, že by vás velké množství unavilo. Jako sacharidový zdroj si dejte 1-2 plátky celozrnného chleba nebo 50 g ovesných vloček, přidat můžete třeba i ovoce a zeleninu.

V období svačin doporučujeme zařadit sacharidy ve výživě v podobě ovoce nebo třeba raw tyčinky. Ty obsahují sacharidy z kvalitních zdrojů. Fantazii se meze nekladou, klidně zvolte jakékoliv již zmíněné ingredience.

K obědu a večeři si dopřejte komplexní sacharidy. Kromě brambor, rýže, celozrnných těstovin a pečiva je v současnosti oblíbený také kuskus, quinoa nebo bulgur. V dnešní době je zdrojů sacharidů dostupných opravdu mnoho a je tedy třeba vyzkoušet, to co vám osobně bude vyhovovat. Jestliže to myslíte s cvičením a stravou opravdu vážně, pomůže vám tabulka sacharidů v potravinách (rýže, brambory, banán, pivo, těstoviny, zelenina). Do ní si budete moci zapisovat veškeré živiny ze snědených potravin.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=633ecb9f

Najděte si lékaře a objednejte se

Vyhledávat mezi 49 000 doktory.

V ordinaciOnlineHledatDbejte se o své zdraví během pandemie

Kvalitní a bezpečná zdravotní péčeZískejte potřebnou pomoc

Oblíbené specializaceVšechny

ZUBAŘ

PrahaBrnoOstravaPlzeň

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

PrahaBrnoOstravaPlzeň

GYNEKOLOG

PrahaBrnoOstravaPlzeň

PSYCHOLOG

OnlinePrahaBrnoOstravaPlzeň

Fenomén praktický lékař, nechte se léčit jen u zkušených, mladých a progresivních lékařů
ORTOPED

PrahaBrnoOstravaPlzeň

PEDIATR

PrahaBrnoOstravaPlzeň

PSYCHIATR

PrahaBrnoOstravaPlzeň

DERMATOLOG

PrahaBrnoOstravaPlzeň

CHIRURG

PrahaBrnoOstravaPlzeň

OČNÍ LÉKAŘ

PrahaBrnoOstravaPlzeň

UROLOG

PrahaBrnoOstravaPlzeň

FYZIOTERAPEUT
Lékař v Německu

OnlinePrahaBrnoOstravaPlzeň

OTORINOLARYNGOLOG

PrahaBrnoOstravaPlzeň

PLASTICKÝ CHIRURG

PrahaBrnoOstravaPlzeň

DENTÁLNÍ HYGIENISTKA, HYGIENISTA

PrahaBrnoOstravaPlzeň

ENDOKRINOLOG

PrahaBrnoOstravaPlzeň

ONKOLOG

PrahaBrnoOstravaPlzeň

PORODNÍ ASISTENTKA

PrahaBrnoOstravaPlzeň

Najděte si lékaře

Vyberte si mezi 49 000 lékařů a specialistů. Přečtěte si názory ostatních pacientů.

Snadno si objednejte návštěvu

Hledám dobrého lékaře. Kdo mi pomůže? - Vitalia.cz

Vyberte si vhodný termín, zadejte údaje a potvrďte…Hotovo. Objednali jste si návštěvu!

Připomenutí o návštěvě

Sms zprávou a mailem vám zašleme připomenutí o návštěvě.

Služba je poskytována zdarma

Náštěvu si na ZnamyLekar.cz objednáte zdarma.

Endoskopické ošetření vyhřezlých plotének pro úlevu od bolesti zad

Chronickou bolest bederní části zad s vystřelováním do dolní končetiny způsobuje ve většině případů výhřez (odborně prolaps či herniace) meziobratlové ploténky, který utlačuje kořen přilehlého míšního nervu a je také nejčastějším důvodem k operaci. Inovativním medicínským přístupem, oproti klasické operaci páteře, jsou pokročilé miniinvazivní a endoskopické výkony. Probíhají pod přesnou kontrolou speciální kamery, bez nutnosti hospitalizace a poškozenou ploténku ošetří do 90 minut.

Jak vzniká výhřez ploténky

Páteř je složena ze 33 obratlů a rozděluje se do pěti hlavních úseků – krční, hrudní a bederní páteř, kost křížová (hiatus sacralis) a kostrč. Ve spojitosti s výhřezem ploténky v bederní oblasti je pak hlavními “protagonisty” pět bederních obratlů s označením L1 až L5.

Ploténka je chrupavčitá destička vložená mezi jednotlivými obratli, která má za úkol tlumit jako “polštář” nárazy mezi nimi. Skládá se z pevného vnějšího prstence a vnitřního rosolovitého jádra. Při opotřebení ploténky, např. věkem (tzv. degenerativní změny na páteři), v důsledku úrazu nebo např. při nadměrné námaze při zvedání těžkých břemen se může stát, že se vnější prstenec naruší a rosolovitá hmota jádra se “tlačí” ven, do páteřního prostoru. Následkem je utlačení míšního nervu, které působí bolest zad.

Mohu poznat sám, že mám vyhřezlou ploténku?

Výhřez ploténky stanoví lékař-specialista zhodnocením výsledků magnetické rezonance nebo CT. Příznaky výhřezu však člověk může na sobě pozorovat sám, tím spíše, pokud je bolest dlouhodobá (při více než třech měsících je již označována jako chronická). V postižené části zad, zejména v oblasti beder se projevuje tupá, bodavá či pálivá bolest, která velmi často vystřeluje do dolní nohy (při výhřezu ve vyšším úseku páteře i ruky). Typická je ztuhlost, svalové křeče, necitlivost nohy v různých místech (prsty, špičky), častokrát je končetina nehybná. Tyto signály, jejichž příčinou je utlačení či dráždění kořene nervu výhřezem, patří do skupiny tzv. kořenové bolesti, která je projevem tzv. kořenového neboli radikulárního syndromu a jsou jednoznačně důvodem k návštěvě specialisty.

V čem je rozdíl mezi klasickou operací a endoskopickým výkonem?

Pacient Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad prochází nejprve vstupním vyšetřením a precizní diagnostikou zad, kterou se potvrzuje zdroj bolesti. Lékař následně stanoví léčebný plán s nejvhodnější a nejefektivnější terapií. Mnohdy k úlevě od bolesti stačí už diagnostický výkon, kdy je k místu bolesti na milimetry přesně aplikováno léčivo. Pokud není efekt dostačující, přistupuje se k dalším zákrokům až po pokročilé endoskopické výkony včetně operace ploténky. Všechny výkony jsou prováděny miniinvazivně. To je zásadní rozdíl od klasické operace páteře, při které se provádí kožní řez, odsunují se zádové svaly a vazivo a výhřez se odstraňuje pod mikroskopem. Endoskopická operace tento otevřený přístup nevyžaduje.

Jak endoskopický výkon probíhá?

Operační nástroje se zavádí do páteřního prostoru vstupním otvorem o velikosti zhruba 1 cm a vlastní zákrok probíhá pod endoskopickou kamerou, která zobrazuje prostor po celou dobu operace. Vyhřezlá část ploténky se odstraní speciálními kleštičkami a ploténka se na závěr ošetří tepelnou radiofrekvencí, aby se zabránilo opakovanému vyhřeznutí. Za pomoci speciálního endoskopu (epiduroskopu) zavedeného přes kost křížovou se dále “prozkoumá” epidurální prostor, zda se zde v něm nevyskytují další patologické změny, které by mohly zapříčinit bolest – především se jedná o zbytnělé vazivo, které může také tlačit na míšní kořen. Toto vazivo (tzv. epidurální fibróza) se rozruší laserovým vláknem. Může být také eventuelně podáno protizánětlivé léčivo. Doba trvání výkonu je do 90 minut a provádí se v lokální anestezii (analgosedaci).  Po asi dvou hodinách odpočinku na lůžku se pacient vrací zpět domů.

Mám po operaci, a co dál?

Před propuštěním prochází pacient kontrolou, při níž mu lékař vysvětlí všechna režimová a pohybová doporučení, které je dobré dodržovat, zejména první dva týdny po výkonu: jak omezit zátěž, jaký je vhodný způsob chůze a sezení, čeho se vyvarovat např. při jízdě v autě či při pohybových a sportovních aktivitách. Tím ale nic nekončí, protože následují další telefonické a on-line kontroly v pravidelných intervalech a finální fyzická kontrola po třech měsících po operaci. Po celou tuto dobu je pacient v péči lékaře, konzultuje s ním svůj zdravotní stav, intenzitu bolesti, své pocity, a může se na něj obrátit s buď napřímo, nebo prostřednictvím speciální “hotline” – horké linky.

Je operace vždy úspěšná?

Miniinvazivní metody léčby vychází z vědecky ověřených postupů tzv. medicíny založené na důkazech a řídí se doporučeními mezinárodních organizací pro léčbu páteře. Je však nutné mít na paměti, že ne pro každého pacienta může být tento typ léčby vhodný, a podobně jako u jiných operací a jiných diagnóz, nemusí dojít k úplnému zbavení se bolesti nebo v takové míře, jakou by pacient očekával. Každý pacient také bude vnímat svoji intenzitu bolesti jinak. Výhody miniinvazivních a endoskopických výkonů jsou však prokazatelné – mimo řady klinických benefitů, jako je menší riziko poškození svalových a kosterních struktur, menší krvácení, tvorby vazivových srůstů po operaci či výskyt infekcí, je to jednoznačně rychlejší rekonvalescence a návrat ke každodenním činnostem, což jsou pro člověka potýkajícího se slouhodobě s bolestí zásadní faktory. K běžným aktivitám se pak pacient navrací obvykle po 6 týdnech od zákroku.

“Houser” aneb když “chytnou záda”

Nelze opomenout ani tento typ bolesti označovaný odborně ischias nebo lumbago. Projevuje se jako akutní bolest se silnou bolesti v kříži, resp. jde o blokádu bederní páteře. Nejčastěji vzniká při zvedání těžkého břemene nebo při nepřiměřené rotaci trupu, někdy i jako důsledek prochladnutí nebo nevhodné polohy při spánku. Dochází při něm k poškození svalů, kloubů a vazů v oblasti bederní páteře a ve většině případů se léčí klidovým režimem, tišícími léky a rehabilitací.  V těžkých případech je původcem bolesti tlak vyhřezlé ploténky na kořeny sedacího nervu (tj. v místě, kde se napojuje na páteř), provázený vystřelováním do nohy. Pokud není onemocnění léčeno, může vést až k trvalému postižení a poškození nervů.

Výhřez ploténky bederní páteře - léčba.

Proto platí, podobně jako u každé diagnózy a u zad a páteře tím spíše, čím dříve vyhledáme odbornou pomoc, tím dříve předejdeme problémům a bolesti v pozdějším období, např. i při recidivě nemoci!

Zaujal vás článek a máte další dotazy nebo si přejete objednat se na vyšetření? Kontaktujte nás na tel. 702 297 397 nebo využijte k objednání se bezplatnou službu E-konzultace!

https://www.europainclinics.cz/e-konzultace/

Urolog: Samovyšetřením rakovinu prostaty neodhalíte, musíte k lékaři

Karcinom prostaty je u českých mužů už několik let nejrozšířenějším typem nádorového onemocnění. Lékaři každoročně diagnostikují až osm tisíc nových případů. „Samovyšetření v tomto případě nepomůže, to se hodí jen jako prevence před rakovinou varlat,“ upozornil čtenáře v online rozhovoru profesor Roman Zachoval.

ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Getty Images

„Zvýšené riziko onemocnění má v podstatě každý muž po padesátém roce života a mužů ve věku 50 a více let je u nás kolem dvou milionů. Zájem o nepovinné preventivní prohlídky se však pohybuje jen v řádu desítek tisíc. To je ostatně důvod, proč zhruba 20 až 25 procent pacientů přichází pozdě, tedy s nádorem v pokročilém stadiu,“ varuje profesor Roman Zachoval, předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze.

Podle urologa by pomohlo, kdyby muži po padesátce pravidelně každý rok podstoupili preventivní vyšetření. „Primární prevence karcinomu prostaty totiž neexistuje, proto je nutná sekundární prevence, tj. chodit na preventivní prohlídky,“ upozornil čtenáře lékař Roman Zachoval. 

Odpovědi lékaře Romana Zachovala najdete zde

A jak vyšetření probíhá? „Čeká vás pohovor, vysvětlení, vyšetření pohmatem a krevní odběr,“ popisuje urolog. 

A dodává, že je důležité provést krevní testy i vyšetření konečníkem, protože zvýšený PSA (prostatický specifický antigen) v krvi odhalí 80 až 90 procent případů a vyšetření konečníkem 10 až 20 procent případů. 

Varovné příznaky přichází pozdě

Rakovina prostaty na počátku onemocnění nemívá žádné viditelné příznaky a odhalit se dá pouze při preventivním vyšetření. Časem se může objevit časté močení, obtížné začínání, nebo naopak ukončení močení, slabý nebo přerušovaný proud moči, bolest při močení či ejakulaci a krev v moči a v ejakulátu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/online-rozhovor-s-profesorem-romanem-zachovalem.A201103_135812_zdravi_pet

LÉKAŘ ONLINE – REÁLNÁ ALTERNATIVA K FYZICKÉ NÁVŠTĚVĚ LÉKAŘE

Lékař online – reálná alternativa k fyzické návštěvě lékaře

Zdroj: EUCKOMERČNÍ SDĚLENÍ

Ing. Václav Vachta, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC, považuje telemedicínu za nedílnou součást nabídky služeb péče o klienty, a to nejen v době covidové.

-V době omezení pohybu, na jaře letošního roku kvůli Covidu-19, se začalo více mluvit o telemedicíně. A v nadcházejících dnech a týdnech se toto téma možná bude opět dostávat do popředí. Vy jste už nějakou dobu před touto situací vytvořili platformu, která umožňuje distanční zdravotní péči…

Telemedicíně, jako nedílné součásti služeb péče o naše klienty, se věnujeme již několik let. Tím nejvýraznějším produktem je bezesporu vznik medicínské platformy virtuální klinika, jejíž název jsme nyní změnili na Lékař online 24/7. Pro klienty je to tak uchopitelnější. Tato služba za poslední měsíce získala obrovskou pozornost tisíců uživatelů s velmi pozitivním hodnocením. Pomáhala pacientům v době nouzového stavu letos na jaře v případě, že se nemohli dostat ke svým lékařům nebo chtěli zůstat v bezpečí svého domova. Lékař online 24/7 teď navíc rozšiřuje škálu zdravotních problémů, se kterými lékaři této služby dokážou poradit.

-Vaše zdravotnická skupina čítá 26 klinik, jste největší poskytovatel ambulantní zdravotní péče v České republice. Kliniky máte doslova po celé republice. Co vás vedlo k tomu věnovat se ještě i distanční zdravotní péči?

Distanční zdravotní péči nabízíme jako reálnou alternativu k fyzické návštěvě lékaře. Tento trend v telemedicíně se postupně prosazuje na všech vyspělých zahraničních trzích a nazývá se „digi-physical care“. Pro pacienty se tímto způsobem významně zvyšuje dostupnost zdravotní péče a posiluje kvalita zdravotnictví jako celku. Nebudujeme tak oddělený brand pro telemedicínu, ale telemedicínu zapojujeme do ekosystému EUC.

-Jak hod

Ilustrační foto.

notíte dosavadní fungování virtuální kliniky, respektive služby Lékař online?

S telemedicínou jsme v EUC získali za poslední půlrok významné zkušenosti, provedli jsme přes 10 tisíc distančních konzultací. Víme, že službu vyhledávají pacienti ve věku 25–45 let s méně závažnými obtížemi. Jako registrovaný poskytovatel zdravotních služeb jsme pomohli více jak 60 % pacientů bez nutnosti následné péče přímo v ordinaci. V případě potřeby může lékař ze služby Lékař online 24/7 pacienta objednat k fyzické návštěvě ordinace na některé z našich kamenných klinik. Přes Lékaře online si může pacient objednat onlinei doporučené léky, naši lékaři mu vystaví, v případě potřeby, žádanku na testování na Covid-19. Jsme vhodnou volbou i pro ty, kteří nemají svého praktického lékaře. Mohou s těmi našimi konzultovat více než 40 okruhů zdravotních problémů.

-V čem spatřujete hlavní výhody této služby?

Pacient může konzultovat s lékařem svůj zdravotní problém diskrétně z pohodlí domova pomocí chatu nebo videohovoru. Potřebuje k tomu pouze mobil nebo počítač a připojení k internetu. Lékaři se s pacientem spojí pomocí služby Lékař online 24/7 do 30 minut od vyplnění vstupního dotazníku. Již z názvu této služby vyplývá, že lékaři jsou pacientům k dispozici každý den v týdnu a 24 hodin denně. Bez návštěvy ordinace, pouze pomocí vzdálené komunikace, je možné vyřešit zhruba 60 % potíží.

-Jací lékaři pracují v této online platformě? Jsou to praktičtí lékaři?

V Lékaři online 24/7 pracují jak naši kmenoví praktičtí lékaři z EUC klinik, tak i další praktičtí lékaři, kteří se s námi zapojili do této formy péče o pacienty. V současné době je jich asi 50. Je to pro ně zajímavá zkušenost, protože mohou kombinovat svoji praxi přímo v ordinaci s distanční formou zdravotní péče, kde „slouží“ své služby. Online lékař má samozřejmě svoji vedoucí lékařku, která se svými kolegy komunikuje, konzultují spolu, radí se. Online lékař 24/7 se tak stal vlastně naší další klinikou.

-Kdo se ke službě Lékař online může dostat? Jednotlivec nebo může využít zaměstnavatel pro své zaměstnance?

Služba je zajímavá pro ty, kteří hledají rychlou pomoc odkudkoli a kdykoli a mají připojení k internetu. Určitě ji mohou využít také ti, kteří nemají svého praktika. Takových lidí je u nás v České republice až 200 tisíc. Jsme pro ně vhodnou volbou pro první komunikaci s lékařem, který jejich problém vyřeší buď rovnou v chatu nebo je může nasměrovat k některému z našich odborníků v síti našich kamenných klinik. Jelikož jsme také největším poskytovatelem lékařské péče pro zaměstnavatele, tak řadě z nich jsme nabídli bezplatně službu Lékař online 7/24 v první vlně koronaviru na jaře a zaměstnanci měli přístup k tomuto benefitu do září. Od října jsme připravili úplně nový benefit pro zaměstnance, který se jmenuje EUC Plus. Je to benefit, který kombinuje online medicínu s klasickou lékařskou péčí. Pro zaměstnavatele má nesporné výhody, které se promítají například ve snižování rizika přecházení nemocí a tím výpadku pracovních sil. Zaměstnanci zase oceňují, že jim zaměstnavatel umožňuje dostat se rychle k lékařské péči, mají zajištěnou možnost konzultace s lékařem při jakémkoli zdravotním problému. Mnozí si totiž již uvědomují, zejména po zkušenostech z posledních měsíců, že péče o zdraví je to nejdůležitější. Jaký lepší benefit by jim měl zaměstnavatel poskytnout?

-Můžete zmínit alespoň některé své klienty, kteří produkt EUC Plus svým zaměstnancům nabízí? Jsou to spíše větší společnosti?

EUC Plus je nový benefit, který jsme spustili nyní v říjnu, a máme v pokročilém jednání zaměstnavatele s celkovým počtem zaměstnanců okolo 60 tisíc. Myslím, že budeme mít do konce roku hodně práce.

-V zahraničí, zejména v severských zemích, je distanční zdravotní péče již celkem zavedená. Inspirovali jste se u nich?

Ano, náš Lékař online 24/7 funguje na švédské osvědčené platformě Doctrin, která ve Skandinávii pomáhá pečovat o čtyři miliony pacientů a měsíčně realizuje přes 100 tisíc konzultací. Švédsko má v distanční medicíně, která je zde uznána za plnohodnotnou lékařskou péči, mnohaletou zkušenost a každoročně navyšuje počty vyšetření. Dalším lídrem v této oblasti je v Evropě Švýcarsko, kde se díky distanční zdravotní péči odbaví více než 7 % všech lékařských vyšetření.

-Jak se k tomuto typu péče staví odborná veřejnost? Vedete nějaká jednání? S jakými výsledky?

Telemedicína prochází v současné době odbornou, veřejnou i politickou diskuzí na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR, zdravotních pojišťoven, odborných společností i v Poslanecké sněmovně ČR. Považuji za důležité, aby forma distanční péče byla co nejdříve v legislativě ukotvena. Lékaři, kteří dnes poskytují distanční péči po telefonu nebo přes nějakou inteligentní platformu, nesou za poskytování této zdravotní péče profesní odpovědnost a nemyslím si, že současná legislativa je dostatečně chrání.

K lékaři už nemusíte osobně. Česko má novou aplikaci na telemedicínu

ANITA PLASOVÁ

Rozhovor s Jiřím Pecinou, majitelem Meddi app – aplikace na telemedicínu. (Video: Markéta Bidrmanová)

30. 10. 13:13

Zkušenosti se současnou epidemií potvrzují, že telemedicína – tedy online komunikace mezi lékaři a pacienty – je potřeba. Na českém trhu je už několik dní nová aplikace pro telemedicínu Meddi app.

Článek

Aktualizováno

Do aplikace se už zapojilo přes dva tisíce lékařů napříč obory. Tým Meddi app aplikaci vyvíjel několik let přímo s lékaři, spolupracuje s Mladílékaři.cz a Masarykovým onkologickým ústavem.

S lékaři a pro lékaře

„Vývoj jsme zahájili před čtyřmi lety. V době, kdy nikdo netušil, že může přijít nějaká pandemie, a byla to věc jen z vědecko-fantastických filmů. První rok jsme sbírali zkušenosti od lékařů, spojili jsme se s Mladými lékaři a vyvíjeli vše pro jejich potřeby, ne jako parta ajťáků, která chce vydělat peníze. Tak já teď vnímám spoustu aplikací na trhu. Protože si neumím představit, jak zkrátili procesy z několika let na měsíce,“ popisuje současnou situaci na trhu Jiří Pecina, majitel Meddi app.

O aplikaci

Oficiálně byla uvedena na trh 22. 10. 2020.

Meddi app je určena pro pacienty, Meddi md pro lékaře.

Funguje na telefonu i počítači.

Umožňuje šifrovaný Full HD hovor a chat, nahrát zdravotnickou dokumentaci, objednat návštěvu nebo vyhledat specialistu.

Velkou výhodou, ale zároveň úskalím v telemedicíně je možnost videohovoru. Právě díky tomu může lékař s pacientem daný zdravotní problém velmi dobře řešit. Zároveň je ale třeba nejen takový hovor, ale i data, která jsou v aplikaci sdílena, dobře zabezpečit.

„Před rokem byla komunikace hlavně o tom, že v České republice se takto sofistikovaná telemedicína, která umožňuje elektronizaci zdravotní dokumentace a plně šifrovaný Full HD hovor, v podstatě neprosadí, protože to lékaři nebudou chtít používat a nebudou to hradit pojišťovny. My jsme ale věděli, že když to uděláme pořádně, bude to lékaře bavit. Pravidelně používáme tzv. etické hackery, abychom si ověřili, že naše řešení je bezpečné, a zatím jsme obstáli ve všech testech,“ vysvětluje Pecina.Záchranku má v mobilu už každý desátý. Aplikace chystá vylepšení i pro seniory24. 12. 2019 21:55

Právě kvalita videohovoru zapojené lékaře mile překvapila. Nesnížila se ani v době, kdy začali být všichni online a i známé aplikace zprostředkující videohovory měly s přenosem problém. Zabezpečení systému vývojáři řešili i s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Už nyní vidí řadu oborů, v nichž může být pro pacienty online hovor s lékaři mnohem lepší volbou než osobní návštěva nebo telefonický hovor.

„Aplikace je určena pro všechny lékaře. Úzce ale spolupracujeme s Masarykovým onkologickým ústavem, jehož jsme oficiálním telemedicínským partnerem. Právě pro specialisty jsme vyvinuli řadu úprav, aby se zvládlo větší množství pacientů, protože jen přes ambulance Masarykova onkologického ústavu prochází každý rok hrozné číslo – více než 200 tisíc pacientů,“ přidává zkušenosti z praxe Jiří Pecina.

Prvky telemedicíny už v ČR máme

V dnešní pandemické době má právě telemedicína své místo. O krok tímto směrem se v minulosti pokoušeli i jiní podnikatelé či zdravotní pojišťovny.

Další české služby na telemedicínu

Lékař online 24/7 (EUC)

Videodoktor.cz

uLékaře.cz

Mujdoktor24

Někteří zdravotníci ale v časech pandemie začali svou komunikaci online řešit sami. Pacienti jim často posílají fotografie nálezů nebo se s nimi spojují přes služby, které jsou dostupné zdarma – například Skype. Tyto služby však nebývají dobře zabezpečené, a je zde tedy mnohem větší riziko krádeže citlivých dat.

Zeptejte se lékaře on-line ve Virtuální čekárně. Projekt chce zapojit 40 tisíc lékařů

Tomáš Klézl12. 5. 2020 19:16Komunikace na dálku mezi lékařem a pacientem je v řadě zemí světa zavedenou rutinou. V Česku se ale takzvaná telemedicína přílišné popularitě netěší. Ambici změnit to má projekt Virtuální čekárna, který vznikl během omezení ordinací v dobách koronavirové pandemie. Jeho tvůrci chtějí on-line propojit deset milionů obyvatel Česka s čtyřmi desítkami tisíc lékařů.Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

Koronavirová krize paralyzovala české zdravotnictví. Kvůli omezenému režimu v nemocnicích nebo ze strachu z rizika nákazy odkládá velký počet lidí často i akutní návštěvu lékaře. 

Na to reaguje projekt Virtuální čekárna, který vznikl ve spolupráci serverů uLékaře.cz a proLékaře.cz a jehož cílem je nejen v době pandemie, ale také v běžném režimu propojit pacienta on-line s jeho praktickým lékařem i specialisty. 

„Vzdálená konzultace s praktickým lékařem je pohodlná a bezpečná. Pro případ návštěvy v ordinaci lékař bude o vašich potížích předem informován, a návštěva tak proběhne efektivněji,“ shrnují organizátoři.

To pomůže lékařům lépe si organizovat čas, pacienty z rizikových skupin si pak budou moct zvát v nejméně rizikové termíny, kdy už je ordinace prázdná, doplnil na tiskové konferenci tvůrce projektu Tomáš Šebek.

Ambiciózní projekt, na kterém v posledních šesti týdnech pracovala asi stovka lidí, odbavil první pacienty v úterý ráno. Zatím si mohou zájemci nechat poradit od jednoho z tří stovek „on-line lékařů“, kteří s portálem uLékaře.cz spolupracují dlouhodobě. Mezi nimi je i devět dětských doktorů a řada specialistů z různých oborů.

Od 1. června ale organizátoři plánují adresář rozšířit o stovky oslovených praktiků. Do konce roku by pak projekt chtěl pacientům nabídnout tisíce lékařů. Podle Šebka je reálné, že by se zapojily asi dvě třetiny z počtu pěti a půl tisíc aktivních praktických lékařů v Česku, v ideálním scénáři by se ale zapojil každý z celkových čtyřiceti tisíc lékařských pracovníků v Česku.

Zapojení do projektu je ale podle organizátorů zcela dobrovolné, spolupracovat chtějí s kýmkoli, od malých soukromých ordinací až po velké nemocnice. „Jediné, na co hledíme, je zdraví pacienta a pohodlí lékaře,“ řekl Šebek na tiskové konferenci.SouvisejícíBěžte k lékařům, jinak nás čeká podzim rakoviny a dalších nemocí, říká ředitel VFN

„Telemedicína u nás začíná něco znamenat“

Jak má systém fungovat? Prostřednictvím webových stránek nebo aplikace zájemce nejdříve napíše svému praktikovi, jakou pomoc potřebuje, vyplní také dotazník o bezinfekčnosti a lékaři sdělí, kdy by měl čas navštívit ordinaci. Přiložit může také potřebnou zdravotní dokumentaci. Pokud ve vyhledávači svého doktora nenajde, může oslovit jednoho z on-line lékařů.

Lékař pacientovi podle organizátorů poté odpoví hned, jakmile bude on-line, a domluví se, zda diagnóza vyžaduje, aby nemocný přišel do ordinace. K ruce budou mít praktici také doporučenou odpověď jednoho z on-line lékařů, u které se mohou rozhodnout, zda ji použijí, či nikoli.

Na projektu v posledních šesti týdnech pracovala asi stovka lidí. „Celý tým pracoval ve dne, v noci, o víkendech. Jsem moc rád, že jsme to k dnešnímu datu stihli,“ řekl Šebek s tím, že díky nim začíná slovo telemedicína něco znamenat. Zdůraznil také, že konzultace budou minimálně do konce roku zadarmo. 

Projekt je podle něj připraven i na nejhorší. „Kdyby přišla další vlna, tak Virtuální čekárna tady bude plně připravena obsloužit celou republiku, doufejme se silou čtyřiceti tisíc lékařů,“ uvedl Šebek.SouvisejícíChytrá karanténa začala fungovat. Odhalíme třetinu kontaktů nemocného, tvrdí Prymula

Dobrý výkop, ale žádný převrat, říká šéf praktiků

Předseda Sdružení praktických lékařů České republiky Petr Šonka řekl, že projekt považuje za dobrý start pro rozvoj telemedicíny. „Je super, že někdo vykopl balon. Vím, že na tom pracuje spousta odborníků z různých stran,“ uvedl pro Aktuálně.cz.

Zároveň ale zdůraznil, že se nejedná o revoluční projekt. „Není to nic, co by znamenalo nějaký převrat. Řada doktorů už takto se svými pacienty komunikuje,“ řekl.

Podle Šonky je důležité, aby praktik zajistil efektivní komunikaci se svými pacienty sám bez užití prostředníka. „Z mého pohledu je ideální, když tu komunikaci poskytuje lékař svému pacientovi. Když se pacient obrací přímo na lékaře, nikoli přes nějakého prostředníka nebo nějakého lékaře, který tam bude vstupovat jako prostředník,“ upozornil.

Zásadní problém komunikace přes prostředníka podle něj tkví v zabezpečení komunikace a ochraně dat, a to ani ne tak před hackerskými útoky, ale spíše jejich zneužitím. „Podobně jako například na Facebooku se dají tato data zneužít pro reklamu, v medicíně obzvlášť,“ řekl Šonka s tím, že s projektem Virtuální čekárny není do detailu seznámen.

Z vlastní zkušenosti Šonka uvedl, že se v době koronavirové krize dobře osvědčila zejména komunikace po telefonu, lékaři denně odbavovali až šedesát telefonátů. „Interakce toho rozhovoru je jiná, než když si vyřizujete maily,“ doplnil. Telefon je také pro větší část populace snesitelnější než e-mail. Spíš než komunikace skrze text by tedy Šonku do budoucna zaujal projekt využívající vizuální kontakt. 

Podle Šonky se během koronavirové krize ukázalo, že i přes vedení většiny pacientů distanční formou se jejich počet příliš nezvýšil, s pokrokem telemedicíny by tedy nemělo hrozit zahlcení praktiků elektronickou poštou. „Nesmí se to zvrhnout do situace, že si dá pacient v neděli kachnu se šesti, udělá se mu trochu špatně, a tak začne v neděli odpoledne psát doktorovi o radu,“ doplnil.

Projekty jako Virtuální čekárna tedy mají podle Šonky stále řadu úskalí a je třeba je řešit. „Jistě to je cesta do budoucna, ale myslím, že se nedožijeme doby, kdy se bude touto cestou odehrávat většina kontaktu se zdravotnictvím,“ dodal.SouvisejícíONLINE ROZHOVOR Praktikům chybí respirátory, zavírají ordinace. Není to riziko? Jejich šéf odpovídal POLOŽIT DOTAZVSTOUPIT DO ROZHOVORU 

Je to nadčasový projekt, říká Maďar

Projekt podporují i ministerstvo zdravotnictví a Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. „Chtěl bych podpořil projekt z pohledu epidemiologa, který se zabývá problémem nákaz spojených s vykonáváním zdravotní péče,“ řekl na tiskové konferenci koordinátor epidemiologického týmu ministerstva zdravotnictví Rastislav Maďar. „Pokud jde poskytovat určitý druh zdravotní péče vzdáleně, tak je to v tomto kontextu velká výhoda,“ dodal.

Podle něj může projekt vyřešit aktuální problém, kdy se nemocní lidé bojí chodit za svými lékaři do nemocnic kvůli obavě z nákazy koronavirem. „V minulých týdnech jsme viděli, jak významným způsobem došlo k redukci akutní zdravotní péče. Pacienti mají stále velké obavy a pro mnoho z nich to může znamenat zdravotní komplikace,“ řekl.

Zdůraznil také nadčasovost projektu. „Toto není nástroj pouze pro pandemické období, Virtuální čekárna se může používat neustále. I proto jsem rád, že tento projekt podporuje i osobně pan ministr zdravotnictví,“ uvedl.

Šéf resortu Adam Vojtěch vyjádřil podporu projektu již dříve. „Naším cílem je to rozšířit tak, aby byly podobné služby v budoucnu hrazeny ze zdravotního pojištění. Jednáme o tom i s VZP a dalšími pojišťovnami,“ řekl v dubnu České televizi.

Zánět močových cest: Jak se projevuje a jak s ním bojovat?

4.9.2020

Z chladného počasí si nemusíte odnést jen rýmu. Kvůli nachlazení a oslabení obranyschopnosti si na své přijdou i bakterie způsobující zánět močových cest (nejčastěji bakterie Escherichia coli). Víte, jak zánětu předcházet a kdy vyhledat pomoc lékaře?

Zánět močových cest: Jak se projevuje a jak s ním bojovat?

Zánět poznáte podle častého močení

Zánět dolních močových cest se projevuje hlavně častými návštěvami toalety, pálením nebo řezáním při močení a bolestí v podbřišku. Může být i hůř: při infekci v horních močových cestách se přidává tupá bolest zad a horečky. Infekce může probíhat od nenápadného zánětu po život ohrožující onemocnění ledvin.

Lékaře navštivte včas

Zpočátku můžete zánět léčit doma. Důležitý je klid, teplé oblečení a zvýšený příjem tekutin. Pijte urologický čaj, choďte pravidelně na toaletu a omezte sex, kávu a alkohol.

Pokud se nebudete po dvou dnech cítit lépe nebo pokud nastoupí horečka a bolest zad, ihned se obraťte na svou pobočku MOJE AMBULANCE, kde budeme zánět ihned řešit a nasadíme antibiotika. Nesnažte se vyléčit sami, zbytečně byste si tak mohli zadělat na komplikovanější problém.

Předejděte zánětu močových cest

Na pozoru by se před zánětem měly mít především ženy, zvlášť těhotné a v přechodu. Dle MUDr. Jana Patakyho můžete riziko zánětu močových cest snížit dodržováním několika zásad:

 • Oblékejte se teple. V zimě nikdy nemějte nezakrytá záda a bedra, pozor na mokré boty.
 • Dodržujte pitný režim. Pijte alespoň 2,5 litrů denně.
 • Dbejte na hygienu. Nikdy se nekoupejte ve znečištěné vodě a používejte přípravky pro intimní hygienu.
 • Choďte na toaletu pravidelně. Dámy by si měly dát pozor i na utírání se, vhodné je směrem zepředu dozadu.
 • Jezte ovoce. Smlsněte si zvlášť na brusinkách, ty zabraňují uchycení bakterií na stěně močových cest.

Nejste si jistí, jestli u vás nezačíná právě zánět močových cest? Navštivte svého lékaře! 

Pálí vás oči? Může jít o syndrom suchého oka

Je běžné, že jsou naše oči někdy unavené. Co ale když vás oči dlouhodobě pálí? Může jít o takzvaný syndrom suchého oka, problém, který se rozhodně nevyplatí přehlížet. Přečtěte si, jak ho poznáte a jak mu předejít.

Pálí vás oči? Může jít o syndrom suchého oka.

Co je syndrom suchého oka a jak se projevuje?

Syndrom suchého oka je stále rozšířenější porucha. Spočívá v nedostatečném zvlhčování povrchu očí, které může být způsobené nedostatkem slz, ale i změnou jejich kvality.

Tato porucha se projevuje pálením a řezáním očí, pocitem cizího tělíska v oku, zarudnutím, únavou očí, zvýšenou citlivostí očí na vítr, kouř a světlo, problémy s viděním a bolestmi hlavy. V očích nebo kolem očí se může objevit hustý hlen, oči mohou i nadměrně slzet. Nadměrné slzení je způsobené horší kvalitou slz – protože slzy neobsahují látky, které oko chrání, oko je podrážděné, a proto se vytváří více slz.

Zvlášť zpočátku se nemusí objevit všechny příznaky. Může vás například trápit pálení očí při práci s počítačem a sledování televize nebo zvýšená citlivost očí na vítr.

Co poruchu způsobuje?

Příčin vzniku tohoto problému je několik:

 • dlouhodobé pobývání v suchém prostředí (přetopeném, klimatizovaném)
 • pobývání v prašném nebo zakouřeném prostředí
 • nevyhovující kontaktní čočky
 • stres
 • delší práce na počítači
 • změny spojené se stárnutím, u žen s menopauzou
 • některé léky a onemocnění

Kdy vyhledat lékaře?

Pálení očí samozřejmě nemusí nutně znamenat, že trpíte syndromem suchého oka. Může jít například o alergii nebo reakci očí na nevyhovující brýle.

Jestli vás trápí pálení očí, pocit cizího tělíska v oku a podobně, kupte si v lékárně tzv. umělé slzy – oční kapky, které zvlhčují povrch očí. Pokud by problém ani po několika týdnech kapání neodezněl, navštivte lékaře. Pamatujte: je lepší jít k lékaři s drobností, než si ignorováním příznaků zadělat na vážnější problém. Neléčený syndrom suchého oka může vést i k poškození očí.

„Každého člověka můžou oči občas pálit a svědit. Tyto příznaky můžou být způsobené alergií nebo zánětem spojivek. Pokud pálení a svědění přetrvává několik dní, navštivte očního lékaře. Lidé po 40. roce věku by mělichodit na preventivní vyšetření jednou za 2–3 roky,“ říká MUDr. Ludmila Mazylkinová z pražské pobočky MOJE AMBULANCE v OC Plaza.

Předejděte syndromu suchého oka

Syndromu suchého oka sice není možné 100% předejít, ale můžete snížit jeho pravděpodobnost. Stačí se řídit následujícími pravidly:

 1. Při čtení, práci s počítačem a delším soustředění si dělejte přestávky. Pokud se na něco soustředíme, méně mrkáme, a tak se oko vysušuje. Proto jednou za čas na chvíli zavřete oči a nechte je odpočívat.
 2. Vyhněte se delšímu pobytu v zakouřeném, přetopeném a prašném prostředí.
 3. Klimatizaci v autě nebo větrák nastavujte tak, aby vám nefoukaly do očí. Totéž platí o fénování vlasů.
 4. Pokud pracujete v prostředí se suchým vzduchem, nechte oči čas od času na chvíli odpočinout.
 5. Každý večer se pečlivě odličte.
 6. Monitor počítače mějte tak vysoko, aby byl jeho horní okraj ve výšce vašich očí. Pokud je výš, musíte oči víc otevírat, a tak rychleji vysychají.
 7. Dbejte na dostatečný příjem omega-3 a omega-6 mastných kyselin. Jsou obsažené například v mandlích, rostlinných olejích a rybách.

Klinická deprese je něčím víc než sklíčenost. Podle NIH (the National Institutes of Health – Národní institut pro zdraví) má víc než 20 miliónů lidí v USA stálou depresi, která může zasahovat do každodenního života, ohrozit zdraví nebo dokonce vést i k sebevraždám. Nyní  máme možnost seznámit se s pozoruhodnou studií, která dokládá, že léčba založená na meditaci je účinnou alternativou k předpisovaným lékům – dokonce i u lidí, kteří trpí vážnou a dlouhotrvající depresí.

Výsledkem výzkumu, který byl  publikován v the Journal of Consulting and Clinical Psychology, bylo zjištění, že skupinová léčba vedená psychologem, nazvaná „poznávací terapie založená na soustředěnosti“ (Mindfulness Based Cognitive Therapy – MBCT) se ukázala stejně dobrá nebo i lepší než léčba antidepresivy, jako je např. Prozac. Účinkuje jak preventivně, tak i v případech recidiv u vážných depresí. Bez-léková terapie je však lepší tím, že zlepšuje kvalitu života. A co více, studie došla k závěrům, že metoda MBCT je efektivní i z pohledu nákladů, pomáhá lidem s dlouhodobou depresí a její účinky mohou být i trvalé.

Mezi členy výzkumného týmu patřili i angličtí vědci z the Mood Disorders Center při univerzitě v Exeteru a pracovníci z the Center for Economics of Mental Health (CEMH) při Psychiatrickém institutu v Londýně. V rámci studie bylo sledováno 123 lidí, kteří trpěli opakovanými epizodami klinické deprese. Pro účel tohoto experimentu byli dobrovolníci rozděleni náhodným výběrem do dvou skupin. V první skupině se pokračovalo v zahájené lékové terapii s nasazenými antidepresivy, druhá skupina prošla kurzem MBCT a těmto lidem byla nabízena možnost vysadit tyto léky.

Metoda MBCT se soustřeďuje na odstraňování negativního myšlení a pomáhá lidem, u kterých je riziko opakované deprese, aby se zbavili depresivních nálad, které se obvykle vymykají kontrole a vedou k plnému rozvoji deprese. V průběhu 8-týdenního experimentu navštěvovali lidé z druhé skupiny sezení v podskupinách o počtu 8 až 15 účastníků, která vedl terapeut a učil je řadě meditačních cvičení, se kterými by mohli dál pokračovat sami, když kurz skončí.

Všechno nejlepší!

Náplň MBCT byla primárně založena na technikách buddhistické meditace a pomohla absolventům, aby se naučili

 • soustřeďovat na přítomnost,
 • vyhýbali se setrvávání v minulosti
 • nepřipouštěli si starosti o své budoucí úkoly.

Přestože meditační cvičení na každého působila trochu jinak, mnoho absolventů kurzu popisovalo lepší zvládání svých negativních myšlenek a depresivních pocitů. V průběhu následujících 15 měsíců po experimentu asi 47% lidí ze skupiny absolventů kurzu MBCT prošlo recidivou. V porovnání s nimi lidé ze skupiny, která pokračovala v běžné léčbě antidepresivy, bývali postihováni recidivou v 60% případů. A co víc: skupina praktikující techniky meditace pozornosti, které se naučili v programu MBCT popisovali mnohem lepší kvalitu svého života, více všeobecné radosti a zlepšený fyzický stav.

Profesor Willem Kuyken z the University of Exeter, který vedl celý výzkum, ve svém prohlášení médiím vysvětlil, že lidé léčení antidepresivy mívají vysokou náchylnost k recidivě, jakmile zastaví svou předepsanou lékovou terapii. „Metoda MBCT využívá odlišného přístupu – učí lidi dovednostem užitečným pro život. Ukázali jsme, že pokud na tom lidé pracují, tyto dovednosti pomáhají, aby se jim dařilo lépe. Naše výsledky dokládají, že MBCT by mohlo být životaschopnou alternativou pro mnohé z 3,5 miliónu lidí ve Velké Británii, trpících touto vysilující nemocí. Lidé, kteří trpívají depresí, už dlouho vyhledávají psychologické metody, které by jim dlouhodobě pomáhaly – a MBCT je velmi slibný přístup. Myslím, že zde máme základ pro to, abychom pacientům nabízeli alternativu k dlouhodobému užívání antidepresiv.  Máme v plánu realizovat rozsáhlejší experiment, abychom naše výsledky znovu prověřili a zjistili detailněji, jak MBCT působí,“ sdělil profesor Kuyken.

DMXGEAR.cz

DMXGEAR.CZ je velmi oblíbená značka, která je jedinečná zejména největším výběrem pánského spodního prádla v ČR a SR. Jako jeden z mála e-shopů se pyšní fantastickými 100 % pozitivních recenzí na Heurece, a k tomu všemu nabízí velmi atraktivní provizi.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=181851da

Přání.

U této cukrovky je zachována produkce inzulínu a nemoc vzniká proto, že tělo přestává na vlastní inzulín reagovat. Jevu se odborně říká ” inzulínová rezistence organismu” a oficiální medicína o něm tvrdí, že vzniká z “neznámých důvodů”, a že je pouze schopna postižené osoby doživotně udržovat (v pozvolna se zhoršujícím stavu).

Mám velikou radost z toho, že v moderní přírodní medicíně zřejmě už víme, jak tento typ cukrovky přesně vzniká a především, jak se dá postupně VYLÉČIT.

Přibývají důkazy, že tato nemoc vzniká vlivem dlouhodobého nedostatku omega-3 nenasycených mastných kyselin. Ty pak (mimo jiné!!) chybí v buněčných membránách, které ztratí schopnost přenést molekuly glukózy z vnějšího prostředí do nitra buňky. Buňky hladoví, zatímco v krvi naopak hladina cukru stoupá.

Podrobnější informace v článku: Cukrovka – smrtící iluze o této chorobě.

Pro mne je tento článek o to zajímavější, že v téže době – na jaře roku 2009 – kdy jsem článek na internetu objevil, tak obvodní lékař mého otce (otec je narozen 1925) konstatoval, že sice nechápe, jak se to mohlo stát, ale že mému otci zmizela cukrovka 2. typu (byl na dietě a užíval antidiabetika v tabletách).

Článek mi pomohl nalézt příčinu tohoto „zázraku“ – můj otec dlouhou řadu roků DENNĚ užíval omega-3 nenasycené mastné kyseliny. Tehdy jsem mu je (spolu s jinými produkty) doporučoval jen pro zlepšení stavu cév po mozkové mrtvici a netušil jsem, že jsou tyto přírodní látky nezbytné pro zdraví úplně všech buněk lidského organismu.

V současnosti přibývají (na západ od nás) další a další studie o tom, že omega-3 nenasycené mastné kyseliny jsou vlastně životně důležité pro úplně celý organismus, včetně nejdůležitějšího orgánu = mozku. K tomu se postupně dovídáme, jaká jiná onemocnění (kromě cukrovky) by mohly mít svoji VYLÉČITELNOU příčinu v dlouhodobém nedostatku omega-3 nenasycených mastných kyselin.

Přání k svátku

Nedostatkem omega-3 nenasycených mastných kyselin tedy trpí úplně všechny buňky v těle V moderní “civilizované“ stravě je chronický nedostatek těchto esenciálních látek (to znamená těch, které si tělo žádným způsobem neumí vytvořit samo) a jeho následkem má stále více lidí i takzvaně sníženou citlivost na inzulín – v některých pramenech se uvádí, že je takto postiženo až 70 % populace České republiky.

Lidem, kteří jsou touto poruchou postiženi ve větší míře, je pak stanovena diagnóza „diabetes druhého typu“ a ta se zatím v oficiální medicíně léčí pouze způsobem, který sice udrží klienty při životě, ale rozhodně je této „nevyléčitelné“ cukrovky nezbaví.

Takže způsob, jak se POMALU z této cukrovky uzdravit – a především jak jí PŘEDEJÍT!! – by mohl být velmi jednoduchý a zatím jej využívá jen nepatrná část informovaných příznivců přírodní medicíny = je jím stálá a dostatečná konzumace omega-3 nenasycených mastných kyselin. U lidí již postižených tímto typem cukrovky bude proces uzdravení možná dost pomalý a asi nikdy nepůjde předem stanovit, jak to u konkrétního jedince potrvá dlouho, ale trpělivost se rozhodně vyplatí (bereme-li v úvahu diabetické komplikace i lidí, doživotně léčených pouze současným standardním způsobem).

POZOR!!
To rozhodně neznamená u lidí již závislých na inzulínu jej vysadit a naivně se domnívat, že omega-3 dostatečně rychle chybějící inzulín nahradí. Tak tomu samozřejmě není!

Bohužel zase musím zklamat masojedy, ale co se zdravého stravování týká, tak jako zdroj omega-3 uváděná konzumace dravých mořských ryb není zdaleka tím nejzdravějším způsobem ani nejvydatnějším zdrojem. Tím je jednoznačně lněné semínko (čerstvé rozmixované a nikoliv konzumované vcelku), které obsahuje cca 40 % lněného oleje, z čehož cca 50 % tvoří omega-3 nenasycené mastné kyseliny.

Doplňující informace najdete např. v článku: Ryby pro zdraví?

Dalším solidním potravinovým zdrojem by měly být vlašské ořechy a olej z nich = u nás doma je to jediný olej používaný do studené kuchyně (saláty).

Pokud mám klientovi doporučit regenerační léčbu pomocí omega-3 látek, tak se pro jistotu nespoléhám jen na zdravé potraviny, a doporučuji zainvestovat do potravinových doplňků. Důvodem je, že potravinové produkty obsahují vysoké procento dvou zdravotně nezbytných omega-3 látek – EPA a DHA, které v rostlinných zdrojích nejsou. Zdravý organismus by je údajně v potravě přijímat nemusel, protože by je měl být schopen vytvořit z jiných omega-3, obsažených ve jmenovaných rostlinných potravinách. U chronicky nemocných lidí tato schopnost metabolické přeměny nemusí být dostatečně účinná, zvláště ne u diabetiků.

Jaká je doporučená denní dávka omega-3?
To zatím nikdo neví přesně, takže informace se různí, někde se uvádí až 3 gramy denně. Takže jediná tabletka Omega-3 obsahující cca 250 – 300 mg (podle výrobce) je samozřejmě lepší než nic – a jak už jsem uvedl, mému tatínkovi i ta jedna tableta denně pomohla zcela se vyléčit z lehčí formy cukrovky – ale pravděpodobně má tato dávka ještě dost daleko do ideální situace.

Předpokládám, že proces regenerace poškozených buněk významně uspíší, pokud si klient kromě doplňování chybějících omega-3 mastných kyselin současně odstraní i chronické překysel-ování organismu. Doporučuji měřit si pH moči opakovaně v průběhu dne a hodnoty si zapisovat (třeba do tabulky v Excelu). Výsledné hodnoty s nějakým průvodním dopisem mi pak můžete poslat do naší internetové poradny.

Podrobnosti najdete v tomto článku: Překyselení organismu a zrádnost jeho jednoduchých řešení.

Nepříjemné příznaky menopauzy? 
Víme, jak se jich zbavit

Podobné zásadní medicínské objevy, nevyžadující žádnou chemickou ani chirurgickou léčbu, jsou možná důsledkem toho, že se našly peníze i na výzkum skutečné, člověku prospěšné medicíny, nezávislé na farmakologických koncernech, jejichž hlavním zájmem je vyvíjet PATENTOVATELNÉ chemické “léky”.

Stále nepřestává platit stará moudrost, že lékař léčí, ale příroda uzdravuje. K tomu rád připomínám, že Vaším nejlepším “lékařem” a pomocníkem „Matky přírody“ může být pouze ta osoba, kterou každé ráno vidíte v zrcadle. Tato možnost – podomácku a včas se o své zdraví sám postarat – je samozřejmě v rozporu s finančními zájmy výrobců chemických léků. Podrobné informace v článku: Výzva proti institucionalizaci přístupu k rostlinným léčivým zdrojům v EU.

Další pozoruhodnou informací týkající se domácí samoléčby cukrovky je zjištění několika nezávislých studií, týkajících se vlivu skořice na cukrovku 2, typu. Při jejím užívání klesá zvýšená hladina glukózy v krvi, protože skořice napomáhá k zlepšenému průniku glukózy skrze buněčnou membránu.

Pro SKUTEČNÉ VYLÉČENÍ z cukrovky 2. typu (a nikoliv jen současné „opečovávaní“ oficiální medicínou) by z tohoto hlediska mohlo být úplně nejefektivnější současné a dlouhodobé užívání skořice a produktů obsahujících nenasycené mastné kyseliny omega-3.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=1e2080b4

Skořice nejen voní, ale také pomůže proti cukrovce

 ČLÁNKY O VAŘENÍ A JÍDLESkořice patří k zázračným přírodním léčivům. Kdoví, koho kdysi dávno napadlo, že kůra stromu může obohatit člověka nejen svou vůní, ale i svými blahodárnými účinky.

skořice

První zmínky o skořicovníku jsou více než 4000 let staré (pocházejí z Číny). Většího rozšíření se skořici dostalo až v 15. a 16. století, kdy ji ze svých cest po Orientu přiváželi jako jednu z vzácností obchodníci. Postupně skořice v Evropě zdomácněla (v Čechách se poprvé objevila v 15. století).

Rozemletý prášek či silice získávané z kůry skořicovníku mají využití v mnoha oborech. Využívá se jí pro vůni, pro chuť, ale také k léčbě (např. ve starodávném léčebném procesu ajurvédy patří k nejuniverzálnějším).

Skořice např. podporuje chuť k jídlu, snižuje krevní tlak, zlepšuje trávení. Zažívací trakt zahřívá a stimuluje, uklidňuje koliky, průjmy, nevolnosti a nadýmání. Vzhledem k dezinfekčním a antibiotickým účinkům se využívá i jako prostředek proti nachlazení, kašli a chřipce. Příznivě působí i u žen, zmírňuje menstruační, ale i přechodové potíže.

V posledních letech se vědci stále více zabývají výzkumy, týkajícími se příznivého působení skořice u pacientů s cukrovkou (typu 2). První větší studie na toto téma byla publikována v roce 2003 v časopise Diabetes Care, a vzápětí následovaly další dílčí výzkumy. Prokazují jednoznačně příznivý vliv na zmírnění choroby, kterou dnes trpí velké množství lidí (jen u nás je jich více než půl milionu!).

skořice

Navnadili jsme vás na skořicovou chuť? Dodáme tedy ještě jedoduchý recept na voňavé pečivo, které často připravují hospodyňky v anglosaských zemích.

Skořicové rolky

Připravíme si 1/4 šálku teplé vody, 1/4 šálku rozpuštěného másla, 1/2 sáčku instantního vanilkového pudinku, 1 šálek teplého mléka, 1 vejce, pokojové teplotě, 1 lžíce bílého cukru, 1/2 lžičky soli, 4 šálky hladké mouky, 1 balíček suchých kvasnic, 1/2 šálku změklého másla,  1 šálek hnědého cukru, 4 lžičky mleté skořice, 3/4 šálku nasekaných ořechů, 1 lučina (nebo žervé), 1 šálek cukru cukráři, 1/2 lžičky vanilkového extraktu, 1 1/2 čajové lžičky mléka

skořicoví hadi

Smícháme vodu, rozpuštěné máslo, vanilkový pudink, teplé mléko, vejce, 1 lžíce cukru, sůl, mouku a droždí, uhněteme těsto a necháme 20 minut odpočinout.

Těsto rozválíme na obdélník asi 20 a 10 cm a potřeme rozměklým máslem a posypeme směsí ořechů, skořice a hnědého cukru. Srolujeme plát podle dlouhé strany a vzniklý válec nakrájíme na tři centimetry široká kolečka. Poskládáme je do vymazaného pekáče a necháme půl až tři čtvrtě hodiny kynout.

Předehřejeme si troubu na 175 stupňů  a pečeme asi 20 minut. Mezitím si umícháme lučinu, nebo žervé, 1/4 šálku másla, cukr, vanilku a mléko v krém, kterým potřeme upečené stočené „hady“.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=09f0bb98

Trumf na grilu – kvalitní maso. Jak vybrat ten nejlepší steak?

 ČLÁNKY O VAŘENÍ A JÍDLEKromě dobré party je na fajnové odpoledne či večer u grilu potřeba zajistit kvalitní maso. Jestliže si tak úplně nejste jisti výběrem steaků, poraďte se s našimi odborníky.

grilování

diskuse

Chcete-li na steaky kvalitní a správně vyzrálé maso, pak je lepší nakupovat přímo na pultovém prodeji v řeznictví, kde vám zkušený řezník poradí nejen s výběrem vhodného kousku, ale i poskytne informace o jeho stáří a původu.

Jenže aby hovězí maso nezůstalo po úpravě tuhé, je potřeba nechat ho vyzrát. Jedná se o složitý biochemický proces, při němž maso získává požadované senzorické, technologické a kulinární vlastnosti, zejména křehkost a chutnost.

MŮŽE VÁS ZAJÍMATNa grilovačce zabodujte originálním jídlem!
Co připravit, abchom si grilování užili
Kuchyně na zahradě, aneb Pohoda u grilu

„Vyzrálost masa lze snadno vyzkoušet. Po zatlačení prstu do svaloviny vám ve správně vyzrálém kousku zůstane otisk, v nezralém však nikoliv,“ vysvětluje technoložka Ing. Alena Kolkopová ze společnosti „Zeman maso-uzeniny“ a dodává:

„Bohužel, vyzrálé hovězí málokde seženete. Po porážce většinou putuje hned k prodejci, protože dozráváním ztrácí na váze a výrobci z něj mají menší zisk.“

Jak dlouhou dobu potřebuje maso na vyzrání?

HOVĚZÍPři teplotě 0 °C potřebuje hovězí maso na vyzrání deset až třicet dní. S co nejčerstvějším hovězím jde totiž obtížně pracovat a steaky z něho jsou velmi tvrdé.
VEPŘOVÉPři teplotě 0 °C potřebuje vepřové maso na vyzrání čtyři dny. Jelikož vepřové je křehké a šťavnaté, nemusí zrát tak dlouho jako hovězí maso.
JEHNĚČÍPři teplotě do 5 °C potřebuje jehněčí maso na vyzrání tři dny. 
KUŘECÍPři teplotě 0 °C až 2 °C potřebuje kuřecí maso na vyzrání jeden až dva dny.

Maso by mělo být prorostlé tukem, který tvoří tzv. mramorování. To masu zajistí, že nebude po ugrilovaní suché, ale naopak šťavnaté, křehké a s intenzivní chutí. Nákupem to ale nekončí. Je třeba si uvědomit, že jde o velice choulostivé zboží.

„Doporučuji, obzvláště v horkých letních dnech, maso přenášet v termoizolačních taškách, aby nedošlo ke zvýšení teploty a následnému kažení. Po přinesení domů je třeba jej skladovat v chladničce, červené maso při teplotě maximálně do 7 °C, drůbeží pak do 4 °C,“ připomíná Ing. Alena Kolkopová.

Mráz potrhá svalovinu

Chcete-li dosáhnout chuťově dokonalého výsledku, kupujte maso v chlazené formě a pokud možno ho ihned spotřebujte. Zamrazování není zrovna ideální.

„Při zamrazování dochází k tvorbě velkých krystalů, které potrhají svalová vlákna. Následkem toho se po rozmrazení uvolní značné množství šťávy, takže bude maso po tepelné úpravě suché,“ říká Ing. Alena Kolkopová. 

 Pozornost je třeba věnovat i rozmrazování. Maso by se mělo rozmrazovat pozvolna, nejlépe v chladničce.

„Není vhodné maso rozmrazovat v mikrovlnné troubě a ani při pokojové teplotě. Rychlé rozmrazení vede k uvolnění velkého množství šťávy. Při pokojové teplotě se maso ohřívá po okrajích, zatímco jeho střed je stále zmrzlý – navíc se tak množí nežádoucí mikroorganismy,“ dodává technoložka. 

Polotovary ulehčí přípravu

Pokud nemáte čas maso marinovat a připravit ke grilování sami doma, využijte již hotové nabídky v řeznictvích. Vybrat si můžete z různých typů marinád i z druhů jednotlivých mas.

„Nemusíte se obávat čerstvosti masných polotovarů pro grilování. Tato masa jsou připravována každý den a podléhají pravidelným mikrobiálním rozborům dle přísné legislativy. Variací existuje mnoho a záleží jen na vás, čemu dáte přednost,“ uzavírá Ing. Alena Kolkopová.

Grilování se sous-vide

Grilování masu dodá výraznou chuť a vůni, ale může se snadno stát, že neodhadnete sílu žáru v grilu a maso na povrchu spálíte – bude vysušené a tvrdé, ale zároveň uvnitř zůstane nedopečené.

Nejlepším způsobem, jak dosáhnout dokonale ugrilovaného masa, je využít metodu sous-vide, což je tepelná úprava při nízké a konstantní teplotě ve vodní lázni. Maso je přitom uzavřeno do vakuového obalu, aby si zachovalo veškerou chuť a šťávu.

Potřebujete tedy vakuový hrnec sous-vide a vakuovačku. Po uvaření a vyndání z vodní lázně stačí maso jen na pár minut dát na gril. Nejen, že vám odpadne netrpělivé čekání a hlídání masa, ale vyhnete se i nerovnoměrnému opečení.

Díky tomu, že nebude z masa odkapávat přepálený tuk, omezíte rovněž působení nežádoucích chemických i karcinogenních látek a grilování se stane zdravějším. Navíc bylinky, které spolu s masem zavakuujete, prostoupí skrz.

RECEPT: Sous-vide biftek dokončený na grilu

Na jednu porci potřebujeme 150 g vyzrálé pravé hovězí svíčkové, mořskou sůl, čerstvě mletý pepř, 15 g másla, snítku tymiánu a rozmarýnu, několik kuliček růžového pepře, kousek špeku na pomazání mřížky grilu.

Nastavíme sous-vide lázeň o dva stupně níže, než je daná teplota odpovídající zamýšlenému propečení masa v jeho středu (tj. rare 50 °C, medium rare 53 °C, medium 58 °C).

Maso očistíme, osolíme, opepříme čerstvě mletým pepřem a zabalíme do pruhu potravinové folie tak, aby držela tvar válce. Vložíme do sáčku určeného pro sous-vide vaření spolu s čerstvými bylinkami a zavakuujeme.

Maso necháme zcela ponořené v sous-vide lázni po dobu 60 až 120 minut – podle průměru masa – a po vyndání z něho odstraníme folii a bylinky.

Mřížku maximálně rozpáleného grilu pomažeme špekem a na místě s nejvyšší teplotou grilujeme biftek postupně po obou stranách tak, aby se na povrchu utvořila hnědá „kůrka“.

V ohnivzdorné misce rozpustíme máslo s kuličkami růžového pepře. Do této směsi vložíme ugrilované maso a necháme ho pár minut odpočinout mimo gril.

Servírujeme s uvařenými brambory, které jsme předtím pomazali sádlem a ogrilovali. Přílohu můžeme doplnit grilovanými žampiony či plátky fenyklu.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=09f0bb98

Nemůžete usnout? Budíte se několikrát za noc? Zřejmě jde o syndrom nového penzisty

Ilustrační foto: ingimage.com

Nemůžete usnout? Budíte se několikrát za noc? Zřejmě jde o syndrom nového penzisty

5. 3. 2020

Lékaři se shodují, že až pětadvacet procent lidí ve věku kolem šedesátky a výše si stěžuje, že se jim špatně spí. Různé týmy vědců zkoumají příčiny.

Například dánští lékaři pod vedením oftalmoložky Line Kesslerové před časem oznámili, že poruchy spánku ve vyšším věku souvisí s tím, že oční čočka propouští méně modrého světla. To je přitom velmi důležité pro aktivitu buněk, které lidské tělo ovlivňují tak, aby vědělo, kdy je noc a kdy den. Jednoduše řečeno, nastavují naše biologické hodiny. Nyní se vědci snaží zjistit, zda tento problém půjde odstranit laserem. Je tedy dost pravděpodobné, že jednou bude nespavost odstranitelná podobným způsobem, jako se dnes běžně odstraňují dioptrie. Ovšem vědce zatím čekají roky zkoušek a schvalování nové metody. Do té doby si musíme s nespavostí poradit jinak.

Spát „pod léky“ není přirozené

Každopádně bychom ji neměli podceňovat. „Nespavost není problém jen jednotlivce, ale nabourává život celé rodiny,“ říká geriatr Zdeněk Kalvach. „Nevyspaný člověk je unavený, přes den podřimuje, takže jeho rodina má starosti, zda není nemocen. On sám se necítí dobře, často vyhledá pomoc lékaře, ale nikdo nepřijde na to, co mu vlastně je. Mnoho lékařů se seniorů totiž nezeptá na to, zda dobře spí a senioři sami si nepostěžují. Když ano, lékař jim prostě předepíše lék na spaní, což ale není dlouhodobé řešení. Některé léky totiž způsobují výrazný útlum mozku, zvyšují riziko pádů a úrazů. Spánek, který navodí léky, není přirozený,“ vysvětluje Kalvach.

Zkrátka, mnoho lidí se necítí dobře, ale přičítá to vyššímu věku, takže si myslí, že se s tím nic nedá dělat. Nebo to považují za malichernost, se kterou nechtějí lékaře zatěžovat. Ve skutečnosti nespavost často souvisí s nemocemi, o kterých nemají ani tušení. Ale co je důležité – nespavost nesouvisí s věkem. Rozhodně neplatí následující rovnice: přibývající roky rovnají se horší spánek a s tím se nedá nic dělat.

Pokud máme se spánkem problémy, geriatři doporučují nechat si zjistit, jak nám funguje štítná žláza. Její zvýšená funkce totiž může způsobovat špatné usínání.

Také mnohdy stačí nechat si upravit skladbu léků. Na špatný spánek mohou mít vliv ty, které léčí alergii, astma, snižují tlak a cholesterol.

Mnozí lékaři rovněž doporučují vést takzvaný spánkový deník. To znamená, zapsat si každý večer, v kolik jsme šli spát, zaznamenat si, pokud jsme nemohli usnout déle než hodinu a pak si poznačit, kolikrát jsme se vzbudili. Když si takový deník povedeme týden, může být lékaři dobrým vodítkem při stanovení dalšího postupu léčby.

Syndrom nového penzisty

Velmi častým problémem je, že se lidé ve věku kolem šedesátky budí brzy ráno. „Když jsem chodila do práce, těšila jsem se, jak budu v penzi vyspávat,“ říká třiašedesátiletá Miroslava Ptáčková z Ostravy, která před rokem přestala pracovat. „Jenže teď se budím v půl šesté ráno a nemám co dělat. Dopoledne se mi táhne, ale po poledni už jsem unavená. Když si lehnu po obědě, zase se budím v noci. Jsem podrážděná, unavená. Takhle jsem si užívání si důchodu nepředstavovala,“ vypráví.

Psychologové to označují za velmi častý problém a říkají mu syndrom nového penzisty. Časté probouzení v těchto případech bývá projevem změny zaběhlých zvyků a mnohdy může znamenat dokonce začínající depresi z pocitu nepotřebnosti.

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=13ed5237

Pravidlo, kolik hodin spánku je dost a kolik málo, podle geriatra Zdeňka Kalvacha neexistuje. Někomu mohou stačit čtyři hodiny spánku a cítí se dobře, jiný spí šest hodin a je unavený. Pokud máme pocit, že naše případné psychické či fyzické problémy mohou souviset s nekvalitním spánkem, možností, kam se obrátit, je rok od roku více.

Základní radu by měl poskytnout každý praktický lékař, ale pokud rovnou sáhne po receptu s léky na spaní, měli bychom zpozornět. Tato cesta je sice jednoduchá, ale může časem způsobit, že se už bez prášku na spaní prostě nevyspíme nikdy. Když nepomůže ani návštěva neurologa či psychologa, nastává čas na spánkovou laboratoř. Tato specializovaná pracoviště jsou ve většině krajských měst a právě v nich dokáží pomocí přístrojů odhalit, v čem přesně naše potíže se spaním spočívají a podle toho poradit léčbu. Často stačí málo a trápení je pryč. Hlavní je neříkat si: No jo, ve vyšším věku se prostě špatně spí.

Dříve, než se vydáte do ordinace,lékaři doporučují zkusit následující:

* Podvečerní procházku nebo aspoň posezení na vzduchu. Když není jiná možnost, stačí si doma sednout k otevřenému oknu.

* Poslední jídlo v šest večer. Pak maximálně ovoce.

* Sklenku teplého mléka s medem před spaním, případně sklenici piva

* Když nic nepomáhá, zkusit přípravky obsahující melatonin. To je hormon, kterému se říká spánkový a s přibývajícími lety ubývá. Na rozdíl od jiných léků na spaní není návykový a může jej předepsat každý lékař.

Jak by měl vypadat zdravý český senior?

KATEŘINA HÁJKOVÁ10. 7. 2020

Každému se dny, měsíce a roky počítají stejně. Projevy zvyšujícího se věku i vnímání vlastního stáří se ale dají ovlivnit. Ne nadarmo se říká, že každý je starý tak, jak se cítí. Kdy se z lidí stanou senioři a co to vůbec znamená?

Článek

Obrázek zdravého seniora znáte z reklam či filmů, kde je prezentován jako jedinec, který bez obtíží překonává různé rekordy. I když realita často vypadá jinak, neznamená to, že člověk, který v 65 letech nekřepčí jako v 50, není zdravý. Spokojenost se liší podle vlastních představ, které mohou být různé. Jak by tedy měl vypadat normální zdravý senior?

Které celebrity stárnutí nezvládají?Stárnout s grácií není těžké. Stačí vědět, jak na toZpomalte stárnutí tím, že se naučíte meditovat

Důležitá je všeobecná spokojenost

Podle Ludmily Mazylkinové, praktické lékařky společnosti Moje ambulance, záleží především na soběstačnosti a fyzické i duševní kondici: „Člověk by se měl cítit všeobecně spokojeně. Měl by mít možnost bez obtíží vykonávat různé činnosti včetně sportování dle svého přání, samozřejmě přizpůsobeného věku a zdravotnímu stavu.”

Nežádoucí je demence a pestrá paleta jejích projevů, nutný je naopak optimismus a udržování sociálních kontaktů. Pomáhají předcházet úzkostem a depresi, které negativně ovlivňují celkovou vitalitu a bývají spojovány právě s rozvojem demence.

Sendvičová generace: Jak skloubit péči o děti i rodiče?

Podstatné je vyhledávat nové zájmy, koníčky, vyzkoušet třeba i univerzitu třetího věku

Online trénink mozku skutečně pomáhá, potvrdil to výzkumObdivuhodný příběh Majky (82): Čím se baví v domově seniorů?

Hranice 65 let je úmluva

„Senior“ znamená v latině „starší“. Podle lékařů je význam slova hodně relativní, statistiky hovoří o osobách nad 65 let. Jak ale říká docentka Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra a proděkanka FHS UK, je to jen jakási úmluva, která nemusí vůbec nic znamenat. „Většina lidí v tomto věku se těší dobrému zdraví, mnozí jsou v plném pracovním nasazení, ať již v zaměstnání, podnikání, nebo v rodině,“ vysvětluje lékařka.

Věk je jenom číslo! Znáte nejstarší sportovce světa?

Senior je člověk, ne souhrn diagnóz

Podle oslovených lékařek tedy nelze zdravého seniora popsat jen na základě souhrnu různých nemocí, protože do celkového stavu se promítá mnoho faktorů. Iva Holmerová klade důraz především na celkové zdraví a soběstačnost.

Na tu má vliv pohyblivost, stav mozku, riziko pádů a depresivita. Ty mohou geriatři po doporučení praktického lékaře různými testy zkoumat a podle výsledků odhalit skutečnosti, které by soběstačnost a kvalitu života mohly v budoucnu ovlivnit. V oblasti duševní se může jednat třeba o demenci, v oblasti tělesné například o křehkost.

Víte, jaké zvyky chrání před demencí?Senioři a osamělost. Jak často vás potřebují vidět? Budete v šoku!Jak se hledá babiččin bramborák

Stárnutí není nemoc

Fyziologické stárnutí je přirozenou součástí života a souvisejí s ním i některé neduhy zapříčiněné postupným opotřebováváním organismu. Bolesti kloubů, únava, pomalost a občasné zapomínání s vyšším věkem zkrátka souvisejí. Člověk, který jimi trpí, proto rozhodně není nezdravý a není nenormální, když po pětašedesátce už nemá tolik energie jako po pětapadesátce.

„I starší lidé jsou normální dospělí lidé. Není to žádný jiný druh člověka. Na to nakonec upozorňuje i Světová zdravotní organizace, která ve svých posledních zprávách o stárnutí uvádí, že věk by v žádném případě neměl být nálepkou, nebo snad dokonce důvodem k diskriminaci, a to v jakékoli oblasti života,“ říká Iva Holmerová. Stáří zkrátka není nemoc, jen fyziologický vývoj organismu, s nímž přirozeně souvisí určitá křehkost a zranitelnost.

5 míst světa, kde žije nejvíc stoletých! Co mají společného?

Dělejte pokud možno vše jako dřív. Pečujte o sebe a nezapomínejte na relaxaci a odpočinek

Osteoporóza: Drobnosti, které vás uchrání od invalidity!Alzheimer, nebo jen stáří? Typické projevy nemoci

Dělejte vše jako dřív

https://ehub.cz/system/scripts/click.php?a_aid=a10e041f&a_bid=13ed5237

Žádná věková hranice by vás proto neměla omezovat v tom, co máte rádi. Naopak: dokud to jde, dělejte vše tak, jak jste zvyklí. „Je vhodné hledat i jiné zájmy, nacházet nebo rozvíjet různé koníčky, zabránit sociální izolaci nebo vyzkoušet i univerzitu třetího věku,“ radí Ludmila Mazylkinová.

Mentální svěžest pomáhá udržovat zábavné luštění.Nejčastější chyby v jídelníčku seniorů? Málo tekutin a moc omáček!Stárnutí podle horoskopu: Váhy se bojí vrásek. A vy?

Zdravý a normální senior je tedy takový, který se snaží žít co nejdéle kvalitním životem s co největším zachováním míry soběstačnosti v běžném prostředí a vyrovnat se se vším vlastními silami bez pomoci druhých.

A jak rodičům a prarodičům usnadnit stárnutí?